FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. SAŠA ŽAJGAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1981 STARO PETROVO SELO 7.753,35 0,00 6.333,73 175.331,08 0,00 0,00 0,00 0,00 189.418,16
102. MIROSLAV ILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1979 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.945,41 181.345,43 0,00 0,00 0,00 0,00 189.290,84
103. PAVO MIKLEUŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 68.607,63 0,00 7.843,58 112.382,77 0,00 0,00 0,00 0,00 188.833,98
104. STJEPAN NINKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1940 BIJELA STIJENA 41.635,18 0,00 2.503,86 144.591,57 -715,50 0,00 0,00 0,00 188.015,11
105. ANA LJUBAS BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 507,25 186.588,18 0,00 0,00 0,00 0,00 187.095,43
106. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 186.584,84 0,00 0,00 0,00 0,00 186.584,84
107. ANTO ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1967 TRNJANI 6.477,27 0,00 -5.655,52 185.724,35 0,00 0,00 0,00 0,00 186.546,10
108. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 ŽIVINICE 0,00 0,00 12.182,64 174.166,57 0,00 0,00 0,00 0,00 186.349,21
109. ANTE ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1992 TOMICA 0,00 0,00 5.614,22 180.535,65 0,00 0,00 0,00 0,00 186.149,87
110. DRAŽEN BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1987 LAZE 21.615,09 0,00 2.617,50 161.129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 185.362,58
111. MARIJAN BOGDAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1988 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 184.707,58 0,00 0,00 0,00 0,00 184.707,58
112. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 691,06 183.834,37 0,00 0,00 0,00 0,00 184.525,43
113. ŽELJKO MAJER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 54.567,08 743,98 4.797,40 123.689,05 0,00 0,00 0,00 0,00 183.797,51
114. IVAN ŠNAJDER BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1960 STARO TOPOLJE -3.178,16 0,00 12.507,58 174.266,83 0,00 0,00 0,00 0,00 183.596,25
115. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 8.344,82 174.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 182.956,76
116. ANTUN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1937 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 90,03 181.903,52 0,00 0,00 0,00 0,00 181.993,55
117. TOMO GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1956 ZBJEG -27.587,15 0,00 149.628,52 59.693,98 0,00 0,00 0,00 0,00 181.735,35
118. MARIJAN MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 77.562,48 0,00 2.002,57 101.917,80 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,85
119. JOZO KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 27.539,21 0,00 3.173,13 131.915,13 0,00 0,00 0,00 18.437,99 181.065,46
120. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 6.259,43 174.612,41 0,00 0,00 0,00 0,00 180.871,84
121. SILVIO LABAĐUK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 31,55 174.886,93 0,00 0,00 0,00 0,00 174.918,48
122. GORAN TADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -3.263,81 173.781,10 0,00 -62,60 0,00 0,00 170.454,69
123. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 9.542,59 157.881,89 0,00 0,00 0,00 0,00 167.424,48
124. ANKA FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.329,08 161.959,07 0,00 0,00 0,00 0,00 167.288,15
125. DRAŽEN FUNARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1963 VRPOLJE -1.669,68 0,00 13.533,00 154.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 166.548,72
126. DAVOR MIKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1972 STARI PERKOVCI -4.809,55 0,00 0,00 170.933,34 0,00 0,00 0,00 0,00 166.123,79
127. ANTUN VAČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1955 SLOBODNICA 0,00 0,00 8.252,72 134.997,05 0,11 21.034,39 0,00 0,00 164.284,27
128. ZDRAVKO JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1959 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 27,09 164.089,54 0,00 0,00 0,00 0,00 164.116,63
129. GORAN GAVRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 665,75 162.789,69 0,00 0,00 0,00 0,00 163.455,44
130. SLOBODAN CICA BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1978 MEDARI 498,65 0,00 0,00 162.844,61 0,00 0,00 0,00 0,00 163.343,26
131. ĐUKA JUKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1961 GLOGOVICA 37.219,79 0,00 -661,59 124.819,66 0,00 0,00 0,00 0,00 161.377,86
132. ALEN ŠVAST BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.265,77 142.633,74 0,00 12.321,22 0,00 0,00 161.220,73
133. JOSIP ZMAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1975 STARI PERKOVCI 2.052,58 0,00 0,00 158.687,01 0,00 24,53 0,00 0,00 160.764,12
134. MATO TERZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD -12.454,38 0,00 1.200,09 171.375,62 0,00 0,00 0,00 0,00 160.121,33
135. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 15.624,95 144.250,98 0,00 0,00 0,00 0,00 159.875,93
136. DARKO AGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1972 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 147.530,41 0,00 0,00 0,00 0,00 147.530,41
137. JOSIP KLJUS BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1963 BICKO SELO 0,00 0,00 12.175,30 127.798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 139.973,59
138. RANKO MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1967 ŠAGOVINA CERNIČKA 21.838,58 0,00 141,47 116.889,87 0,00 0,00 0,00 0,00 138.869,92
139. IVAN MATIJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1953 BODOVALJCI -0,53 0,00 8.082,05 128.775,51 0,00 0,00 0,00 0,00 136.857,03
140. DRAGICA ĐUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1969 BUKOVLJE 9.918,45 0,00 32.630,54 61.925,26 0,00 31.850,40 0,00 0,00 136.324,65
141. ZVONKO RUŠKAN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1965 BUKOVICA 0,00 0,00 7.533,48 121.442,19 0,00 -29,61 0,00 0,00 128.946,06
142. OGNJEN BIČANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 SLAVONSKI BROD -0,01 0,00 19.481,64 108.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 127.526,84
143. DARKO PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1958 TRNJANI 0,00 0,00 3.390,42 123.617,07 0,00 0,00 0,00 0,00 127.007,49
144. ARIAN GERNHARDT BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1992 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 123.430,70 0,00 0,00 0,00 0,00 123.430,70
145. STANKO MECING BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 40.558,61 0,00 -7.854,83 89.910,26 555,23 0,00 0,00 0,00 123.169,27
146. PETAR STARČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1980 NOVA GRADIŠKA 15.266,12 0,00 0,00 106.692,78 0,00 0,00 0,00 0,00 121.958,90
147. TOMISLAV ČIČAK BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1981 ČAJKOVCI 0,00 0,00 -1.684,67 122.513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 120.828,56
148. LJERKA LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.455,06 115.935,77 0,00 0,00 0,00 0,00 120.390,83
149. MELITA PEJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1965 VRPOLJE 31.436,17 0,00 193,96 86.689,98 0,00 0,00 0,00 0,00 118.320,11
150. ĐURĐICA ŠPRAJC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 40.879,91 0,00 16.678,61 59.779,32 0,00 0,00 0,00 0,00 117.337,84
151. TOMISLAV IVANIŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1965 MEDARI 0,00 0,00 0,00 117.260,69 0,00 0,00 0,00 0,00 117.260,69
152. MARKO JOSIPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1966 OKUČANI 0,00 0,00 95,12 117.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 117.107,35
153. JASNA BEČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.216,73 114.824,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116.041,21
154. ANDREJ VEREŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 487,30 115.500,63 0,00 0,00 0,00 0,00 115.987,93
155. IVICA MRKALJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 115.105,94 0,00 0,00 0,00 115.105,94
156. MIROSLAV MIHELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD -3.706,48 0,00 -297,74 116.179,06 0,00 0,00 0,00 0,00 112.174,84
157. MARIO ŠTIMAC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1984 RAVAN 0,00 0,00 111.702,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.702,77
158. ANTO GUBERAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1991 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -182,49 110.755,92 0,00 0,00 0,00 0,00 110.573,43
159. VJEKOSLAV ŠAPINA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 3.769,65 0,00 22.519,16 82.961,11 0,00 0,00 0,00 0,00 109.249,92
160. TOMISLAV KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 16.453,42 91.711,24 0,00 0,00 0,00 0,00 108.164,66
161. SINIŠA ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.503,88 103.363,03 0,00 0,00 0,00 0,00 107.866,91
162. STIPO KRIŽANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 40.265,47 0,00 1.209,23 65.768,70 0,00 0,00 0,00 0,00 107.243,40
163. IVAN CRLJEN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1995 SLAVONSKI BROD -1.609,46 0,00 26.170,55 82.554,81 0,00 -0,34 0,00 0,00 107.115,56
164. IVICA ZMAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1974 STARI PERKOVCI -376,54 0,00 1.317,40 105.528,04 0,00 0,00 0,00 0,00 106.468,90
165. VLADIMIR BLAŽEVAC BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1982 DONJA BEBRINA -1.196,88 0,00 -260,78 106.056,19 0,00 0,00 0,00 0,00 104.598,53
166. SANDRA MARKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1995 KOVAČEVAC 9.759,97 0,00 138,53 92.679,60 0,00 0,00 0,00 0,00 102.578,10
167. JOSIP JURENDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1987 KRUŠEVICA 2,45 0,00 -508,08 101.719,75 0,00 0,00 0,00 0,00 101.214,12