FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.240.918,45 27.813,90 42.045,84 1.373.894,26 0,00 0,00 0,00 3.684.672,45
2. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 64.089,70 738,89 2.289.003,13 199.856,45 0,00 76.157,77 0,00 2.629.845,94
3. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD -68.750,24 1.621,98 2.096.638,56 -18.709,21 0,00 0,00 0,00 2.010.801,09
4. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 282.698,01 -2.406,02 1.075.881,92 611.486,45 0,00 12,95 0,00 1.967.673,31
5. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 413.222,35 0,00 1.902,17 1.539.259,68 0,00 0,00 0,00 1.954.384,20
6. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 257.705,31 0,00 161.017,16 187.043,98 0,00 901.419,77 0,00 1.507.186,22
7. IVICA JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 355.096,29 0,00 183.457,67 720.433,59 0,00 0,00 0,00 1.258.987,55
8. MIRKO OSTOIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1952 ORIOVAC 378.967,79 -10.770,42 67.236,82 731.499,53 0,00 0,00 0,00 1.166.933,72
9. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.364,84 0,00 172.264,59 979.583,18 0,00 0,00 0,00 1.154.212,61
10. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 665.098,65 451.066,72 0,00 0,00 0,00 1.116.165,37
11. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 530.791,23 280.643,35 -133,58 297.922,78 0,00 -24,41 0,00 1.109.199,37
12. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 24.014,76 0,00 83.149,43 976.928,58 0,00 0,00 0,00 1.084.092,77
13. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 283.561,71 0,00 226.229,91 523.676,59 0,00 12.391,92 0,00 1.045.860,13
14. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 222.110,84 0,00 645.566,63 171.884,33 0,00 0,00 0,00 1.039.561,80
15. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 996.947,39 0,00 1.503,62 12.535,01 0,00 0,00 0,00 1.010.986,02
16. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 167.766,23 0,00 96.673,64 719.733,96 0,00 16.782,05 0,00 1.000.955,88
17. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 162.086,27 -3.226,33 152.131,64 663.123,22 0,00 0,00 0,00 974.114,80
18. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 423.545,98 0,00 116.394,84 368.930,50 0,00 0,00 0,00 908.871,32
19. ŠIMO KOLOBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 15.679,05 0,00 63.619,31 786.699,71 0,00 0,00 0,00 865.998,07
20. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 120.578,23 0,00 579.905,48 129.063,66 0,00 21.786,37 0,00 851.333,74
21. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 811.320,89 0,00 0,00 0,00 816.077,96
22. NENAD DANKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 147.211,01 60.823,92 215.161,36 391.772,20 0,00 0,00 0,00 814.968,49
23. MAKSUD JONUZI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 62.479,13 747.954,89 0,00 0,00 0,00 810.434,02
24. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 281.162,45 528.985,87 0,00 0,00 0,00 810.148,32
25. IGOR OREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1986 GORNJI BOGIĆEVCI 1.028,67 0,00 805.233,85 1.077,11 0,00 0,00 0,00 807.339,63
26. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 265.286,34 0,00 59.854,74 474.988,87 0,00 0,00 0,00 800.129,95
27. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 333.428,26 0,00 10.377,76 441.547,95 0,00 0,00 0,00 785.353,97
28. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 43.873,27 0,00 -801,48 729.186,97 -566,00 0,00 0,00 771.692,76
29. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 198.306,46 0,00 42.754,17 515.121,44 0,00 119,33 0,00 756.301,40
30. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 231.791,45 233.887,55 65.508,72 207.963,64 0,00 0,00 0,00 739.151,36
31. JOSIP BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1950 ORIOVAC 103.194,90 0,00 25.755,62 581.408,51 0,00 0,00 0,00 710.359,03
32. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 284.704,06 166.619,49 -1.039,64 248.430,20 0,00 0,00 0,00 698.714,11
33. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 188.181,41 0,00 60.648,66 428.840,39 0,00 0,00 0,00 677.670,46
34. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 130.118,93 541.665,03 0,00 0,00 0,00 671.783,96
35. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 144.233,71 0,00 139.592,93 360.858,14 0,00 23.984,74 0,00 668.669,52
36. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 80.995,94 0,00 6.243,99 550.146,58 0,00 0,00 0,00 637.386,51
37. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 77.040,49 0,00 69.502,07 476.672,88 0,00 0,00 0,00 623.215,44
38. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.901,62 570.974,27 0,00 0,00 0,00 621.875,89
39. VLADO TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 99.594,61 0,00 2.962,70 504.102,74 0,00 0,00 0,00 606.660,05
40. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 26.241,96 575.482,87 0,00 0,00 0,00 601.724,83
41. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.000,34 589.378,66 0,00 0,00 0,00 599.379,00
42. LUKA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 27.273,29 564.606,13 0,00 0,00 0,00 591.879,42
43. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 52.722,67 0,00 3.310,09 518.960,69 0,00 0,00 0,00 574.993,45
44. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 19.842,63 0,00 31.241,40 514.837,06 0,00 0,00 0,00 565.921,09
45. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 302.414,55 4.901,52 255.568,30 0,00 0,00 0,00 559.667,23
46. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 54.505,72 0,00 86.581,50 415.614,87 0,00 0,00 0,00 556.702,09
47. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 26.162,46 0,00 12.418,66 516.357,39 0,00 0,00 0,00 554.938,51
48. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 179.867,69 0,00 9.249,57 364.415,22 0,00 0,00 0,00 553.532,48
49. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 66.908,04 0,00 65.619,23 412.327,44 0,00 0,00 0,00 544.854,71
50. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 45.168,89 499.202,71 0,00 0,00 0,00 544.371,60
51. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.249,11 532.088,03 0,00 0,00 0,00 538.337,14
52. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 47.421,30 489.581,08 0,00 0,00 0,00 537.002,38
53. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 254.276,91 0,00 75.676,16 206.097,43 0,00 0,00 0,00 536.050,50
54. NADA DRAGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 ŠUMETLICA 0,00 0,00 819,89 529.858,41 0,00 0,00 0,00 530.678,30
55. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 241.991,38 282.337,69 0,00 0,00 0,00 522.172,27
56. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 3.886,83 0,00 49.883,74 466.237,41 0,00 0,00 0,00 520.007,98
57. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 17.800,94 0,00 63.437,54 430.898,41 0,00 0,00 0,00 512.136,89
58. ZVONIMIR MOČILAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 31.993,32 479.690,27 0,00 0,00 0,00 511.683,59
59. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 66.603,98 436.336,40 0,00 0,00 0,00 502.940,38
60. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 25.478,02 477.205,57 0,00 0,00 0,00 502.683,59
61. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 21.659,74 0,00 990,79 473.180,97 0,00 0,00 0,00 495.831,50
62. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.171,95 485.687,61 0,00 0,00 0,00 493.859,56
63. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 50.857,11 439.193,51 0,00 0,00 0,00 490.050,62
64. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.857,09 436.529,57 0,00 0,00 0,00 487.386,66
65. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 148.544,03 4.105,85 61.096,45 264.217,80 0,00 798,49 0,00 478.762,62
66. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 21.324,27 444.146,29 0,00 0,00 0,00 465.470,56
67. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 36.582,79 423.253,12 0,00 0,00 0,00 459.663,27
68. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.223,74 435.785,69 0,00 0,00 0,00 458.009,43
69. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 63.816,05 0,00 19.037,13 373.437,55 0,00 0,00 0,00 456.290,73
70. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 44.538,99 0,00 102.760,06 300.567,70 0,00 2.904,80 0,00 450.771,55
71. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 37.646,87 409.091,66 0,00 130,44 0,00 446.868,97
72. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.365,22 441.438,19 0,00 0,00 0,00 444.803,41
73. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 176.464,04 -294,85 5.503,18 256.789,21 0,00 0,00 0,00 438.461,58
74. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 147.483,35 0,00 16.135,70 266.612,74 0,00 0,00 0,00 430.231,79
75. ŽELJKO STRINAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1968 BODOVALJCI 10.332,26 0,00 107,67 419.010,52 0,00 0,00 0,00 429.450,45
76. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 16.238,58 0,00 24.897,81 386.320,36 0,00 0,00 0,00 427.456,75
77. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.553,90 0,00 17.578,11 401.294,48 0,00 0,00 0,00 425.426,49
78. FRANO JAGUSTIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 8.791,71 0,00 6.542,62 409.880,92 0,00 0,00 0,00 425.215,25
79. JOSIP PUŠELJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1965 GUNDINCI 100.633,39 0,00 64.106,09 252.199,42 0,00 0,00 0,00 416.938,90
80. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 128.578,28 0,00 8.692,90 273.075,88 0,00 0,00 0,00 410.347,06
81. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 44.880,09 363.013,46 0,00 0,00 0,00 407.893,55
82. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 52.779,52 351.222,97 0,00 0,00 0,00 404.002,49
83. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.302,88 351.910,44 0,00 0,00 0,00 402.213,32
84. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 105.949,41 0,00 1.597,28 248.698,49 0,00 43.847,20 0,00 400.092,38
85. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 3.975,66 0,00 2.428,41 391.557,38 0,00 0,00 0,00 397.961,45
86. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 36.324,03 343.742,32 0,00 0,00 0,00 380.066,35
87. ŽELJKA MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1952 NOVA GRADIŠKA -3.724,85 0,00 38.355,94 344.104,30 0,00 0,00 0,00 378.735,39
88. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 45.563,61 0,00 20.931,81 309.428,75 0,00 0,00 0,00 375.924,17
89. ANDRIJA HEGER BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1945 VELIKA KOPANICA -785,97 0,00 17.986,36 358.654,93 0,00 0,00 0,00 375.855,32
90. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,17 373.077,50 0,00 0,00 0,00 373.753,67
91. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.749,69 355.513,87 0,00 6.323,36 0,00 372.586,92
92. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 163.566,58 208.829,65 0,00 0,00 0,00 372.396,23
93. MARIO KOLAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 129.607,93 0,00 18.060,85 221.116,12 0,00 0,00 0,00 368.784,90
94. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 15.208,75 136.661,27 7.645,12 141.679,73 0,00 64.933,14 0,00 366.128,01
95. DAMIR GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 225.771,22 0,00 0,00 139.447,06 0,00 365.218,28
96. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 19.601,80 342.496,15 0,00 0,00 0,00 362.097,95
97. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 83.068,98 276.930,52 0,00 0,00 0,00 359.999,50
98. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 34.879,24 318.648,34 0,00 0,00 0,00 353.525,24
99. ZORAN MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 123.207,75 0,00 12.811,89 212.861,15 0,00 0,00 0,00 348.880,79
100. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.603,82 0,00 1.451,08 340.922,34 0,00 0,00 0,00 343.977,24