FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.604.423,28 32.087,17 53.070,48 1.584.922,70 0,00 0,00 0,00 4.274.503,63
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 298.864,46 197.607,03 2.575.911,44 159.698,01 0,00 0,00 0,00 3.232.080,94
3. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 288.967,70 0,00 207.563,06 208.856,68 0,00 1.033.994,72 0,00 1.739.382,16
4. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 834.253,04 556.799,96 0,00 0,00 0,00 1.391.053,00
5. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.796,73 0,00 191.769,04 1.161.468,88 0,00 0,00 0,00 1.356.034,65
6. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 253.508,44 0,00 890.822,77 196.614,72 0,00 0,00 0,00 1.340.945,93
7. MATO STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 869.731,93 316.681,72 5.617,97 72.443,96 0,00 0,00 0,00 1.264.475,58
8. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 178.439,74 -3.226,33 183.718,01 778.563,01 0,00 0,00 0,00 1.137.494,43
9. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 133.290,91 0,00 699.235,56 157.522,87 0,00 25.661,36 0,00 1.015.710,70
10. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 298.888,01 0,00 65.914,47 598.443,79 0,00 0,00 0,00 963.246,27
11. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 765.894,28 0,00 13.438,20 110.494,51 0,00 0,00 0,00 889.826,99
12. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 252.407,46 268.506,89 73.678,00 237.401,39 0,00 0,00 0,00 831.993,74
13. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 217.882,82 0,00 54.407,71 548.943,67 0,00 0,00 0,00 821.234,20
14. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 172.873,30 0,00 110.658,43 482.376,81 0,00 26.444,49 0,00 792.353,03
15. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 89.936,15 0,00 84.317,29 584.143,60 0,00 0,00 0,00 758.397,04
16. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 63.735,18 685.644,79 0,00 0,00 0,00 749.379,97
17. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 36.122,63 700.921,82 0,00 0,00 0,00 737.044,45
18. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 347.392,61 11.692,33 371.606,66 0,00 0,00 0,00 727.474,46
19. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 11.306,12 704.729,30 0,00 0,00 0,00 716.035,42
20. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 93.011,57 0,00 94.730,03 518.099,96 0,00 0,00 0,00 705.841,56
21. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 63.272,08 0,00 2.241,54 635.131,04 0,00 0,00 0,00 700.644,66
22. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 22.705,78 0,00 42.531,33 627.533,81 0,00 0,00 0,00 692.770,92
23. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 61.209,04 610.369,17 0,00 0,00 0,00 671.578,21
24. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 73.496,08 0,00 81.552,91 516.366,02 0,00 0,00 0,00 671.415,01
25. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 29.401,72 0,00 11.297,51 629.539,56 0,00 0,00 0,00 670.238,79
26. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 407.717,59 0,00 80.044,19 174.804,67 0,00 0,00 0,00 662.566,45
27. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 175.602,48 4.660,03 72.385,59 408.831,18 0,00 919,99 0,00 662.399,27
28. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.833,60 585.710,97 0,00 0,00 0,00 636.544,57
29. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 20.780,60 0,00 75.645,35 533.691,11 0,00 0,00 0,00 630.117,06
30. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 81.873,35 541.951,69 0,00 0,00 0,00 623.825,04
31. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 63.463,62 542.703,46 0,00 0,00 0,00 606.167,08
32. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 283.105,27 0,00 88.789,37 227.044,21 0,00 0,00 0,00 598.938,85
33. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 209.533,67 373.908,57 0,00 0,00 0,00 581.285,44
34. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 211.754,74 -294,85 7.258,18 359.966,27 0,00 0,00 0,00 578.684,34
35. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 70.997,49 0,00 31.510,85 473.763,61 0,00 0,00 0,00 576.271,95
36. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 25.220,95 550.968,56 0,00 0,00 0,00 576.189,51
37. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 51.457,66 0,00 120.505,07 396.635,31 0,00 3.332,32 0,00 571.930,36
38. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 41.431,23 527.793,83 0,00 0,00 0,00 569.052,42
39. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 46.931,40 512.569,57 0,00 142,50 0,00 559.643,47
40. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 1.939,62 547.459,29 0,00 0,00 0,00 549.398,91
41. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 18.310,57 0,00 34.277,10 489.203,88 0,00 0,00 0,00 541.791,55
42. LJUBO PRKAČIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 361.259,13 -772,35 0,00 171.672,51 0,00 4.506,20 0,00 536.665,49
43. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 57.106,45 462.406,75 0,00 0,00 0,00 519.513,20
44. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 67.235,47 449.520,02 0,00 0,00 0,00 516.755,49
45. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 62.858,81 450.272,59 0,00 0,00 0,00 513.131,40
46. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 319.956,19 0,00 1.144,94 190.861,75 0,00 0,00 0,00 511.962,88
47. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.363,36 0,00 4.970,71 490.765,22 0,00 0,00 0,00 500.099,29
48. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 206.710,97 290.544,20 0,00 0,00 0,00 497.255,17
49. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 47.413,08 441.087,07 0,00 0,00 0,00 488.500,15
50. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 49.249,10 0,00 396,74 436.530,52 -566,00 0,00 0,00 485.610,36
51. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 50.753,28 0,00 27.692,96 404.466,81 0,00 0,00 0,00 482.913,05
52. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.224,21 476.885,63 0,00 0,00 0,00 479.109,84
53. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 108.670,53 366.378,35 0,00 0,00 0,00 475.048,88
54. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 25.411,72 440.030,09 0,00 0,00 0,00 465.441,81
55. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.627,60 445.723,18 0,00 7.494,66 0,00 463.845,44
56. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.832,51 0,00 765,18 437.753,26 0,00 0,00 0,00 440.350,95
57. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 -109,02 437.593,40 0,00 0,00 0,00 437.484,38
58. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 46.610,47 390.356,56 0,00 0,00 0,00 436.967,03
59. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 22.612,71 413.795,96 0,00 0,00 0,00 436.406,33
60. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.135,00 425.930,45 0,00 0,00 0,00 434.065,45
61. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 172.905,47 10.663,33 -73,61 247.819,73 0,00 0,00 0,00 431.314,92
62. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 57.864,30 394.165,40 0,00 0,00 0,00 429.109,88
63. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 3.478,02 423.052,08 0,00 0,00 0,00 426.530,10
64. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 50.438,59 0,00 105.386,29 265.411,83 0,00 0,00 0,00 421.236,71
65. ANKICA OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 278.846,04 137.674,54 0,00 0,00 0,00 416.520,58
66. DAMIR KVOČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1952 REŠETARI 33.554,90 0,00 83.012,14 298.828,09 0,00 0,00 0,00 415.395,13
67. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 2.115,81 410.427,17 0,00 0,00 0,00 412.542,98
68. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 61.872,96 0,00 37.954,84 310.860,65 0,00 0,00 0,00 410.688,45
69. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.417,05 381.236,84 0,00 0,00 0,00 409.653,89
70. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 32.359,03 373.839,48 0,00 0,00 0,00 406.198,51
71. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 59.809,02 0,00 88.879,82 240.872,06 0,00 0,00 0,00 389.560,90
72. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 12.393,21 374.223,53 0,00 0,00 0,00 386.616,74
73. IVICA FUČEK BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1952 BRODSKI STUPNIK 49.375,55 0,00 25.230,05 310.945,22 0,00 0,00 0,00 385.550,82
74. DALIBOR KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD -5,02 0,00 251,56 382.328,53 0,00 0,00 0,00 382.575,07
75. ANTUN CRNOGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD -34.272,99 0,00 249.465,59 134.220,02 0,00 31.271,84 0,00 380.684,46
76. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.501,37 375.946,09 0,00 0,00 0,00 379.447,46
77. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 51.707,70 325.741,83 0,00 0,00 0,00 377.449,53
78. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 15.015,30 0,00 108.318,15 252.212,35 0,00 0,00 0,00 375.545,80
79. JANKO KURAJA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1956 GORNJA VRBA 52.456,17 0,00 66.286,07 248.732,87 0,00 0,00 0,00 367.475,11
80. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 7.375,36 357.326,45 0,00 0,00 0,00 364.701,81
81. DARKO HODAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.194,20 347.778,43 0,00 0,00 0,00 354.972,63
82. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 22.181,31 332.567,56 0,00 0,00 0,00 354.748,87
83. ISTOK KAPOV BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.844,80 326.998,10 0,00 0,00 0,00 349.842,90
84. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 35.782,26 310.490,32 0,00 0,00 0,00 346.272,58
85. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 2.553,77 0,00 31.612,00 308.667,81 0,00 209,40 0,00 343.042,98
86. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.374,84 331.082,70 0,00 0,00 0,00 339.457,54
87. ANDRIJA ANUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1969 GORNJA VRBA 0,00 0,00 1.730,82 327.929,18 0,00 0,00 0,00 329.660,00
88. MIRKO RADMAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 23.575,40 0,00 10.279,54 295.769,76 0,00 0,00 0,00 329.624,70
89. SLOBODAN CICA BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1978 MEDARI 498,65 0,00 0,00 328.722,04 0,00 0,00 0,00 329.220,69
90. MARKO POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.381,31 320.698,25 0,00 0,00 0,00 329.079,56
91. IVAN VELKOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 324.540,82 0,00 0,00 0,00 324.540,82
92. ĐURO BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 47.206,60 0,00 -642,06 277.283,28 0,00 0,00 0,00 323.847,82
93. DARKO AGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1972 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 320.255,73 0,00 0,00 0,00 320.255,73
94. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 8.859,02 0,00 -54,18 310.809,09 0,00 0,00 0,00 319.613,93
95. MIRKO BROZIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 1.812,39 317.367,43 0,00 0,00 0,00 319.179,82
96. RADOJKA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1949 SLAVONSKI BROD 20.806,98 0,00 -295,34 297.286,59 0,00 0,00 0,00 317.798,23
97. TOMO KARAVIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 0,00 0,00 61.744,52 252.281,22 0,00 0,00 0,00 314.025,74
98. NADA TAJZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 168.282,73 0,00 3.972,24 133.685,58 0,00 0,00 0,00 305.940,55
99. JOSIP KATALINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1969 GORNJA VRBA 0,00 0,00 45.545,03 258.707,46 0,00 0,00 0,00 304.252,49
100. STEVAN MIHOLČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1956 GREĐANI 0,00 0,00 18.448,43 281.597,70 0,00 0,00 0,00 300.046,13