FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.334.276,15 28.911,39 45.054,48 1.428.043,08 0,00 0,00 0,00 3.836.285,10
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 691.935,78 105.104,05 2.253.603,95 103.753,81 0,00 0,00 0,00 3.154.397,59
3. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 293.229,83 -2.406,02 1.116.720,50 633.637,89 0,00 12,95 0,00 2.041.195,15
4. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 427.909,90 0,00 1.042,07 1.599.010,78 0,00 0,00 0,00 2.027.962,75
5. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 265.734,33 0,00 164.950,14 192.646,07 0,00 935.468,53 0,00 1.558.799,07
6. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.475,76 0,00 178.078,07 1.024.670,42 0,00 0,00 0,00 1.205.224,25
7. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 706.409,45 479.133,69 0,00 0,00 0,00 1.185.543,14
8. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 549.913,23 289.599,41 -133,58 308.482,56 0,00 -24,41 0,00 1.147.837,21
9. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 230.174,58 0,00 734.513,91 178.235,74 0,00 0,00 0,00 1.142.924,23
10. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 1.101.619,04 0,00 4.802,87 32.071,54 0,00 0,00 0,00 1.138.493,45
11. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 296.123,35 0,00 243.465,26 567.196,84 0,00 13.100,66 0,00 1.119.886,11
12. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 173.635,31 0,00 97.972,42 758.368,84 0,00 17.534,11 0,00 1.047.510,68
13. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 25.409,61 0,00 88.050,60 911.020,86 0,00 0,00 0,00 1.024.481,07
14. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 169.929,25 -3.226,33 158.959,28 692.771,22 0,00 0,00 0,00 1.018.433,42
15. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 437.375,46 0,00 121.843,39 396.174,82 0,00 0,00 0,00 955.393,67
16. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 113.119,42 0,00 645.282,21 133.608,43 0,00 22.781,57 0,00 914.791,63
17. NENAD DANKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 149.339,18 63.479,54 223.791,76 408.126,66 0,00 0,00 0,00 844.737,14
18. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 338.736,78 0,00 10.858,13 492.385,07 0,00 0,00 0,00 841.979,98
19. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 273.916,15 0,00 62.597,91 505.069,59 0,00 0,00 0,00 841.583,65
20. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 831.197,97 0,00 0,00 0,00 835.955,04
21. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 253.995,40 558.476,62 0,00 0,00 0,00 812.472,02
22. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 45.484,58 0,00 -1.160,86 765.820,84 -566,00 0,00 0,00 809.578,56
23. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 212.192,05 0,00 46.245,81 539.641,64 0,00 122,22 0,00 798.201,72
24. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 239.232,11 242.778,71 67.606,81 215.524,04 0,00 0,00 0,00 765.141,67
25. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 299.123,06 174.119,90 -1.039,64 273.670,99 0,00 0,00 0,00 745.874,31
26. JOSIP BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1950 ORIOVAC 106.507,81 0,00 24.737,16 612.530,48 0,00 0,00 0,00 743.775,45
27. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 151.589,12 0,00 169.708,52 393.965,32 0,00 24.616,47 0,00 739.879,43
28. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 195.809,52 0,00 65.999,09 460.597,95 0,00 0,00 0,00 722.406,56
29. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 141.231,50 555.850,04 0,00 0,00 0,00 697.081,54
30. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 85.649,97 0,00 7.820,25 580.566,49 0,00 0,00 0,00 674.036,71
31. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 80.352,43 0,00 73.153,89 505.186,06 0,00 0,00 0,00 658.692,38
32. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 54.037,34 601.336,58 0,00 0,00 0,00 655.373,92
33. VLADO TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 102.616,54 0,00 3.738,63 536.091,83 0,00 0,00 0,00 642.447,00
34. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 28.619,30 608.610,81 0,00 0,00 0,00 637.230,11
35. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.076,03 619.915,61 0,00 0,00 0,00 628.991,64
36. LUKA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 29.228,55 595.051,04 0,00 0,00 0,00 624.279,59
37. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 313.966,11 6.485,31 302.837,48 0,00 0,00 0,00 620.071,76
38. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 55.432,04 0,00 2.715,05 549.708,17 0,00 0,00 0,00 607.855,26
39. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 186.791,98 0,00 8.528,69 405.076,95 0,00 0,00 0,00 600.397,62
40. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 20.577,97 0,00 33.980,68 544.692,42 0,00 0,00 0,00 599.251,07
41. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 61.560,84 0,00 88.028,88 443.223,77 0,00 0,00 0,00 592.813,49
42. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 281.385,74 306.767,38 0,00 0,00 0,00 585.996,32
43. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 26.994,39 0,00 11.644,86 546.337,43 0,00 0,00 0,00 584.976,68
44. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 68.600,03 0,00 69.518,22 439.959,17 0,00 0,00 0,00 578.077,42
45. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 49.052,30 528.665,07 0,00 0,00 0,00 577.717,37
46. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 50.276,05 518.181,37 0,00 0,00 0,00 568.457,42
47. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.188,60 561.868,03 0,00 0,00 0,00 567.056,63
48. NADA DRAGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 ŠUMETLICA 0,00 0,00 4,71 555.397,72 0,00 0,00 0,00 555.402,43
49. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 261.680,79 0,00 78.900,88 211.477,13 0,00 0,00 0,00 552.058,80
50. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 4.014,64 0,00 52.919,70 494.772,88 0,00 0,00 0,00 551.707,22
51. ZVONIMIR MOČILAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 30.006,99 521.268,46 0,00 0,00 0,00 551.275,45
52. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 18.566,19 0,00 66.494,12 460.761,42 0,00 0,00 0,00 545.821,73
53. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 31.388,95 505.984,48 0,00 0,00 0,00 537.373,43
54. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 70.371,01 464.373,09 0,00 0,00 0,00 534.744,10
55. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 21.956,24 0,00 2.082,45 499.919,64 0,00 0,00 0,00 523.958,33
56. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.157,68 514.934,29 0,00 0,00 0,00 522.091,97
57. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 53.940,25 467.515,66 0,00 0,00 0,00 521.455,91
58. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 155.493,36 4.248,17 63.995,80 296.330,07 0,00 829,69 0,00 520.897,09
59. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 53.940,23 464.709,70 0,00 0,00 0,00 518.649,93
60. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 46.315,89 0,00 121.435,47 326.152,27 0,00 3.014,60 0,00 496.918,23
61. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 22.603,90 472.492,94 0,00 0,00 0,00 495.096,84
62. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 38.822,50 451.013,80 0,00 0,00 0,00 489.663,66
63. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 65.660,44 0,00 19.587,34 400.115,82 0,00 0,00 0,00 485.363,60
64. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 20.456,40 463.726,88 0,00 0,00 0,00 484.183,28
65. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 39.924,04 436.579,41 0,00 133,54 0,00 476.636,99
66. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 185.474,04 -294,85 5.757,38 282.019,27 0,00 0,00 0,00 472.955,84
67. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 2.538,92 469.579,06 0,00 0,00 0,00 472.117,98
68. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 127.216,22 0,00 3.069,74 284.718,42 0,00 45.924,44 0,00 460.928,82
69. ZLATKO EREIZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 152.534,87 0,00 14.790,61 290.764,90 0,00 0,00 0,00 458.090,38
70. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 16.770,72 0,00 27.163,55 413.655,41 0,00 0,00 0,00 457.589,68
71. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.814,70 0,00 16.956,20 419.786,69 0,00 0,00 0,00 443.557,59
72. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.859,87 389.452,17 0,00 0,00 0,00 437.312,04
73. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 56.291,84 377.380,11 0,00 0,00 0,00 433.671,95
74. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 53.373,02 378.084,32 0,00 0,00 0,00 431.457,34
75. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 134.962,96 0,00 9.319,09 284.349,71 0,00 0,00 0,00 428.631,76
76. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.075,23 0,00 1.246,43 404.195,21 0,00 0,00 0,00 409.516,87
77. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 39.036,05 369.654,90 0,00 0,00 0,00 408.690,95
78. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 46.896,46 0,00 23.229,66 334.748,90 0,00 0,00 0,00 404.875,02
79. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 174.099,82 230.727,95 0,00 0,00 0,00 404.827,77
80. ANDRIJA HEGER BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1945 VELIKA KOPANICA -785,97 0,00 20.254,51 385.336,18 0,00 0,00 0,00 404.804,72
81. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,12 399.871,35 0,00 0,00 0,00 400.547,47
82. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 89.286,37 300.814,96 0,00 0,00 0,00 390.101,33
83. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 21.015,23 368.457,32 0,00 0,00 0,00 389.472,55
84. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.681,97 370.101,42 0,00 6.624,18 0,00 387.407,57
85. ZORAN MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 127.471,54 0,00 18.053,59 236.110,96 0,00 0,00 0,00 381.636,09
86. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 15.993,43 141.005,07 7.904,70 146.822,38 0,00 67.173,81 0,00 378.899,39
87. MARIO KOLAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 112.904,87 0,00 17.855,48 246.645,10 0,00 0,00 0,00 377.405,45
88. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.662,55 0,00 575,70 366.702,94 0,00 0,00 0,00 368.941,19
89. RENATA MARKULJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 24.910,95 343.371,17 0,00 0,00 0,00 368.282,12
90. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 11.259,13 355.164,98 0,00 0,00 0,00 366.424,11
91. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 794,66 365.479,18 0,00 0,00 0,00 366.273,84
92. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 19.080,94 343.996,64 0,00 0,00 0,00 363.075,24
93. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 38.638,25 322.120,18 0,00 0,00 0,00 360.758,43
94. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 157.184,86 9.639,29 -1.172,04 191.878,18 0,00 0,00 0,00 357.530,29
95. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 4.049,49 352.370,65 0,00 0,00 0,00 356.420,14
96. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.411,86 342.665,09 0,00 0,00 0,00 351.076,95
97. VLATKO LIŠČUK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 139.483,90 0,00 11.255,45 200.022,39 0,00 0,00 0,00 350.761,74
98. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 206.378,98 0,00 869,16 138.575,99 0,00 0,00 0,00 345.824,13
99. RADMILA STANOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 47.426,65 0,00 18.966,24 277.190,12 0,00 0,00 0,00 343.583,01
100. ZVONIMIR ĆIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 246.804,87 -3.380,48 11.526,51 86.569,37 0,00 0,00 0,00 341.520,27