FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. JANKO KURAJA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1956 GORNJA VRBA 0,00 0,00 19.096,01 175.476,38 0,00 0,00 0,00 0,00 194.572,39
102. BRANISLAV MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 135.742,66 0,00 29.629,60 27.933,63 0,00 0,00 0,00 0,00 193.305,89
103. MIRKO HOLJEVAC BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1963 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 392,28 192.849,38 0,00 0,00 0,00 0,00 193.241,66
104. ISTOK KAPOV BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 21.322,08 171.874,06 0,00 0,00 0,00 0,00 193.196,14
105. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 17.571,51 175.475,74 0,00 0,00 0,00 0,00 193.047,25
106. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 15.040,34 177.496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 192.536,57
107. ANTUN GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1985 ZBJEG -32.686,70 0,00 226.291,10 -1.429,23 0,00 0,00 0,00 0,00 192.175,17
108. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 16.821,70 175.475,73 0,00 0,00 0,00 0,00 192.124,79
109. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 3.085,51 188.298,44 0,00 0,00 0,00 0,00 191.383,95
110. DARKO PRANJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.540,05 184.186,56 0,00 0,00 0,00 0,00 190.726,61
111. MILAN PAVIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 ORIOVAC 8.955,26 0,00 3.500,32 176.876,50 105,09 0,00 0,00 0,00 189.437,17
112. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.716,54 179.474,78 0,00 0,00 0,00 0,00 187.191,32
113. PAVO MIKLEUŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 68.153,07 0,00 5.562,07 113.294,67 0,00 0,00 0,00 0,00 187.009,81
114. DRAŽEN BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1987 LAZE 20.704,64 0,00 2.850,62 163.035,56 0,00 0,00 0,00 0,00 186.590,82
115. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 8.666,84 177.496,22 0,00 0,00 0,00 0,00 186.163,06
116. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.281,12 177.070,07 0,00 0,00 0,00 0,00 185.351,19
117. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 6.399,95 177.496,85 0,00 0,00 0,00 0,00 183.896,80
118. ANA LJUBAS BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.573,56 179.584,29 0,00 0,00 0,00 0,00 183.157,85
119. MIROSLAV ILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1979 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.695,71 170.497,90 0,00 0,00 0,00 0,00 180.193,61
120. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.886,35 176.025,74 0,00 0,00 0,00 0,00 178.912,09
121. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 -685,25 179.249,43 0,00 0,00 0,00 0,00 178.564,18
122. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.449,92 0,00 446,31 176.571,59 0,00 0,00 0,00 0,00 178.467,82
123. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 177.495,17 0,00 0,00 0,00 0,00 177.495,17
124. FRANJO SADŽAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1959 REŠETARI -3.369,62 0,00 9.078,05 171.652,87 0,00 0,00 0,00 0,00 177.361,30
125. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 HAMBURG 0,00 0,00 24.639,51 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 176.705,09
126. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 ŽIVINICE 0,00 0,00 19.096,00 154.155,31 0,00 0,00 0,00 0,00 173.251,31
127. IGOR ŠIŠKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1990 GUNDINCI 36.736,23 0,00 26.110,44 109.265,86 0,00 0,00 0,00 0,00 172.112,53
128. MLADEN JAKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 527,74 0,00 7.734,79 156.191,92 0,00 7.483,92 0,00 0,00 171.938,37
129. JOZO KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 25.872,35 0,00 2.986,42 124.807,14 0,00 0,00 0,00 17.512,41 171.178,32
130. ANTE ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1992 TOMICA 0,00 0,00 6.548,88 162.518,04 0,00 0,00 0,00 0,00 169.066,92
131. ZDRAVKO JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1959 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -8,82 168.078,36 0,00 0,00 0,00 0,00 168.069,54
132. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 17.681,51 150.187,44 0,00 0,00 0,00 0,00 167.868,95
133. DARIO NOVOSELAC BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 65.234,74 0,00 331,59 98.649,04 0,00 0,00 0,00 1.990,89 166.206,26
134. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 455,24 165.520,26 0,00 0,00 0,00 0,00 165.975,50
135. STJEPAN ODOBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 165.027,88 0,00 0,00 0,00 0,00 165.027,88
136. SAŠA ŽAJGAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1981 STARO PETROVO SELO 7.385,24 0,00 6.034,32 149.546,01 0,00 0,00 0,00 0,00 162.965,57
137. ANKA FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.807,50 157.175,62 0,00 0,00 0,00 0,00 161.983,12
138. IVICA ŠIMIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1975 VRPOLJE 0,00 0,00 5.599,59 156.102,33 0,00 0,00 0,00 0,00 161.701,92
139. JAKOV ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1989 KRUŠEVICA 0,00 0,00 11.816,92 148.065,13 0,00 0,00 0,00 0,00 159.882,05
140. GORDAN CAPUDER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 34.432,74 0,00 35.701,35 87.436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 157.571,07
141. ILIJA ATAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 63.208,75 29.304,13 0,00 63.459,30 0,00 0,00 155.972,18
142. MARIJAN BOGDAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1988 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 155.577,04 0,00 0,00 0,00 0,00 155.577,04
143. ŽELJKO TAMBUR BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1965 STUPNIČKI KUTI 0,00 0,00 0,00 153.830,54 0,00 0,00 0,00 0,00 153.830,54
144. DARKO AGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1972 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,59
145. VATROSLAV STOJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -928,78 0,00 0,00 152.718,81 0,00 0,00 151.790,03
146. ĐUKA JUKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1961 GLOGOVICA 53.185,26 0,00 -661,59 94.738,84 0,00 0,00 0,00 0,00 147.262,51
147. IVAN ŠNAJDER BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1960 STARO TOPOLJE -3.178,16 0,00 3.589,09 146.629,30 0,00 0,00 0,00 0,00 147.040,23
148. DAVOR MIKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1972 STARI PERKOVCI -17.237,47 0,00 0,00 163.676,99 0,00 0,00 0,00 0,00 146.439,52
149. SILVIO LABAĐUK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 3.574,79 0,00 3.119,21 139.220,30 0,00 0,00 0,00 0,00 145.914,30
150. MARKO JOSIPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1966 OKUČANI 0,00 0,00 2.657,21 142.237,65 0,00 0,00 0,00 0,00 144.894,86
151. MIRA KAJTAZI BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1967 OKUČANI 11.351,22 -962,23 1.018,79 132.856,32 0,00 0,00 0,00 0,00 144.264,10
152. MARIJANA VUKASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1971 BERAVCI -27.071,56 0,00 5.468,40 165.105,32 0,00 0,00 0,00 0,00 143.502,16
153. LJERKA LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.089,82 138.390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 141.480,32
154. SELVER REDŽEPI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1989 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 566,08 140.252,53 0,00 0,00 0,00 0,00 140.818,61
155. SLOBODAN CICA BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1978 MEDARI 498,65 0,00 0,00 140.257,35 0,00 0,00 0,00 0,00 140.756,00
156. IVAN MATIJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1953 BODOVALJCI -0,53 0,00 6.211,34 127.993,53 0,00 0,00 0,00 0,00 134.204,34
157. PAVICA LIPOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.042,66 130.464,62 0,00 0,00 0,00 0,00 133.507,28
158. JOSIP ZMAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1975 STARI PERKOVCI 1.963,55 0,00 297,18 131.144,36 0,00 23,44 0,00 0,00 133.428,53
159. OGNJEN BIČANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 SLAVONSKI BROD -0,01 0,00 16.955,40 115.973,30 0,00 0,00 0,00 0,00 132.928,69
160. DRAGICA JURAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.987,02 124.575,62 0,00 0,00 0,00 0,00 132.562,64
161. MATO TERZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD -12.454,38 0,00 1.866,49 142.853,46 0,00 0,00 0,00 0,00 132.265,57
162. GORAN TADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -2.591,81 130.203,48 0,00 -62,60 0,00 0,00 127.549,07
163. ANTUN VAČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1955 SLOBODNICA 0,00 0,00 8.222,28 98.261,78 44,62 20.045,42 0,00 0,00 126.574,10
164. MIROSLAV MIHELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD -3.684,80 0,00 2.527,95 127.598,97 0,00 0,00 0,00 0,00 126.442,12
165. MARKO POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.043,46 115.032,16 0,00 0,00 0,00 0,00 122.075,62
166. VJEKOSLAV ŠAPINA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 3.612,83 0,00 24.415,68 93.752,49 0,00 0,00 0,00 0,00 121.781,00
167. MARIO ŠTIMAC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1984 RAVAN 0,00 0,00 118.338,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.338,51
168. GORAN GAVRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 665,75 114.989,03 0,00 0,00 0,00 0,00 115.654,78
169. JOSIP KLJUS BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1963 BICKO SELO 0,00 0,00 11.584,70 102.348,32 0,00 0,00 0,00 0,00 113.933,02
170. JOSIP ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1968 TOMICA -4.672,97 0,00 43.783,61 74.414,15 0,00 0,00 0,00 0,00 113.524,79
171. ZVONKO RUŠKAN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1965 BUKOVICA 0,00 0,00 5.487,12 105.224,62 0,00 657,80 0,00 0,00 111.369,54
172. DRAŽEN FUNARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1963 VRPOLJE -8.502,95 0,00 -2.360,52 121.394,26 0,00 0,00 0,00 0,00 110.530,79
173. LUKA KURKUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1991 DONJA VRBA -2.977,53 0,00 60.914,08 49.650,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107.587,53
174. BERNARD KARAKAŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 30.090,81 0,00 -5.284,01 79.769,33 0,00 0,00 0,00 0,00 104.576,13
175. STJEPAN JAKOBOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1954 ČAJKOVCI 60.107,06 0,00 0,00 43.277,86 0,00 0,00 0,00 0,00 103.384,92
176. JOSIP PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD -284,39 0,00 12.710,29 90.104,04 0,00 0,00 0,00 0,00 102.529,94
177. ŽELJKO ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 386,58 0,00 7.223,45 94.686,27 0,00 0,00 0,00 0,00 102.296,30
178. IVAN VELKOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 101.419,10 0,00 0,00 0,00 0,00 101.419,10