FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.546.349,36 -23.418,19 162.310,28 1.862.841,64 0,00 0,00 0,00 3.548.083,09
2. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.147.865,47 26.722,41 38.916,02 1.320.041,36 0,00 0,00 0,00 3.533.545,26
3. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 61.920,19 715,87 2.216.411,46 183.138,79 0,00 73.817,03 0,00 2.536.003,34
4. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 272.223,73 -2.406,02 1.038.612,25 589.456,07 0,00 12,95 0,00 1.897.898,98
5. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 398.615,05 0,00 1.707,63 1.484.996,71 0,00 0,00 0,00 1.885.319,39
6. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 11.337,22 0,00 955.987,29 504.817,91 0,00 0,00 0,00 1.472.142,42
7. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 249.720,18 0,00 150.585,14 181.472,51 0,00 867.557,05 0,00 1.449.334,88
8. DAVORIN DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 620.370,81 34.717,48 13.807,79 667.847,26 0,00 0,00 0,00 1.336.743,34
9. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 1.347.849,66 -87.858,65 -285,72 -3.472,98 0,00 0,00 0,00 1.256.232,31
10. IVICA JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 345.603,70 0,00 177.102,75 701.744,02 0,00 0,00 0,00 1.224.450,47
11. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.254,53 0,00 166.500,87 939.903,89 0,00 0,00 0,00 1.108.659,29
12. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 511.773,72 271.736,23 -133,58 287.420,68 0,00 -24,41 0,00 1.070.772,64
13. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 622.182,36 428.314,78 0,00 0,00 0,00 1.050.497,14
14. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 214.091,17 0,00 667.431,93 165.567,60 0,00 0,00 0,00 1.047.090,70
15. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD -2.289,23 0,00 70.557,59 1.012.984,20 0,00 -45.367,04 0,00 1.035.885,52
16. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 271.068,71 0,00 209.533,84 489.129,35 0,00 0,00 0,00 969.731,90
17. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 161.929,23 0,00 92.837,85 686.471,79 0,00 16.034,11 0,00 957.272,98
18. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 409.792,06 0,00 111.054,00 346.996,70 0,00 0,00 0,00 867.842,76
19. ŠIMO KOLOBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 14.862,96 0,00 59.656,55 757.786,52 0,00 0,00 0,00 832.306,03
20. ZDRAVKO BRADAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 587.182,71 1.447,56 8.589,88 210.653,02 0,00 0,00 0,00 807.873,17
21. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 791.552,44 0,00 0,00 0,00 796.309,51
22. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 130.498,35 0,00 516.863,96 124.543,72 0,00 20.796,61 0,00 792.702,64
23. IGOR OREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1986 GORNJI BOGIĆEVCI 9.765,26 0,00 760.236,29 15.033,81 0,00 0,00 0,00 785.035,36
24. NENAD DANKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 141.116,33 58.182,80 206.578,12 375.507,10 0,00 0,00 0,00 781.384,35
25. MAKSUD JONUZI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 59.134,73 719.039,49 0,00 0,00 0,00 778.174,22
26. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 256.703,71 0,00 57.163,21 453.234,21 0,00 0,00 0,00 767.101,13
27. IVAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1961 NOVA GRADIŠKA 175.782,02 0,00 17.987,38 570.729,90 0,00 -218,06 0,00 764.281,24
28. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 44.074,60 0,00 -3.322,01 710.298,05 -566,00 0,00 0,00 750.484,64
29. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 222.902,73 225.044,96 63.422,09 200.444,56 0,00 0,00 0,00 711.814,34
30. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 299.857,39 0,00 9.900,03 397.297,27 0,00 0,00 0,00 707.054,69
31. ALEN ŠEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 462.265,79 117.593,69 2.545,93 114.489,92 0,00 0,00 0,00 696.895,33
32. IVAN BRKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.294,15 631.022,67 0,00 21.484,76 0,00 680.801,58
33. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 178.323,96 0,00 39.425,83 461.399,53 0,00 116,46 0,00 679.265,78
34. JOSIP BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1950 ORIOVAC 99.900,09 0,00 23.234,52 555.618,18 0,00 0,00 0,00 678.752,79
35. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 270.363,86 159.160,06 -1.039,64 228.488,97 0,00 0,00 0,00 656.973,25
36. MATO JURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 35.833,30 616.386,41 0,00 0,00 0,00 652.219,71
37. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 119.441,72 527.557,56 0,00 0,00 0,00 646.999,28
38. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 180.594,98 0,00 55.473,97 402.417,95 0,00 0,00 0,00 638.486,90
39. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 136.513,01 0,00 107.047,65 331.992,15 0,00 23.356,47 0,00 598.909,28
40. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.645,41 545.939,51 0,00 0,00 0,00 593.584,92
41. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 73.746,63 0,00 65.940,20 453.477,07 0,00 0,00 0,00 593.163,90
42. VLADO TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 96.589,19 0,00 3.507,48 474.538,76 0,00 0,00 0,00 574.635,43
43. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.400,57 564.170,12 0,00 0,00 0,00 572.570,69
44. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 23.739,98 547.697,60 0,00 0,00 0,00 571.437,58
45. LUKA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 25.184,47 539.489,18 0,00 0,00 0,00 564.673,65
46. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 19.111,32 0,00 28.372,85 490.306,47 0,00 0,00 0,00 537.790,64
47. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 290.926,11 3.621,45 245.648,15 0,00 0,00 0,00 536.978,57
48. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 37.035,52 0,00 3.900,57 493.542,80 0,00 0,00 0,00 534.478,89
49. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.053,14 527.123,09 0,00 0,00 0,00 534.176,23
50. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 53.293,68 0,00 83.833,23 393.299,84 0,00 0,00 0,00 530.426,75
51. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 25.590,61 0,00 10.614,10 491.702,84 0,00 0,00 0,00 527.907,55
52. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 17.039,86 0,00 60.433,65 443.926,08 0,00 0,00 0,00 521.399,59
53. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 246.913,47 0,00 72.534,47 200.747,15 0,00 0,00 0,00 520.195,09
54. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 65.225,31 0,00 61.829,81 390.008,29 0,00 0,00 0,00 517.063,41
55. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 41.414,62 475.062,91 0,00 0,00 0,00 516.477,53
56. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.098,37 507.632,31 0,00 0,00 0,00 514.730,68
57. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 44.647,54 466.298,66 0,00 0,00 0,00 510.946,20
58. NADA DRAGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 ŠUMETLICA 0,00 0,00 2.588,02 507.635,11 0,00 0,00 0,00 510.223,13
59. TOMISLAV BENČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.097,71 501.080,17 0,00 0,00 0,00 509.177,88
60. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 172.981,25 0,00 7.487,82 327.592,41 0,00 0,00 0,00 508.061,48
61. JAKOV UDOVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 15.721,04 0,00 18.682,43 461.511,05 0,00 0,00 0,00 495.914,52
62. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 3.759,73 0,00 46.935,04 443.019,47 0,00 0,00 0,00 493.714,24
63. MARTIN KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1986 SLOBODNICA 138.603,80 0,00 11.105,04 339.704,60 0,00 0,00 0,00 489.413,44
64. ŽELJKO ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 185.549,69 0,00 17.216,25 286.185,42 0,00 0,00 0,00 488.951,36
65. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.083,24 465.639,89 0,00 0,00 0,00 484.723,13
66. ZVONIMIR MOČILAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 27.669,05 457.001,86 0,00 0,00 0,00 484.670,91
67. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 62.928,21 413.614,55 0,00 0,00 0,00 476.542,76
68. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 22.576,21 0,00 -40,38 451.750,04 0,00 0,00 0,00 474.285,87
69. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.636,58 461.762,35 0,00 0,00 0,00 468.398,93
70. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 33.064,17 431.008,14 0,00 0,00 0,00 464.069,97
71. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 47.861,49 416.187,75 0,00 0,00 0,00 464.049,24
72. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.861,47 413.665,04 0,00 0,00 0,00 461.526,51
73. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 199.646,69 263.203,13 0,00 0,00 0,00 460.693,02
74. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 21.368,13 421.116,16 0,00 0,00 0,00 442.484,29
75. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 141.632,66 3.964,29 55.319,53 234.858,38 0,00 767,45 0,00 436.542,31
76. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 12.992,57 0,00 3.621,79 418.612,69 0,00 0,00 0,00 435.227,05
77. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 34.247,09 400.805,73 0,00 0,00 0,00 434.880,18
78. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 18.876,70 413.158,78 0,00 0,00 0,00 432.035,48
79. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 33.237,11 386.915,73 0,00 127,37 0,00 420.280,21
80. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 42.771,80 0,00 84.954,13 280.284,56 0,00 2.795,60 0,00 410.806,09
81. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 167.633,45 -294,85 5.250,38 236.858,61 0,00 0,00 0,00 409.447,59
82. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.294,53 0,00 17.054,03 383.505,42 0,00 0,00 0,00 406.853,98
83. ŽELJKO STRINAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1968 BODOVALJCI 11.378,92 0,00 -824,05 395.641,78 0,00 0,00 0,00 406.196,65
84. FRANO JAGUSTIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 8.413,03 0,00 5.482,10 389.650,38 0,00 0,00 0,00 403.545,51
85. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 15.709,34 0,00 22.709,84 364.296,27 0,00 0,00 0,00 402.715,45
86. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 139.496,83 0,00 13.648,30 247.754,19 0,00 0,00 0,00 400.899,32
87. IVAN ŽALAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 39.039,85 0,00 25.042,45 328.161,80 0,00 1.148,44 0,00 393.392,54
88. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 120.740,48 0,00 8.088,44 259.783,07 0,00 0,00 0,00 388.611,99
89. JOSIP PUŠELJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1965 GUNDINCI 97.408,07 0,00 57.322,08 233.681,11 0,00 0,00 0,00 388.411,26
90. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 3.876,63 0,00 1.689,33 378.988,63 0,00 0,00 0,00 384.554,59
91. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 41.772,36 341.880,86 0,00 0,00 0,00 383.653,22
92. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 49.387,85 330.370,38 0,00 0,00 0,00 379.758,23
93. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.320,18 331.041,24 0,00 0,00 0,00 378.361,42
94. ZDRAVKO VRBANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1972 NOVA GRADIŠKA 9.092,88 0,00 1.309,21 353.318,58 0,00 0,00 0,00 363.720,67
95. TUN LJEKAJ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 GARČIN 0,00 0,00 26.104,73 334.968,04 0,00 0,00 0,00 361.072,77
96. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,11 358.322,31 0,00 0,00 0,00 358.998,42
97. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 19.428,36 132.140,66 7.386,95 136.565,09 0,00 62.704,71 0,00 358.225,77
98. MLADEN LUKAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1982 PRVČA 29.433,90 0,00 9.514,90 318.070,75 0,00 0,00 0,00 357.019,55
99. ŽELJKA MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1952 NOVA GRADIŠKA -3.724,85 0,00 37.227,15 323.425,79 0,00 0,00 0,00 356.928,09
100. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 33.688,97 323.132,97 0,00 0,00 0,00 356.821,94