FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.287.342,23 28.359,65 43.535,49 1.400.820,73 0,00 0,00 0,00 3.760.058,10
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 459.575,39 39.295,74 2.196.310,07 -1.027,49 0,00 0,00 0,00 2.694.153,71
3. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 65.174,45 750,40 2.325.298,97 211.595,77 0,00 77.328,14 0,00 2.680.147,73
4. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 287.935,14 -2.406,02 1.096.763,58 622.501,64 0,00 12,95 0,00 2.004.807,29
5. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 420.525,99 0,00 2.002,39 1.569.771,66 0,00 0,00 0,00 1.992.300,04
6. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 261.697,88 0,00 161.867,15 189.829,74 0,00 918.351,13 0,00 1.531.745,90
7. IVICA JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 359.842,59 0,00 186.677,21 729.778,40 0,00 0,00 0,00 1.276.298,20
8. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.420,00 0,00 175.153,87 1.002.803,29 0,00 0,00 0,00 1.180.377,16
9. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 685.555,57 465.823,21 0,00 0,00 0,00 1.151.378,78
10. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 540.299,99 285.096,91 -133,58 303.173,84 0,00 -24,41 0,00 1.128.412,75
11. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 24.708,37 0,00 89.976,89 978.787,57 0,00 0,00 0,00 1.093.472,83
12. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 226.120,68 0,00 689.504,47 175.042,69 0,00 0,00 0,00 1.090.667,84
13. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 289.808,20 0,00 234.768,32 546.671,09 0,00 12.744,35 0,00 1.083.991,96
14. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 170.684,74 0,00 98.625,69 739.745,51 0,00 17.156,03 0,00 1.026.211,97
15. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 166.589,27 -3.226,33 157.872,40 677.866,21 0,00 0,00 0,00 999.101,55
16. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 430.422,93 0,00 119.097,38 383.277,89 0,00 0,00 0,00 932.798,20
17. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 889.369,25 0,00 2.591,58 21.348,43 0,00 0,00 0,00 913.309,26
18. ŠIMO KOLOBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 16.087,09 0,00 65.517,22 804.536,79 0,00 0,00 0,00 886.141,10
19. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 115.408,49 0,00 612.241,48 131.323,61 0,00 22.281,25 0,00 881.254,83
20. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 306.145,65 544.450,35 0,00 0,00 0,00 850.596,00
21. IGOR OREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1986 GORNJI BOGIĆEVCI -0,05 0,00 827.746,80 6.741,75 0,00 0,00 0,00 834.488,50
22. NENAD DANKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 150.258,35 62.144,47 219.452,98 399.904,74 0,00 0,00 0,00 831.760,54
23. MAKSUD JONUZI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 64.185,49 765.793,07 0,00 0,00 0,00 829.978,56
24. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 821.205,11 0,00 0,00 0,00 825.962,18
25. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 343.611,86 0,00 10.616,63 468.401,94 0,00 0,00 0,00 822.630,43
26. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 269.577,67 0,00 61.215,61 490.746,72 0,00 0,00 0,00 821.540,00
27. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 44.322,60 0,00 -5.090,26 749.116,21 -566,00 0,00 0,00 787.782,55
28. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 206.824,48 0,00 44.192,99 527.314,56 0,00 120,77 0,00 778.452,80
29. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 236.235,81 238.308,84 66.552,03 211.723,17 0,00 0,00 0,00 752.819,85
30. JOSIP BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1950 ORIOVAC 104.842,30 0,00 27.056,60 597.684,14 0,00 0,00 0,00 729.583,04
31. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 291.874,16 170.349,20 -1.039,64 261.781,34 0,00 0,00 0,00 722.965,06
32. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 147.891,32 0,00 154.476,73 378.959,71 0,00 24.298,88 0,00 705.626,64
33. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 191.974,62 0,00 63.296,38 445.432,08 0,00 0,00 0,00 700.703,08
34. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 135.609,51 548.718,77 0,00 0,00 0,00 684.328,28
35. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 83.310,24 0,00 7.021,38 566.073,11 0,00 0,00 0,00 656.404,73
36. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 78.687,41 0,00 71.311,86 491.651,24 0,00 0,00 0,00 641.650,51
37. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 52.454,47 586.872,15 0,00 0,00 0,00 639.326,62
38. VLADO TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 101.097,31 0,00 3.345,38 520.809,54 0,00 0,00 0,00 625.252,23
39. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 27.417,70 592.755,98 0,00 0,00 0,00 620.173,68
40. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.829,35 605.363,38 0,00 0,00 0,00 616.192,73
41. LUKA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.239,14 580.545,08 0,00 0,00 0,00 608.784,22
42. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 308.158,77 5.682,65 291.072,71 0,00 0,00 0,00 601.696,99
43. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 54.069,95 0,00 2.355,30 535.050,10 0,00 0,00 0,00 591.475,35
44. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 20.208,29 0,00 32.597,11 530.482,87 0,00 0,00 0,00 583.288,27
45. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 183.310,92 0,00 10.085,08 386.897,25 0,00 0,00 0,00 580.293,25
46. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 58.496,50 0,00 87.970,74 430.143,58 0,00 0,00 0,00 576.610,82
47. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 26.576,16 0,00 13.351,14 532.065,18 0,00 0,00 0,00 571.992,48
48. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 67.749,41 0,00 67.550,32 426.867,48 0,00 0,00 0,00 562.167,21
49. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 47.090,50 514.653,06 0,00 0,00 0,00 561.743,56
50. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.027,01 547.696,35 0,00 0,00 0,00 554.723,36
51. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 261.432,92 295.285,48 0,00 0,00 0,00 554.561,60
52. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 48.835,13 504.602,76 0,00 0,00 0,00 553.437,89
53. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 257.958,62 0,00 77.273,96 208.772,59 0,00 0,00 0,00 544.005,17
54. NADA DRAGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 ŠUMETLICA 0,00 0,00 833,88 543.050,41 0,00 0,00 0,00 543.884,29
55. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 3.950,39 0,00 51.387,22 481.226,87 0,00 0,00 0,00 536.564,48
56. ZVONIMIR MOČILAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 34.228,26 501.719,05 0,00 0,00 0,00 535.947,31
57. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 18.181,47 0,00 64.954,31 448.273,84 0,00 0,00 0,00 531.409,62
58. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.393,20 492.316,07 0,00 0,00 0,00 520.709,27
59. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 68.470,99 451.077,82 0,00 0,00 0,00 519.548,81
60. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 22.009,07 0,00 1.528,81 487.276,92 0,00 0,00 0,00 510.814,80
61. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.969,84 501.030,72 0,00 0,00 0,00 510.000,56
62. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 52.384,05 454.076,87 0,00 0,00 0,00 506.460,92
63. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 52.384,03 451.342,31 0,00 0,00 0,00 503.726,34
64. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 151.999,71 4.176,62 62.538,21 280.005,87 0,00 814,00 0,00 499.534,41
65. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 21.957,43 459.041,84 0,00 0,00 0,00 480.999,27
66. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 37.691,70 437.857,29 0,00 0,00 0,00 475.376,35
67. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 45.422,59 0,00 111.979,33 314.089,80 0,00 2.959,40 0,00 474.451,12
68. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 23.758,04 450.479,62 0,00 0,00 0,00 474.237,66
69. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 64.733,21 0,00 19.310,73 387.503,48 0,00 0,00 0,00 471.547,42
70. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 38.774,93 423.560,13 0,00 131,98 0,00 462.467,04
71. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.952,30 456.231,42 0,00 0,00 0,00 460.183,72
72. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 181.057,84 -294,85 5.629,59 270.134,98 0,00 0,00 0,00 456.527,56
73. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 149.995,30 0,00 17.430,63 279.422,52 0,00 0,00 0,00 446.848,45
74. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 16.503,20 0,00 26.018,74 400.712,88 0,00 0,00 0,00 443.234,82
75. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.683,59 0,00 17.104,62 412.269,35 0,00 0,00 0,00 436.057,56
76. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 120.773,09 0,00 2.323,05 267.963,33 0,00 44.880,14 0,00 435.939,61
77. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 46.355,40 376.960,25 0,00 0,00 0,00 423.315,65
78. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 132.437,71 0,00 9.002,68 278.681,99 0,00 0,00 0,00 420.122,38
79. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 54.518,03 365.029,74 0,00 0,00 0,00 419.547,77
80. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 51.823,36 365.725,54 0,00 0,00 0,00 417.548,90
81. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.025,17 0,00 2.268,76 397.841,76 0,00 0,00 0,00 404.135,69
82. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 37.667,17 357.427,50 0,00 0,00 0,00 395.094,67
83. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 46.226,39 0,00 22.068,01 322.819,34 0,00 0,00 0,00 391.113,74
84. ANDRIJA HEGER BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1945 VELIKA KOPANICA -785,97 0,00 19.108,09 372.722,34 0,00 0,00 0,00 391.044,46
85. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 168.782,45 220.518,65 0,00 0,00 0,00 389.301,10
86. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,21 387.200,90 0,00 0,00 0,00 387.877,11
87. MARIO KOLAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 129.272,65 0,00 18.974,52 234.610,51 0,00 0,00 0,00 382.857,68
88. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 11.373,76 363.886,99 0,00 6.472,94 0,00 381.733,69
89. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 20.301,49 356.205,48 0,00 0,00 0,00 376.506,97
90. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 86.146,32 289.607,15 0,00 0,00 0,00 375.753,47
91. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 15.598,95 138.725,73 7.774,20 144.236,99 0,00 66.047,35 0,00 372.383,22
92. DAMIR GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 229.979,57 0,00 0,00 141.860,51 0,00 371.840,08
93. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 35.801,88 332.052,93 0,00 0,00 0,00 367.852,47
94. ZORAN MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 126.134,21 0,00 15.397,18 225.222,18 0,00 0,00 0,00 366.753,57
95. DRAGO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1964 GUNDINCI 224.524,61 0,00 60.545,50 74.963,00 0,00 0,00 0,00 360.033,11
96. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.633,02 0,00 1.553,13 354.541,87 0,00 0,00 0,00 357.728,02
97. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 2.524,40 353.133,29 0,00 0,00 0,00 355.657,69
98. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.391,90 343.053,42 0,00 0,00 0,00 353.445,32
99. FAIK GUŠANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1968 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 13.333,50 336.773,29 0,00 0,00 0,00 350.106,79
100. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 37.343,34 310.447,99 0,00 0,00 0,00 347.791,33