FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.738.983,24 33.974,08 48.753,54 1.650.862,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.472.573,05
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 317.957,90 216.759,86 2.745.632,88 179.675,65 0,00 0,00 0,00 0,04 3.460.026,33
3. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 74.019,85 844,26 2.621.265,47 369.823,05 0,00 86.871,69 0,00 0,00 3.152.824,32
4. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 294.254,41 0,00 240.647,81 212.545,37 0,00 1.056.414,17 0,00 0,00 1.803.861,76
5. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 112.008,47 0,00 1.091.252,14 416.237,87 0,00 12,95 0,00 0,00 1.619.511,43
6. MATO STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 956.231,65 344.137,40 23.160,39 80.262,67 -100,00 0,00 0,00 0,00 1.403.692,11
7. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 258.818,01 0,00 823.905,94 250.995,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.719,70
8. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 595.012,34 321.428,58 11.346,51 345.992,32 0,00 -24,41 0,00 0,00 1.273.755,34
9. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 173.352,08 -1.940,00 196.259,21 832.706,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.377,53
10. MILENKO VULETA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 284.779,74 456.178,74 13.383,04 60.331,98 0,00 199.563,04 0,00 0,00 1.014.236,54
11. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 301.354,78 0,00 55.977,37 645.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.046,15
12. ŽELIMIR LUKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 909.254,33 0,00 2.013,95 42.992,48 0,00 0,00 0,00 0,00 954.260,76
13. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 222.905,56 0,00 50.515,65 662.485,52 0,00 0,00 0,00 0,00 935.906,73
14. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 629.630,49 0,00 63.774,49 233.246,99 0,00 0,00 0,00 0,00 926.651,97
15. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 185.769,29 0,00 101.326,75 562.041,57 0,00 26.860,45 0,00 0,00 875.998,06
16. GORAN BUZAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 690.406,74 0,00 27.113,03 128.132,83 1,09 572,17 0,00 0,00 846.225,86
17. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 354.998,75 9.351,68 466.297,15 0,00 0,00 0,00 0,00 827.430,44
18. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 234.673,13 274.892,39 75.059,49 242.379,55 0,00 0,00 0,00 0,00 827.004,56
19. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.740,40 794.824,79 0,00 0,00 0,00 0,00 802.565,19
20. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 587.191,27 0,00 16.354,51 189.720,03 0,00 0,00 0,00 0,00 793.265,81
21. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 97.254,38 0,00 96.441,60 570.586,14 0,00 0,00 0,00 0,00 764.282,12
22. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 21.284,48 0,00 80.957,92 617.319,29 0,00 0,00 0,00 0,00 719.561,69
23. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 43.257,26 674.591,94 0,00 0,00 0,00 0,00 717.849,20
24. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 232.352,38 -294,85 7.404,82 443.599,03 0,00 0,00 0,00 0,00 683.061,38
25. LJUBO PRKAČIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 409.653,90 -772,35 0,00 191.268,88 0,00 82.784,26 0,00 0,00 682.934,69
26. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 394.315,62 107.370,58 14.252,21 158.251,68 0,00 0,00 0,00 0,00 674.190,09
27. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 1.543,32 639.096,35 0,00 0,00 0,00 0,00 640.639,67
28. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 52.627,66 0,00 97.263,80 483.468,42 0,00 3.404,62 0,00 0,00 636.764,50
29. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 BAD KREUZEN 0,00 0,00 47.006,98 588.681,15 0,00 144,54 0,00 0,00 635.832,67
30. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 59.432,64 0,00 41.668,43 476.925,73 0,00 0,00 0,00 0,00 578.026,80
31. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 17.073,87 0,00 534.865,20 17.484,82 0,00 3.017,35 0,00 0,00 572.441,24
32. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 47.628,95 516.161,52 0,00 0,00 0,00 0,00 563.790,47
33. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.428,92 0,00 9.267,03 546.593,23 0,00 0,00 0,00 0,00 560.289,18
34. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 49.774,11 0,00 -680,47 481.760,36 -566,00 0,00 0,00 0,00 530.288,00
35. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 29.499,74 500.417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 529.915,08
36. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 51.433,29 0,00 114.763,24 349.948,34 0,00 0,00 0,00 0,00 516.144,87
37. RUŽICA RAIČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 131.804,82 0,00 9.519,77 352.951,74 0,00 0,00 0,00 0,00 494.276,33
38. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 PETANGE 0,00 0,00 31.494,20 459.709,08 0,00 0,00 0,00 0,00 491.203,28
39. ANTUN CRNOGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD -34.272,99 0,00 271.686,83 215.011,87 0,00 35.354,21 0,00 0,00 487.779,92
40. LUKA KURKUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1991 DONJA VRBA 139.010,02 0,00 237.634,64 85.928,66 0,00 0,00 0,00 0,00 462.573,32
41. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 9.085,30 0,00 3.483,64 448.749,10 0,00 0,00 0,00 0,00 461.318,04
42. STJEPAN ČIKULIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 453.997,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.997,37
43. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 83.124,92 0,00 35.703,90 326.515,76 0,00 0,00 0,00 0,00 445.344,58
44. DARKO HODAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.665,86 430.645,92 0,00 0,00 0,00 0,00 437.311,78
45. MIJO GAVRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA -8,00 0,00 -2.738,80 434.927,69 0,00 0,00 0,00 0,00 432.180,89
46. BRANISLAV MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 239.714,32 0,00 136.164,50 53.646,06 0,00 0,00 0,00 0,00 429.524,88
47. TOMO KARAVIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 0,00 0,00 70.957,74 334.441,20 0,00 0,00 0,00 0,00 405.398,94
48. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 50.176,43 0,00 1.922,95 342.091,85 0,00 0,00 0,00 0,00 394.191,23
49. DALIBOR KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD -5,02 0,00 141,10 390.462,59 0,00 0,00 0,00 0,00 390.598,67
50. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.986,55 385.269,18 0,00 0,00 0,00 0,00 388.255,73
51. ALEN RELKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1972 ZAPOLJE 92.439,49 0,00 1.855,93 285.572,34 0,00 0,00 0,00 0,00 379.867,76
52. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 61.076,96 0,00 91.912,71 219.707,19 0,00 0,00 0,00 0,00 372.696,86
53. ĐURO BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 53.069,45 0,00 5.731,13 308.761,64 0,00 0,00 0,00 0,00 367.562,22
54. JOSIP ŠTEFANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1983 PRVČA 103.530,73 0,00 -1.505,08 260.595,13 0,00 0,00 0,00 0,00 362.620,78
55. SAŠA KELLER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 26.094,06 0,00 43.428,36 291.077,65 0,00 0,00 0,00 0,00 360.600,07
56. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 2.606,02 0,00 30.724,53 326.908,45 0,00 212,73 0,00 0,00 360.451,73
57. RAIF MEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD -1.023,22 0,00 -850,30 338.471,14 0,00 0,00 0,00 0,00 336.597,62
58. RADOJKA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1949 SLAVONSKI BROD 21.619,34 0,00 -940,72 310.203,38 0,00 0,00 0,00 0,00 330.882,00
59. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 12.884,95 315.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 328.654,32
60. DRAGO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1964 GUNDINCI 261.429,63 0,00 32.970,27 33.405,19 0,00 0,00 0,00 0,00 327.805,09
61. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 151.973,83 174.612,06 0,00 0,00 0,00 0,00 326.585,89
62. DAVOR PERKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 13.773,93 0,00 43.480,98 268.364,79 0,00 0,00 0,00 0,00 325.619,70
63. PERO ILAK BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1945 GROMAČNIK 145.403,35 -3.711,59 17.803,28 142.473,99 0,00 0,00 0,00 0,00 301.969,03
64. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.187,25 282.130,08 0,00 0,00 0,00 0,00 301.317,33
65. ZVONKO MIHALJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1959 LJUPINA 104.221,55 0,00 4.334,68 173.089,73 1.883,70 0,00 0,00 0,00 283.529,66
66. STJEPAN ŠTIVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1949 SIČICE 142.932,81 0,00 10.010,20 124.482,95 -0,49 0,00 0,00 0,00 277.425,47
67. DAMIR PAVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 4.789,95 0,00 34.464,40 234.769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 274.023,59
68. SANDRA BUMBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 23.902,49 0,00 0,00 243.922,53 0,00 0,00 267.825,02
69. DARKO ĆORIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1967 DONJI ANDRIJEVCI 137.855,37 0,00 4.867,40 115.621,48 0,00 3.449,81 0,00 0,00 261.794,06
70. STJEPAN MESEŠ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 CERNIK 54.605,76 0,00 0,00 193.186,57 0,00 0,00 0,00 0,00 247.792,33
71. DARKO KARAMAZAN BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1964 ŠUMEĆE 0,00 0,00 -1.956,30 243.126,96 1,26 0,00 0,00 0,00 241.171,92
72. ANTUN GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1985 ZBJEG -74.652,25 0,00 311.878,37 -1.382,92 0,00 0,00 0,00 0,00 235.843,20
73. KATA JUNAČKO BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 51.442,40 0,00 194,77 172.091,17 0,00 -10,29 0,00 0,00 223.718,05
74. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 33.815,63 186.588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 220.403,73
75. MLADEN JAKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 554,97 0,00 8.163,03 203.103,58 0,00 7.272,57 0,00 0,00 219.094,15
76. DARIO NOVOSELAC BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 83.461,36 0,00 342,67 127.582,88 0,00 0,00 0,00 2.085,20 213.472,11
77. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 26.281,05 186.588,11 0,00 0,00 0,00 0,00 212.869,16
78. STJEPAN ODOBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 824,03 210.141,39 0,00 0,00 0,00 0,00 210.965,42
79. JOZO MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 93.589,05 0,00 7.455,51 106.526,14 0,00 1.784,00 0,00 0,00 209.354,70
80. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 18.314,69 186.585,75 0,00 0,00 0,00 0,00 204.900,44
81. JAKOV ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1989 KRUŠEVICA 0,00 0,00 10.033,43 194.804,87 0,00 0,00 0,00 0,00 204.838,30
82. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 15.897,62 186.571,19 0,00 0,00 0,00 0,00 202.468,81
83. JANKO KURAJA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1956 GORNJA VRBA 0,00 0,00 15.577,89 186.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 202.164,04
84. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 1.242,86 0,00 6.115,83 193.964,89 0,00 0,00 0,00 0,00 201.323,58
85. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 14.526,93 186.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 201.111,28
86. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 14.435,91 186.566,17 0,00 0,00 0,00 0,00 200.829,44
87. GORDAN CAPUDER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 36.596,44 0,00 30.431,21 132.762,43 0,00 0,00 0,00 0,00 199.790,08
88. ISTOK KAPOV BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1964 KORDUŠEVCI 0,00 0,00 18.168,27 180.499,59 0,00 0,00 0,00 0,00 198.667,86
89. ŽELJKO TAMBUR BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1965 STUPNIČKI KUTI 0,00 0,00 0,00 198.335,01 0,00 0,00 0,00 0,00 198.335,01
90. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 0,00 0,00 11.295,03 186.584,40 0,00 0,00 0,00 0,00 197.879,43
91. SELADIN RAMADANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.713,98 186.586,98 0,00 0,00 0,00 0,00 196.300,96
92. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.367,94 186.586,52 0,00 0,00 0,00 0,00 195.954,46
93. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 9.610,73 185.944,56 0,00 0,00 0,00 0,00 195.555,29
94. PEJO PIVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.309,21 192.229,92 0,00 0,00 0,00 0,00 195.539,13
95. MILAN PAVIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 ORIOVAC 1.250,20 0,00 3.500,32 186.521,38 216,85 0,00 0,00 0,00 191.488,75
96. STJEPAN FRAJHAUT BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1955 ČAJKOVCI 19.606,75 0,00 2.948,06 168.923,30 0,00 0,00 0,00 0,00 191.478,11
97. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.072,32 186.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00 191.160,42
98. ZLATKO KAPETANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 110.606,88 0,00 80.318,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.925,10
99. MIRKO HOLJEVAC BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1963 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 392,28 190.486,19 0,00 0,00 0,00 0,00 190.878,47
100. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 15.755,35 174.611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 190.367,24