FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1101. NIKOLA MARČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1953 BOL 26.227,91 0,00 -896,03 88.491,48 0,00 0,00 0,00 113.823,36
1102. SREĆKO KRALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1947 DRVENIK 0,00 0,00 76.802,03 36.922,02 0,00 0,00 0,00 113.724,05
1103. IGOR PUPIĆ-VURILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 17.767,80 0,00 41.333,71 54.311,03 0,00 0,00 0,00 113.412,54
1104. RANKO BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 ZVEČANJE 0,00 0,00 0,00 113.309,99 0,00 0,00 0,00 113.309,99
1105. MIROSLAV LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 93.018,07 0,00 139,13 20.114,33 0,00 0,00 0,00 113.271,53
1106. JASNA CURAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 113.118,20 0,00 0,00 0,00 113.118,20
1107. MIRJANA KASUMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 -2.930,00 -21,38 107.081,66 0,00 8.954,45 0,00 113.084,73
1108. ŠIME MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1967 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 2.533,03 110.424,53 0,00 0,00 0,00 112.957,56
1109. IVICA HEGEDIŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 40.336,04 -102,52 162,13 72.339,47 0,00 0,00 0,00 112.735,12
1110. VINKA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 VRANJIC 14.652,46 0,00 576,10 97.456,58 0,00 0,00 0,00 112.685,14
1111. IVICA ROZGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 16.058,15 0,00 2.878,65 83.502,22 0,00 9.747,05 0,00 112.186,07
1112. JOSIP KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 11.734,27 100.407,93 0,00 0,00 0,00 112.142,20
1113. MARIJO ŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA -33.614,05 0,00 0,00 145.410,61 0,00 -21,39 0,00 111.775,17
1114. IVANA TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1985 HVAR 38.624,05 0,00 -75,88 73.125,02 0,00 0,00 0,00 111.673,19
1115. MIRJANA FRANČESKI SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1960 POSTIRA -3.677,59 0,00 4.335,81 110.973,23 0,00 0,00 0,00 111.631,45
1116. PERO BONAČIĆ-DORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1968 MILNA 32.184,26 0,00 1.819,88 77.577,91 0,00 0,00 0,00 111.582,05
1117. MARKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1952 SINJ -308,40 0,00 59.171,33 52.409,58 0,00 67,71 0,00 111.340,22
1118. DENIS ŽURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 3.711,41 107.404,95 0,00 0,00 0,00 111.116,36
1119. JOSIP MUDNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1956 KOMIŽA -5,65 0,00 64.429,30 46.553,57 0,00 25,22 0,00 111.002,44
1120. DIJANA VALENTIĆ UZELAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 1.567,46 0,00 10.623,41 98.448,55 0,00 0,00 0,00 110.639,42
1121. TONĆI JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1965 PODSTRANA 0,00 0,00 1.154,31 109.043,39 0,00 0,00 0,00 110.197,70
1122. ANTON KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1990 GLAVICE -11.590,28 0,00 64.627,95 56.887,95 0,00 0,00 0,00 109.925,62
1123. LANA JOZIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 109.861,89 0,00 0,00 0,00 109.861,89
1124. MIRKO PROLOŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 7.455,77 0,00 10.027,29 91.921,60 0,00 0,00 0,00 109.404,66
1125. IVAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 34.139,68 75.180,09 0,00 -25,43 0,00 109.294,34
1126. PERO GOIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1967 NEREŽIŠĆA -524,09 0,00 1.977,36 107.426,03 0,00 0,00 0,00 108.879,30
1127. JERKO BEZMALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1964 NEREŽIŠĆA -11.559,19 0,00 20,34 120.386,95 0,00 0,00 0,00 108.848,10
1128. IGOR JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1986 POSTIRA 97.888,54 0,00 -2.316,34 13.188,63 0,00 0,00 0,00 108.760,83
1129. IVAN ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1978 VEDRINE 14.564,53 0,00 8.634,14 85.367,43 0,00 0,00 0,00 108.566,10
1130. NASIR SALIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1952 BOL -621,17 0,00 -977,00 109.958,70 0,00 0,00 0,00 108.360,53
1131. MARINKO LUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1958 VRBANJ 24.455,41 0,00 13.088,36 70.592,95 0,00 0,00 0,00 108.136,72
1132. ANELA TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1980 DRUM 0,00 0,00 6.522,19 101.611,57 0,00 0,00 0,00 108.133,76
1133. JOŠKO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1954 BOGOMOLJE 0,00 0,00 -381,51 108.508,23 0,00 0,00 0,00 108.126,72
1134. NIKŠA PAVIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1959 MURVICA 19,84 0,00 30.119,18 77.733,91 0,00 0,00 0,00 107.872,93
1135. RUŽA BEZMALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1972 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -711,28 108.478,45 0,00 0,00 0,00 107.767,17
1136. JADRANKO IVAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRIMORSKI DOLAC 1978 PRIMORSKI DOLAC 55.201,19 0,00 243,59 52.251,80 0,00 0,00 0,00 107.696,58
1137. BRANKO ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1965 JESENICE 42.290,15 0,00 3.211,18 61.870,19 0,00 0,00 0,00 107.371,52
1138. ZDENKA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1959 TROGIR 0,00 0,00 1.293,30 0,00 0,00 105.914,71 0,00 107.208,01
1139. FILIP MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 LOKVA ROGOZNICA 0,00 0,00 0,00 107.121,92 0,00 0,00 0,00 107.121,92
1140. VERICA BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 ČELINA 0,00 0,00 4.924,01 102.165,43 0,00 0,00 0,00 107.089,44
1141. LUČI BULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 106.979,92 0,00 0,00 0,00 106.979,92
1142. GORAN DRLJA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 34.623,66 0,00 24.553,19 46.822,02 0,00 0,00 0,00 105.998,87
1143. VJEKOSLAV VUČIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 0,00 0,00 742,98 0,00 0,00 105.189,30 0,00 105.932,28
1144. MATO ZMAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1947 NEČUJAM 0,00 0,00 21.915,82 83.508,34 0,00 0,00 0,00 105.424,16
1145. MARIJO MRČELA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 28.099,30 0,00 6.643,27 70.573,81 0,00 0,00 0,00 105.316,38
1146. TOMISLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 12.063,69 93.139,49 0,00 0,00 0,00 105.203,18
1147. JOSIP IVKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1961 SUPETAR 0,00 0,00 8.248,34 0,00 0,00 96.933,82 0,00 105.182,16
1148. FABIJAN MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1983 SUHAČ 0,00 0,00 4.242,04 100.726,48 0,00 0,00 0,00 104.968,52
1149. IGOR KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 21.917,20 82.588,14 0,00 0,00 0,00 104.505,34
1150. ANTONIO MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 104.486,18 0,00 0,00 0,00 104.486,18
1151. BRANKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1967 DUĆE -0,10 0,00 4.397,61 99.962,38 0,00 0,00 0,00 104.359,89
1152. IVA ĐOGAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 20.018,63 84.180,51 0,00 0,00 0,00 104.199,14
1153. JADRANKA DRAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1962 BRELA 0,00 0,00 22.895,84 81.067,77 0,00 0,00 0,00 103.963,61
1154. JOSIP STANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1977 SUMARTIN 13.779,11 0,00 11.283,02 78.898,46 0,00 0,00 0,00 103.960,59
1155. ŽELJKO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 DONJI VINJANI -3.965,41 0,00 201,03 107.521,41 0,00 0,00 0,00 103.757,03
1156. DAMIR JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1962 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 11.712,12 91.988,59 0,00 0,00 0,00 103.700,71
1157. KSENIJA PAVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 2.934,08 0,00 3.154,51 97.274,84 0,00 0,00 0,00 103.363,43
1158. MIODRAG GRMOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 103.182,46 0,00 0,00 0,00 103.182,46
1159. MIRJANA KRŽANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1964 PODGORA 5.445,89 0,00 1.126,46 96.573,71 0,00 0,00 0,00 103.146,06
1160. ILIJA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 94,57 0,00 11.437,11 91.372,58 0,00 0,00 0,00 102.904,26
1161. ŽELJKO MARŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1962 GORNJI PROLOŽAC 11.041,40 0,00 -1.077,25 92.799,28 0,00 0,00 0,00 102.763,43
1162. PERO ŠODA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1964 TROGIR 21.829,02 0,00 26.056,85 40.748,73 0,00 13.982,86 0,00 102.617,46
1163. SINIŠA SILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 PRISOJE 18.557,26 0,00 34.102,79 49.773,75 0,00 0,00 0,00 102.433,80
1164. IVO BOJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1953 JAGODNA 0,00 0,00 -16,11 102.154,11 0,00 0,00 0,00 102.138,00
1165. JURICA HULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1981 JELSA 0,00 0,00 -340,48 102.418,50 0,00 0,00 0,00 102.078,02
1166. MIRKO KELAVA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1962 OKRUG GORNJI 18.480,71 0,00 8.106,62 75.358,47 0,00 0,00 0,00 101.945,80
1167. DRAGANA DIDAK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1979 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 1.502,17 100.439,34 0,00 0,00 0,00 101.941,51
1168. IVAN BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 -3.564,02 105.446,07 0,00 0,00 0,00 101.882,05
1169. ORNELA ARTUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 JESENICE 4.388,17 0,00 8.847,06 88.536,31 0,00 0,00 0,00 101.771,54
1170. TONĆI ŠKARICA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1964 SLIME 19.153,04 12.121,53 1.577,63 68.827,80 0,00 0,00 0,00 101.680,00
1171. ŽELJANA ŽURE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 16.980,58 0,00 28.773,75 55.694,57 0,00 0,00 0,00 101.448,90
1172. IVICA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 101.292,61 0,00 0,00 0,00 101.292,61
1173. ZVJEZDANA BARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1974 SOLIN 0,00 0,00 0,00 101.182,02 0,00 0,00 0,00 101.182,02
1174. MIRA MATOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1962 HRVACE 0,00 0,00 1.351,97 99.525,41 0,00 0,00 0,00 100.877,38
1175. KREŠIMIR NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1983 JESENICE 32.589,67 0,00 13.078,47 54.599,42 0,00 0,00 0,00 100.267,56
1176. BOŽE SKOČIBUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 100.185,69 0,00 0,00 0,00 100.185,69
1177. MIRO JERKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 89.551,41 10.529,79 0,00 0,00 0,00 100.081,20
1178. ANTE ĐIPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 LUČANE 1.426,48 0,00 7.018,12 91.593,00 0,00 0,00 0,00 100.037,60