FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.427.123,70 30.002,88 46.948,78 1.482.067,69 0,00 0,00 0,00 3.986.143,05
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 802.302,03 214.587,08 2.449.670,98 129.673,86 0,00 0,00 0,00 3.596.233,95
3. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 68.440,64 785,06 2.434.585,34 240.854,47 0,00 80.852,12 0,00 2.825.517,63
4. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 303.704,11 -2.406,02 1.157.329,54 655.668,27 0,00 12,95 0,00 2.114.308,85
5. IVO LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1942 NOVA GRADIŠKA 511.600,33 0,00 257.590,57 1.223.192,48 0,00 0,00 0,00 1.992.383,38
6. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 273.719,46 0,00 182.789,28 198.217,54 0,00 969.331,25 0,00 1.624.057,53
7. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 748.656,84 504.166,51 0,00 0,00 0,00 1.252.823,35
8. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.586,07 0,00 182.284,22 1.066.630,53 0,00 0,00 0,00 1.251.500,82
9. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 238.194,25 0,00 826.949,78 184.552,47 0,00 0,00 0,00 1.249.696,50
10. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 308.616,35 0,00 261.043,23 605.604,00 0,00 13.805,52 0,00 1.189.069,10
11. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 540.830,74 298.506,53 -133,58 318.984,66 0,00 -24,41 0,00 1.158.163,94
12. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 178.934,78 -3.226,33 172.134,75 722.257,22 0,00 0,00 0,00 1.070.100,42
13. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 26.796,83 0,00 101.849,41 882.170,93 0,00 0,00 0,00 1.010.817,17
14. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 120.090,13 0,00 712.660,42 138.128,37 0,00 23.771,33 0,00 994.650,25
15. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 419.529,38 0,00 127.355,12 420.389,45 388,95 0,00 0,00 967.662,90
16. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 879.056,16 0,00 10.110,05 54.325,71 0,00 0,00 0,00 943.491,92
17. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 371.591,26 0,00 11.335,86 539.354,71 0,00 0,00 0,00 922.281,83
18. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 302.286,83 584.925,43 0,00 0,00 0,00 887.212,26
19. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 282.498,78 0,00 62.212,08 532.105,11 0,00 0,00 0,00 876.815,97
20. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 850.966,42 0,00 0,00 0,00 855.723,49
21. ĐURĐICA VRKLJAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1949 SLAVONSKI BROD 825.184,84 0,00 -1.628,10 27.044,01 0,00 0,00 0,00 850.600,75
22. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 221.705,29 0,00 49.233,35 564.027,79 0,00 125,09 0,00 835.091,52
23. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 246.443,96 251.621,30 69.693,44 223.043,12 0,00 0,00 0,00 790.801,82
24. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 313.463,26 181.579,33 -1.039,64 295.893,06 0,00 0,00 0,00 789.896,01
25. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 158.904,33 0,00 153.792,08 419.295,17 0,00 25.244,74 0,00 757.236,32
26. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 203.395,95 0,00 51.288,33 489.301,20 0,00 0,00 0,00 743.985,48
27. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 152.763,21 569.957,51 0,00 0,00 0,00 722.720,72
28. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 90.278,57 0,00 6.725,30 607.939,40 0,00 0,00 0,00 704.943,27
29. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 83.646,29 0,00 76.869,22 530.662,69 0,00 0,00 0,00 691.178,20
30. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 57.243,27 628.652,15 0,00 0,00 0,00 685.895,42
31. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 31.070,99 638.676,90 0,00 0,00 0,00 669.747,89
32. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.675,60 647.404,95 0,00 0,00 0,00 658.080,55
33. SELADIN RAMADANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 52.798,68 603.074,64 0,00 0,00 0,00 655.873,32
34. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 325.454,55 8.147,77 324.812,41 0,00 0,00 0,00 655.197,59
35. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 58.126,60 0,00 3.464,04 577.406,88 0,00 0,00 0,00 638.997,52
36. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 193.678,42 0,00 10.145,59 432.312,71 0,00 0,00 0,00 636.136,72
37. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 21.309,28 0,00 36.792,33 571.503,86 0,00 0,00 0,00 629.605,47
38. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 68.029,50 0,00 90.777,04 467.801,01 0,00 0,00 0,00 626.607,55
39. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 27.821,77 0,00 8.067,07 573.272,83 0,00 0,00 0,00 609.161,67
40. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 70.282,76 0,00 73.501,23 464.559,12 0,00 0,00 0,00 608.343,11
41. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 53.043,19 555.085,66 0,00 0,00 0,00 608.128,85
42. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 53.193,20 543.744,60 0,00 0,00 0,00 596.937,80
43. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.687,62 588.604,55 0,00 0,00 0,00 595.292,17
44. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 259.146,66 328.182,75 0,00 0,00 0,00 585.172,61
45. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 4.141,74 0,00 56.023,28 520.271,59 0,00 0,00 0,00 580.436,61
46. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 19.327,27 0,00 69.576,89 484.166,29 0,00 0,00 0,00 573.070,45
47. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 37.595,18 531.725,38 0,00 0,00 0,00 569.320,56
48. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 269.044,23 0,00 82.185,97 216.827,41 0,00 0,00 0,00 568.057,61
49. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 162.404,72 4.389,73 66.879,31 329.708,67 0,00 860,73 0,00 564.243,16
50. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 74.201,67 489.375,75 0,00 0,00 0,00 563.577,42
51. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 57.090,76 492.802,29 0,00 0,00 0,00 549.893,05
52. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.696,66 541.140,37 0,00 0,00 0,00 549.837,03
53. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 22.632,75 0,00 1.923,68 523.631,42 0,00 0,00 0,00 548.187,85
54. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 57.090,74 489.855,06 0,00 0,00 0,00 546.945,80
55. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 164.761,60 0,00 5.670,01 313.974,39 0,00 47.990,34 0,00 532.396,34
56. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 23.919,43 497.803,91 0,00 0,00 0,00 521.723,34
57. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 67.494,74 0,00 29.434,80 423.767,49 0,00 0,00 0,00 520.697,03
58. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 39.070,53 475.742,03 0,00 0,00 0,00 514.639,92
59. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 48.083,08 0,00 112.708,31 348.716,25 0,00 3.123,80 0,00 512.631,44
60. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 23.419,95 488.634,62 0,00 0,00 0,00 512.054,57
61. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 194.320,26 -294,85 6.822,02 302.981,08 0,00 0,00 0,00 503.828,51
62. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 42.247,29 461.036,14 0,00 136,61 0,00 503.420,04
63. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.668,42 494.685,42 0,00 0,00 0,00 498.353,84
64. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 138.443,75 0,00 30.820,11 316.823,52 0,00 0,00 0,00 486.087,38
65. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 17.299,96 0,00 29.494,91 437.960,34 0,00 0,00 0,00 484.755,21
66. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 157.558,79 0,00 16.621,32 310.404,64 0,00 0,00 0,00 484.584,75
67. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.910,71 412.865,60 0,00 0,00 0,00 463.776,31
68. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 59.894,18 400.513,55 0,00 0,00 0,00 460.407,73
69. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 56.510,61 401.234,37 0,00 0,00 0,00 457.744,98
70. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.174,26 0,00 3.321,01 443.753,28 0,00 0,00 0,00 451.248,55
71. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 184.873,84 249.625,84 0,00 0,00 0,00 434.499,68
72. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 41.807,34 392.545,09 0,00 0,00 0,00 434.352,43
73. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 48.222,02 0,00 25.602,29 357.049,90 0,00 0,00 0,00 430.874,21
74. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.199,98 426.708,38 0,00 0,00 0,00 428.908,36
75. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,18 416.762,57 0,00 0,00 0,00 417.438,75
76. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 95.664,77 321.688,11 0,00 0,00 0,00 417.352,88
77. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 22.463,84 391.395,85 0,00 0,00 0,00 413.859,69
78. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.673,36 399.056,59 0,00 6.923,36 0,00 413.653,31
79. RENATA MARKULJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 27.341,41 365.002,55 0,00 0,00 0,00 392.343,96
80. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.720,97 0,00 725,49 389.461,90 0,00 0,00 0,00 391.908,36
81. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 16.773,82 145.514,20 8.162,87 151.937,02 0,00 69.402,24 0,00 391.790,15
82. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 2.100,26 388.603,79 0,00 0,00 0,00 390.704,05
83. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.275,23 377.826,03 0,00 0,00 0,00 388.101,26
84. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 20.514,88 366.325,63 0,00 0,00 0,00 386.838,17
85. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 41.265,87 343.912,01 0,00 0,00 0,00 385.177,88
86. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 162.587,91 9.991,25 -68,61 209.444,37 0,00 0,00 0,00 381.954,92
87. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 5.502,02 375.002,82 0,00 0,00 0,00 380.504,84
88. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 223.213,99 0,00 913,01 154.885,68 0,00 0,00 0,00 379.012,68
89. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.299,88 364.948,96 0,00 0,00 0,00 374.248,84
90. IVANA STEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1980 NOVA GRADIŠKA 86.862,97 0,00 15.852,43 265.235,05 0,00 0,00 0,00 367.950,45
91. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 44.960,75 345.176,64 0,00 0,00 0,00 367.217,57
92. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 1.939,91 362.635,19 0,00 0,00 0,00 364.575,10
93. RADMILA STANOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 49.409,03 0,00 19.244,87 292.617,61 0,00 0,00 0,00 361.271,51
94. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 47.569,60 0,00 87.791,13 224.072,40 0,00 0,00 0,00 359.433,13
95. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 58.487,56 0,00 32.686,66 268.059,91 0,00 0,00 0,00 359.234,13
96. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 27.347,95 328.139,37 0,00 0,00 0,00 355.487,32
97. LIDIJA GLOTZ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 20.810,15 0,00 791,89 329.691,69 1.122,62 0,00 0,00 352.416,35
98. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 81.061,88 0,00 -444,24 271.610,46 0,00 0,00 0,00 352.228,10
99. MLADEN HARING BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1962 ORIOVAC 88.054,18 0,00 5.706,07 253.945,86 0,00 0,00 0,00 347.706,11
100. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 14.320,08 0,00 93.682,64 239.207,43 0,00 0,00 0,00 347.210,15