FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.573.365,76 31.722,06 52.442,97 1.566.905,64 0,00 0,00 0,00 4.224.436,43
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 343.706,44 217.861,42 2.553.802,27 157.312,17 0,00 0,00 0,00 3.272.682,30
3. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 286.296,67 0,00 202.843,10 206.993,04 0,00 1.022.667,64 0,00 1.718.800,45
4. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 825.177,54 551.131,15 0,00 0,00 0,00 1.376.308,69
5. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.759,83 0,00 190.644,74 1.140.256,93 0,00 0,00 0,00 1.333.661,50
6. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 250.825,86 0,00 879.680,84 194.501,78 0,00 0,00 0,00 1.325.008,48
7. MATO STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 859.401,39 313.402,72 5.476,80 71.510,17 0,00 0,00 0,00 1.249.791,08
8. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 179.792,18 -3.226,33 182.884,19 768.699,92 0,00 0,00 0,00 1.128.149,96
9. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 130.978,53 0,00 689.883,18 155.815,02 0,00 25.330,29 0,00 1.002.007,02
10. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 296.017,12 0,00 65.263,92 586.137,79 0,00 0,00 0,00 947.418,83
11. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 807.995,05 0,00 13.190,00 98.742,86 0,00 0,00 0,00 919.927,91
12. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 48.480,19 0,00 384,53 838.940,61 -566,00 0,00 0,00 887.239,33
13. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 251.994,18 265.549,05 72.980,03 234.886,25 0,00 0,00 0,00 825.409,51
14. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 215.345,16 0,00 53.853,30 542.047,08 0,00 0,00 0,00 811.245,54
15. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 170.426,36 0,00 110.104,02 470.641,34 0,00 26.234,33 0,00 777.406,05
16. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 88.834,35 0,00 83.437,58 578.326,31 0,00 0,00 0,00 750.598,24
17. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 63.042,82 679.212,37 0,00 0,00 0,00 742.255,19
18. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 35.682,55 693.569,35 0,00 0,00 0,00 729.251,90
19. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 343.549,73 11.516,25 366.960,67 0,00 0,00 0,00 718.809,51
20. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 11.189,39 698.238,75 0,00 0,00 0,00 709.428,14
21. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 204.525,11 0,00 8.433,29 495.392,75 0,00 0,00 0,00 708.351,15
22. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 62.370,74 0,00 2.234,81 628.570,47 0,00 0,00 0,00 693.176,02
23. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 89.685,10 0,00 93.661,49 509.710,64 0,00 0,00 0,00 693.057,23
24. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 22.461,16 0,00 41.970,86 621.270,02 0,00 0,00 0,00 685.702,04
25. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 60.433,95 604.236,10 0,00 0,00 0,00 664.670,05
26. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 72.933,21 0,00 80.678,68 510.841,99 0,00 0,00 0,00 664.453,88
27. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 29.124,96 0,00 11.176,46 623.234,29 0,00 0,00 0,00 663.535,71
28. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 401.914,31 0,00 78.795,54 172.261,33 0,00 0,00 0,00 652.971,18
29. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 173.290,63 4.612,68 71.421,05 393.245,20 0,00 909,61 0,00 643.479,17
30. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 4.341,95 0,00 61.634,87 567.970,12 0,00 0,00 0,00 633.946,94
31. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 50.182,71 579.805,30 0,00 0,00 0,00 629.988,01
32. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 20.526,02 0,00 74.800,78 528.566,83 0,00 0,00 0,00 623.893,63
33. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 80.958,45 536.292,94 0,00 0,00 0,00 617.251,39
34. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 62.776,23 536.996,98 0,00 0,00 0,00 599.773,21
35. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 280.642,20 0,00 88.029,82 225.254,55 0,00 0,00 0,00 593.926,57
36. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 208.179,53 369.449,76 0,00 0,00 0,00 575.472,49
37. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 24.993,93 545.206,69 0,00 0,00 0,00 570.200,62
38. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 70.383,92 0,00 31.147,19 468.556,76 0,00 0,00 0,00 570.087,87
39. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 50.866,54 0,00 119.074,33 391.792,32 0,00 3.295,80 0,00 565.028,99
40. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 208.650,51 -294,85 7.161,60 349.298,72 0,00 0,00 0,00 564.815,98
41. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 41.028,97 522.226,88 0,00 0,00 0,00 563.083,21
42. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 46.408,76 507.093,42 0,00 141,47 0,00 553.643,65
43. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 1.920,99 541.765,86 0,00 0,00 0,00 543.686,85
44. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 18.133,54 0,00 33.836,58 483.778,52 0,00 0,00 0,00 535.748,64
45. LJUBO PRKAČIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 355.531,13 -772,35 0,00 169.332,14 0,00 4.441,10 0,00 528.532,02
46. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 56.465,97 457.279,59 0,00 0,00 0,00 513.745,56
47. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 66.505,52 444.486,51 0,00 0,00 0,00 510.992,03
48. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 62.175,73 445.233,53 0,00 0,00 0,00 507.409,26
49. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 317.246,46 0,00 1.127,51 188.110,76 0,00 0,00 0,00 506.484,73
50. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 204.404,91 286.927,51 0,00 0,00 0,00 491.332,42
51. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.330,23 0,00 4.471,38 480.914,72 0,00 0,00 0,00 489.716,33
52. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 46.808,44 436.134,95 0,00 0,00 0,00 482.943,39
53. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 50.309,88 0,00 27.333,14 399.711,75 0,00 0,00 0,00 477.354,77
54. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.219,96 471.647,07 0,00 0,00 0,00 473.867,03
55. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 107.385,22 362.100,92 0,00 0,00 0,00 469.486,14
56. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,31 461.330,47 0,00 0,00 0,00 462.006,78
57. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 25.113,77 435.061,79 0,00 0,00 0,00 460.175,56
58. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.680,20 436.139,24 0,00 7.394,59 0,00 453.214,03
59. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.812,97 0,00 758,45 432.845,02 0,00 0,00 0,00 435.416,44
60. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 -121,03 432.562,87 0,00 0,00 0,00 432.441,84
61. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 46.067,44 385.771,83 0,00 0,00 0,00 431.839,27
62. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 22.214,42 409.031,57 0,00 0,00 0,00 431.243,65
63. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.076,33 421.054,97 0,00 0,00 0,00 429.131,30
64. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 171.098,14 10.545,60 -117,65 244.648,48 0,00 0,00 0,00 426.174,57
65. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 56.980,17 389.134,99 0,00 0,00 0,00 423.195,34
66. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 3.429,53 418.186,25 0,00 0,00 0,00 421.615,78
67. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 49.936,03 0,00 103.936,64 261.721,35 0,00 0,00 0,00 415.594,02
68. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 18.003,00 152.616,43 8.569,52 159.992,91 0,00 72.912,18 0,00 412.094,04
69. DAMIR KVOČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1952 REŠETARI 33.064,70 0,00 81.755,08 294.358,00 0,00 0,00 0,00 409.177,78
70. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 2.076,47 405.606,45 0,00 0,00 0,00 407.682,92
71. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 61.279,94 0,00 37.468,90 306.914,20 0,00 0,00 0,00 405.663,04
72. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.023,42 375.969,42 0,00 0,00 0,00 403.992,84
73. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 31.926,06 369.385,15 0,00 0,00 0,00 401.311,21
74. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 59.168,42 0,00 87.755,67 237.605,91 0,00 0,00 0,00 384.530,00
75. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 12.251,39 369.516,13 0,00 0,00 0,00 381.767,52
76. IVICA FUČEK BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1952 BRODSKI STUPNIK 48.877,86 0,00 24.928,14 307.013,00 0,00 0,00 0,00 380.819,00
77. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.483,34 371.459,30 0,00 0,00 0,00 374.942,64
78. ANTUN CRNOGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD -34.272,99 0,00 245.931,91 132.142,66 0,00 30.784,29 0,00 374.585,87
79. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 51.123,26 321.864,98 0,00 0,00 0,00 372.988,24
80. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 14.893,52 0,00 107.042,48 249.934,28 0,00 0,00 0,00 371.870,28
81. ANTUN MIKOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1959 REŠETARI 43.968,34 0,00 9.555,55 312.900,82 0,00 0,00 0,00 366.424,71
82. JANKO KURAJA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1956 GORNJA VRBA 51.879,21 0,00 65.428,11 245.357,68 0,00 0,00 0,00 362.665,00
83. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 7.288,21 353.006,02 0,00 0,00 0,00 360.294,23
84. ŽELJKO ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 646,66 0,00 5.817,97 346.736,68 0,00 0,00 0,00 353.201,31
85. DARKO HODAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.060,29 343.493,13 0,00 0,00 0,00 350.553,42
86. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 21.857,06 328.438,29 0,00 0,00 0,00 350.295,35
87. ISTOK KAPOV BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.593,54 322.932,20 0,00 0,00 0,00 345.525,74
88. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 35.518,07 306.590,84 0,00 0,00 0,00 342.108,91
89. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 2.527,37 0,00 31.421,95 305.117,85 0,00 207,72 0,00 339.274,89
90. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.321,60 326.981,94 0,00 0,00 0,00 335.303,54
91. MIRKO RADMAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 23.335,45 0,00 10.105,97 296.250,53 0,00 0,00 0,00 329.691,95
92. ANDRIJA ANUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1969 GORNJA VRBA 0,00 0,00 1.718,81 324.373,33 0,00 0,00 0,00 326.092,14
93. MARKO POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.289,49 317.043,76 0,00 0,00 0,00 325.333,25
94. IVAN VELKOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 320.919,99 0,00 0,00 0,00 320.919,99
95. ĐURO BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 46.416,84 0,00 -1.335,35 273.523,86 0,00 0,00 0,00 318.605,35
96. DARKO AGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1972 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 316.239,93 0,00 0,00 0,00 316.239,93
97. SLOBODAN CICA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1978 GORNJI BOGIĆEVCI 498,65 0,00 0,00 314.642,04 0,00 0,00 0,00 315.140,69
98. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 8.769,01 0,00 -476,06 302.327,19 0,00 0,00 0,00 310.620,14
99. MIRKO BROZIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 1.332,45 308.675,82 0,00 0,00 0,00 310.008,27
100. TOMO KARAVIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 0,00 0,00 60.644,20 248.875,67 0,00 0,00 0,00 309.519,87