FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.194.792,92 27.274,15 40.584,90 1.347.263,71 0,00 0,00 0,00 3.609.915,68
2. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 63.016,86 727,51 2.253.106,15 192.281,75 0,00 75.000,26 0,00 2.584.132,53
3. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 277.518,42 -2.406,02 1.058.630,89 600.592,31 0,00 12,95 0,00 1.934.348,55
4. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 405.998,96 0,00 1.804,25 1.513.118,63 0,00 0,00 0,00 1.920.921,84
5. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 11.486,67 0,00 984.453,50 517.726,97 0,00 0,00 0,00 1.513.667,14
6. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 253.756,62 0,00 155.801,73 184.288,87 0,00 884.674,47 0,00 1.478.521,69
7. IVICA JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 350.402,15 0,00 180.285,87 711.191,52 0,00 0,00 0,00 1.241.879,54
8. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 1.214.392,35 0,00 -2,88 11.024,58 0,00 0,00 0,00 1.225.414,05
9. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.310,29 0,00 169.410,10 960.653,84 0,00 0,00 0,00 1.132.374,23
10. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 23.328,77 0,00 76.463,03 1.029.095,59 0,00 -1.366,88 0,00 1.127.520,51
11. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 521.386,97 276.238,73 -133,58 292.729,44 0,00 -24,41 0,00 1.090.197,15
12. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 645.030,86 440.508,05 0,00 0,00 0,00 1.085.538,91
13. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 277.383,85 0,00 217.847,09 507.764,35 0,00 12.043,36 0,00 1.015.038,65
14. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 218.145,07 0,00 602.673,56 168.760,68 0,00 0,00 0,00 989.579,31
15. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 164.879,80 0,00 94.755,39 703.977,92 0,00 16.412,19 0,00 980.025,30
16. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD -55.714,71 -3.271,14 1.015.589,69 -89,41 0,00 0,00 0,00 956.514,43
17. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 149.637,95 -3.226,33 149.548,58 648.542,23 0,00 0,00 0,00 944.502,43
18. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 416.744,59 0,00 113.735,13 358.776,38 0,00 0,00 0,00 889.256,10
19. ŠIMO KOLOBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 15.275,49 0,00 61.755,39 773.094,27 0,00 0,00 0,00 850.125,15
20. ZDRAVKO BRADAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 600.043,50 1.447,56 8.774,61 215.183,88 0,00 0,00 0,00 825.449,55
21. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 125.638,22 0,00 548.258,30 126.828,52 0,00 21.296,93 0,00 822.021,97
22. IGOR OREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1986 GORNJI BOGIĆEVCI 7.302,01 0,00 782.974,10 20.053,79 0,00 0,00 0,00 810.329,90
23. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 801.545,28 0,00 0,00 0,00 806.302,35
24. NENAD DANKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 144.197,16 59.517,87 210.916,90 383.729,01 0,00 0,00 0,00 798.360,94
25. MAKSUD JONUZI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 60.803,88 734.348,35 0,00 0,00 0,00 795.152,23
26. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 261.042,18 0,00 58.515,01 464.039,83 0,00 0,00 0,00 783.597,02
27. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 44.236,57 0,00 -3.017,47 723.675,20 -566,00 0,00 0,00 764.328,30
28. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 314.154,17 0,00 10.141,52 421.873,91 0,00 0,00 0,00 746.169,60
29. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 194.054,58 0,00 41.129,15 491.253,53 0,00 117,91 0,00 726.555,17
30. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 227.395,93 229.514,84 64.476,87 204.245,40 0,00 0,00 0,00 725.633,04
31. JOSIP BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1950 ORIOVAC 101.565,60 0,00 24.485,46 569.347,35 0,00 0,00 0,00 695.398,41
32. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 277.612,75 162.930,76 -1.039,64 239.261,45 0,00 0,00 0,00 678.765,32
33. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 124.756,55 534.688,81 0,00 0,00 0,00 659.445,36
34. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 184.429,88 0,00 58.054,73 416.466,64 0,00 0,00 0,00 658.951,25
35. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 140.197,92 0,00 125.107,54 347.181,22 0,00 23.674,06 0,00 636.160,74
36. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 78.707,07 0,00 5.487,50 541.654,18 0,00 0,00 0,00 625.848,75
37. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 75.411,66 0,00 67.723,98 465.894,71 0,00 0,00 0,00 609.030,35
38. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 49.378,18 559.286,74 0,00 0,00 0,00 608.664,92
39. VLADO TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 98.108,41 0,00 2.590,28 491.615,13 0,00 0,00 0,00 592.313,82
40. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 25.091,50 562.435,18 0,00 0,00 0,00 587.526,68
41. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.192,35 577.605,18 0,00 0,00 0,00 586.797,53
42. LUKA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 26.330,40 552.877,95 0,00 0,00 0,00 579.208,35
43. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 19.480,99 0,00 29.912,93 503.398,84 0,00 0,00 0,00 552.792,76
44. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 296.733,45 4.141,33 250.662,72 0,00 0,00 0,00 548.320,36
45. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 38.037,00 0,00 2.930,90 507.083,69 0,00 0,00 0,00 548.051,59
46. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 54.127,89 0,00 85.213,71 405.281,45 0,00 0,00 0,00 544.623,05
47. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 25.753,32 0,00 11.508,78 504.857,87 0,00 0,00 0,00 542.119,97
48. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 17.424,58 0,00 61.943,50 456.172,40 0,00 0,00 0,00 535.540,48
49. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 66.075,92 0,00 63.724,24 401.982,78 0,00 0,00 0,00 531.782,94
50. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 176.462,31 0,00 8.434,27 346.584,60 0,00 0,00 0,00 531.481,18
51. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 43.286,58 487.957,73 0,00 0,00 0,00 531.244,31
52. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 250.635,65 0,00 74.106,95 203.451,68 0,00 0,00 0,00 528.194,28
53. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.492,11 520.686,83 0,00 0,00 0,00 526.178,94
54. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 46.034,03 478.760,09 0,00 0,00 0,00 524.794,12
55. NADA DRAGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 ŠUMETLICA 0,00 0,00 3.047,09 519.294,90 0,00 0,00 0,00 522.341,99
56. TOMISLAV BENČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.296,65 513.904,97 0,00 0,00 0,00 520.201,62
57. JAKOV UDOVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 16.157,39 0,00 19.949,63 474.430,52 0,00 0,00 0,00 510.537,54
58. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 3.823,98 0,00 48.408,70 455.448,30 0,00 0,00 0,00 507.680,98
59. MARTIN KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1986 SLOBODNICA 141.606,39 0,00 9.264,08 354.000,35 0,00 0,00 0,00 504.870,82
60. ZVONIMIR MOČILAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 29.812,73 464.733,15 0,00 0,00 0,00 494.545,88
61. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 223.047,54 273.567,84 0,00 0,00 0,00 494.458,58
62. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 64.769,40 425.792,62 0,00 0,00 0,00 490.562,02
63. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.641,18 466.296,73 0,00 0,00 0,00 488.937,91
64. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 21.173,38 0,00 467,93 463.275,53 0,00 0,00 0,00 484.916,84
65. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.395,19 474.548,73 0,00 0,00 0,00 481.943,92
66. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 49.358,87 428.509,31 0,00 0,00 0,00 477.868,18
67. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 33.972,93 443.332,62 0,00 0,00 0,00 477.303,21
68. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 49.358,85 425.915,21 0,00 0,00 0,00 475.274,06
69. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 145.126,32 4.035,85 59.670,54 249.294,11 0,00 783,14 0,00 458.909,96
70. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 20.704,14 433.450,05 0,00 0,00 0,00 454.154,19
71. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 35.495,31 412.845,05 0,00 0,00 0,00 448.167,72
72. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 13.353,19 0,00 2.793,70 430.843,15 0,00 0,00 0,00 446.990,04
73. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 20.729,15 425.288,84 0,00 0,00 0,00 446.017,99
74. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 36.539,47 398.817,84 0,00 128,92 0,00 435.486,23
75. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 43.665,11 0,00 93.771,49 291.229,88 0,00 2.850,80 0,00 431.517,28
76. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 172.079,81 -294,85 5.378,17 247.625,71 0,00 0,00 0,00 424.788,84
77. ŽELJKO STRINAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1968 BODOVALJCI 11.655,28 0,00 -360,55 408.146,84 0,00 0,00 0,00 419.441,57
78. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 144.998,99 0,00 14.873,53 257.979,39 0,00 0,00 0,00 417.851,91
79. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.425,64 0,00 17.318,95 392.923,72 0,00 0,00 0,00 416.668,31
80. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 15.976,87 0,00 23.800,21 376.121,61 0,00 0,00 0,00 415.898,69
81. FRANO JAGUSTIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 8.604,45 0,00 6.005,77 401.056,06 0,00 0,00 0,00 415.666,28
82. JOSIP PUŠELJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1965 GUNDINCI 99.038,45 0,00 60.696,64 243.734,32 0,00 0,00 0,00 403.469,41
83. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 124.008,87 0,00 8.389,61 267.531,35 0,00 0,00 0,00 399.929,83
84. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 43.433,35 353.255,55 0,00 0,00 0,00 396.688,90
85. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 51.075,53 341.603,52 0,00 0,00 0,00 392.679,05
86. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 3.926,69 0,00 2.160,13 385.342,06 0,00 0,00 0,00 391.428,88
87. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 48.811,03 342.282,78 0,00 0,00 0,00 391.093,81
88. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 35.006,13 334.243,18 0,00 0,00 0,00 369.249,31
89. MLADEN LUKAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1982 PRVČA 29.973,81 0,00 10.180,77 328.778,07 0,00 0,00 0,00 368.932,65
90. ŽELJKA MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1952 NOVA GRADIŠKA -3.724,85 0,00 37.797,75 334.570,96 0,00 0,00 0,00 368.643,86
91. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 87.097,37 0,00 886,66 236.461,77 0,00 42.825,60 0,00 367.271,40
92. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,14 365.680,71 0,00 0,00 0,00 366.356,85
93. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 44.908,11 0,00 19.820,44 300.220,95 0,00 0,00 0,00 364.949,50
94. ANDRIJA HEGER BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1945 VELIKA KOPANICA -785,97 0,00 16.888,76 348.777,76 0,00 0,00 0,00 364.880,55
95. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.140,44 346.703,96 0,00 6.175,41 0,00 363.019,81
96. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 158.450,23 201.304,69 0,00 0,00 0,00 359.754,92
97. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 14.822,84 134.425,80 7.517,45 139.150,51 0,00 63.831,17 0,00 359.747,77
98. DAMIR GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 221.609,12 0,00 0,00 137.060,12 0,00 358.669,24
99. JELA GUBEROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1965 OKUČANI 34.990,97 0,00 3.519,74 313.524,76 0,00 0,00 0,00 352.035,47
100. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 18.915,86 332.973,09 0,00 0,00 0,00 351.888,95