FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1101. ANĐELKA LISTEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 3.954,48 123.189,92 0,00 0,00 0,00 127.144,40
1102. MANDICA PILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 22.257,84 104.740,96 0,00 0,00 0,00 126.998,80
1103. MIROSLAV KRIŠTO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 126.994,93 0,00 0,00 0,00 126.994,93
1104. MARIN KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1962 DUGI RAT 113.279,06 0,00 17.415,60 -3.836,83 0,00 0,00 0,00 126.857,83
1105. MIRO MANDURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 -393,43 126.787,40 0,00 0,00 0,00 126.393,97
1106. STJEPAN KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1953 HVAR 0,00 0,00 -302,70 126.383,97 0,00 0,00 0,00 126.081,27
1107. VEDRANA MAJSTROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1984 MAKARSKA 0,00 0,00 12.046,21 113.879,57 0,00 0,00 0,00 125.925,78
1108. SLAVKO UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 4.295,52 121.560,72 0,00 0,00 0,00 125.856,24
1109. MARIJA IVANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 6.219,72 119.572,42 0,00 0,00 0,00 125.792,14
1110. IVAN TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1985 TROGIR 3.473,44 0,00 3.177,88 118.994,86 0,00 0,00 0,00 125.646,18
1111. IVO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1984 PUČIŠĆA -9.399,60 0,00 -812,82 135.808,14 0,00 0,00 0,00 125.595,72
1112. IVAN IVANDA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL GOMILICA 31.122,78 0,00 485,85 93.892,20 0,00 0,00 0,00 125.500,83
1113. SVEMIR NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 31.466,49 0,00 -125,68 94.022,90 0,00 0,00 0,00 125.363,71
1114. NINO VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT -2,92 0,00 1.744,58 123.605,47 0,00 0,00 0,00 125.347,13
1115. IVA KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1940 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 123.599,87 0,00 1.615,60 0,00 125.215,47
1116. PETRIT LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1974 MARINA -49.818,73 0,00 5.083,44 169.707,55 0,00 0,00 0,00 124.972,26
1117. ANTONIJA TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 2.924,00 121.960,71 0,00 0,00 0,00 124.884,71
1118. VIKTOR DOMAZET SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 SINJ -417,08 0,00 4.532,22 120.577,08 0,00 0,00 0,00 124.692,22
1119. NEDJELJKO MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT -726,37 0,00 4.192,81 120.863,69 0,00 0,00 0,00 124.330,13
1120. DINKO ČOVIĆ-PAVIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1957 VEDRINE -17.085,29 0,00 59.370,72 81.456,80 0,00 0,00 0,00 123.742,23
1121. KAZIMIR VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 -2.287,87 122.441,77 0,00 3.452,66 0,00 123.606,56
1122. MILIVOJ PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL NOVI 168.598,49 -0,91 -17.015,55 -28.382,28 0,00 0,00 0,00 123.199,75
1123. MARIJO DOMINIS SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1967 POSTIRA 4.718,68 0,00 2.239,64 116.099,55 0,00 0,00 0,00 123.057,87
1124. ZORANA STANIVUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1967 MILNA 0,00 0,00 416,28 122.581,20 0,00 0,00 0,00 122.997,48
1125. MATEO SKAKO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA 0,00 0,00 13.380,85 108.890,90 0,00 0,00 0,00 122.271,75
1126. DARIJA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 1.465,94 120.459,61 0,00 0,00 0,00 121.925,55
1127. ŽANA KOSOR SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 9.486,67 -286,33 2.998,40 109.165,88 0,00 539,99 0,00 121.904,61
1128. NIKOLA ŠKERO SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1950 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 121.823,52 0,00 0,00 0,00 121.823,52
1129. TONČI PAVLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL GOMILICA -469,43 0,00 -0,71 83.056,25 0,00 38.770,59 0,00 121.356,70
1130. MARIJO ŠKARPA SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1963 STARI GRAD -95,83 0,00 1.875,97 119.543,55 0,00 0,00 0,00 121.323,69
1131. DRAGAN ABAZ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1978 DONJI PROLOŽAC 113.671,28 0,00 7.827,30 -508,16 0,00 0,00 0,00 120.990,42
1132. MIROSLAV KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1945 JESENICE 85.564,92 0,00 13.895,47 19.962,16 0,00 1.116,11 0,00 120.538,66
1133. PAVLIMIR VLADILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1961 SUPETAR 0,00 0,00 1.182,09 119.257,92 0,00 0,00 0,00 120.440,01
1134. PAVAO PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1974 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 120.209,52 0,00 0,00 0,00 120.209,52
1135. ZDENKA ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 18.873,88 0,00 59.678,52 41.382,71 0,00 0,00 0,00 119.935,11
1136. ŽELJKO FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 119.914,87 0,00 0,00 0,00 119.914,87
1137. ŽELJKO BEGONJA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL STARI 6.419,26 0,00 11.756,80 101.399,80 0,00 0,00 0,00 119.575,86
1138. IVO LAZANEO SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1973 JELSA 0,00 0,00 -2.147,76 121.710,77 0,00 0,00 0,00 119.563,01
1139. MIRKO PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 47.445,34 0,00 5.086,44 66.901,56 0,00 0,00 0,00 119.433,34
1140. ZORAN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 32.111,34 0,00 22.230,70 65.010,58 0,00 0,00 0,00 119.352,62
1141. BERTI TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1968 MILNA -277,66 0,00 4.743,02 114.797,46 0,00 0,00 0,00 119.262,82
1142. JERINA KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1946 STOMORSKA 0,00 0,00 20.498,35 0,00 0,00 98.469,92 0,00 118.968,27
1143. ANA-MARIA PSENNER SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1974 BOL 38.987,71 0,00 920,47 78.793,44 0,00 0,00 0,00 118.701,62
1144. TOMISLAV URSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 64.835,34 0,00 1.056,13 52.534,59 0,00 0,00 0,00 118.426,06
1145. ANINA MARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 ŽRNOVNICA 2.502,07 0,00 2.825,67 112.991,95 0,00 0,00 0,00 118.319,69
1146. ROBERT PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 7.634,88 110.216,53 0,00 0,00 0,00 117.851,41
1147. FRANJO MLADINEO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1938 SPLIT 0,00 0,00 25.459,67 0,00 0,00 92.385,71 0,00 117.845,38
1148. ANĐELKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT -10,38 0,00 -3.345,09 121.193,31 0,00 0,00 0,00 117.837,84
1149. MIROSLAVA RISMONDO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1920 SPLIT 3.706,92 0,00 113.990,09 0,00 0,00 0,00 0,00 117.697,01
1150. SADIKA KORDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA 0,00 0,00 -457,84 117.984,11 0,00 0,00 0,00 117.526,27
1151. IVICA MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1976 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 1.900,96 115.609,06 0,00 0,00 0,00 117.510,02
1152. ŽELJKO BUCAT SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1960 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 8.005,57 109.448,43 0,00 0,00 0,00 117.454,00
1153. ANDREJ BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 -3.642,24 120.671,02 0,00 0,00 0,00 117.028,78
1154. JELENA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT -9.111,71 0,00 478,13 125.273,52 0,00 0,00 0,00 116.639,94
1155. SLAVENKA GRIMANI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 116.591,66 0,00 0,00 0,00 116.591,66
1156. ANTE SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1938 SUĆURAJ 10.298,50 0,00 66.324,61 39.910,59 0,00 0,00 0,00 116.533,70
1157. MARIN BAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 84.341,67 0,00 -1.964,31 33.865,72 0,00 0,00 0,00 116.243,08
1158. IVICA ZEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1962 TUČEPI 0,00 0,00 2.992,29 113.101,28 0,00 0,00 0,00 116.093,57
1159. VANJA VUKASOVIĆ-LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 0,00 0,00 2.052,19 114.000,27 0,00 0,00 0,00 116.052,46
1160. MIĆE LUČIĆ-ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 -61,35 115.938,57 0,00 0,00 0,00 115.877,22
1161. DUŠKO MUŠAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1977 OMIŠ 41,79 0,00 11.457,79 104.075,28 0,00 0,00 0,00 115.574,86
1162. DIANA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1967 ŠESTANOVAC 30.773,82 0,00 10.413,44 75.716,72 0,00 -1.432,72 0,00 115.471,26
1163. FRANO PUPIĆ-BAKRAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1990 OTOK 0,00 0,00 0,00 115.378,41 0,00 0,00 0,00 115.378,41
1164. DANKO BREŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1963 BOBOVIŠĆA -2.706,06 0,00 -27,61 118.095,47 0,00 -1,07 0,00 115.360,73
1165. MARIN FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.645,30 0,00 114.645,30
1166. VITALIY SHEKHOVTSOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 4.587,06 109.846,21 0,00 0,00 0,00 114.433,27
1167. ANTE NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 82.195,75 0,00 19.653,85 12.419,34 0,00 0,00 0,00 114.268,94
1168. FAHRI MUSTAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 114.257,53 0,00 0,00 0,00 114.257,53
1169. LJUBICA GLASNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR -1.105,78 0,00 0,00 115.201,29 0,00 0,00 0,00 114.095,51
1170. JOSIP STANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1977 SUMARTIN 25.475,80 0,00 11.000,33 77.054,23 0,00 -26,38 0,00 113.503,98
1171. MIRJANA TASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1953 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 18.612,21 94.803,30 0,00 0,00 0,00 113.415,51
1172. TOMISLAV MARČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1980 BOL 24.769,77 13.146,50 64.431,74 10.858,66 0,00 0,00 0,00 113.206,67
1173. LORENC ČIVLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 113.202,08 0,00 0,00 0,00 113.202,08
1174. ZVONIMIR ČARIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1963 SEGET DONJI 0,00 0,00 3.569,40 109.185,21 0,00 0,00 0,00 112.754,61
1175. EDIN KARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1965 SUPETAR 55.005,20 0,00 19.015,90 38.668,52 0,00 0,00 0,00 112.689,62
1176. MAJA BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 SINJ 29.583,41 0,00 -146,29 82.658,04 0,00 0,00 0,00 112.095,16
1177. SRETNA VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUĆE -349,63 0,00 1.923,84 110.246,12 0,00 0,00 0,00 111.820,33
1178. ROBERT GLAVOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI -0,01 0,00 16.801,80 94.981,14 0,00 0,00 0,00 111.782,93
1179. ŠIME MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1967 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 2.219,96 109.373,92 0,00 0,00 0,00 111.593,88
1180. VINKA BOTICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT -1.588,87 0,00 36.948,61 15.492,37 0,00 60.718,62 0,00 111.570,73
1181. MLADEN ĆULUM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -587,96 112.127,71 0,00 0,00 0,00 111.539,75
1182. NENAD SOLJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT -16.962,60 0,00 418,00 127.681,00 0,00 0,00 0,00 111.136,40
1183. RANKO BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 ZVEČANJE 0,00 0,00 0,00 111.055,14 0,00 0,00 0,00 111.055,14
1184. IVICA KRIŽANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 28.971,27 0,00 10.540,02 71.434,03 0,00 0,00 0,00 110.945,32
1185. SREĆKO KRALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1947 DRVENIK 0,00 0,00 74.158,87 36.545,06 0,00 0,00 0,00 110.703,93
1186. BRUNO JOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 39.268,63 0,00 8.308,50 63.059,14 0,00 0,00 0,00 110.636,27
1187. MIRJANA KASUMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 -2.930,00 -21,38 104.590,53 0,00 8.788,17 0,00 110.427,32
1188. IVICA HEGEDIŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 39.270,22 -102,52 157,87 70.403,49 0,00 0,00 0,00 109.729,06
1189. MARIN KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1985 SIČANE 21.271,64 0,00 3.758,55 84.178,06 0,00 0,00 0,00 109.208,25
1190. ANTE ĐIPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 LUČANE 9.877,82 0,00 15.324,26 84.005,88 0,00 0,00 0,00 109.207,96
1191. JOSIP KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 10.124,48 98.895,05 0,00 0,00 0,00 109.019,53
1192. IGOR PUPIĆ-VURILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 17.444,99 0,00 37.994,99 53.274,67 0,00 0,00 0,00 108.714,65
1193. DUŠAN POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 SINJ 0,00 0,00 0,00 108.682,59 0,00 0,00 0,00 108.682,59
1194. ZORAN MARKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 108.545,94 0,00 0,00 0,00 108.545,94
1195. ANTONIO ŠKORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT -346,74 0,04 0,00 108.685,68 0,00 0,00 0,00 108.338,98
1196. MARIJA BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SLATINE 0,00 0,00 914,53 100.806,56 0,00 6.437,54 0,00 108.158,63
1197. DAVOR GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 108.069,45 0,00 0,00 0,00 108.069,45
1198. JASNA CURAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 107.842,64 0,00 0,00 0,00 107.842,64
1199. MIRKO DRAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -723,56 0,00 3.435,61 104.491,51 0,00 0,00 0,00 107.203,56
1200. JOŠKO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1954 BOGOMOLJE 0,00 0,00 105,99 106.932,56 0,00 0,00 0,00 107.038,55