FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.381.210,08 29.463,13 45.441,98 1.455.432,31 0,00 0,00 0,00 3.911.547,50
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 704.278,55 121.332,47 2.284.322,08 126.669,06 0,00 0,00 0,00 3.236.602,16
3. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 298.524,52 -2.406,02 1.137.806,73 644.774,13 0,00 12,95 0,00 2.078.712,31
4. STIPO ZEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1949 ŠUMETLICA 435.293,81 0,00 1.114,74 1.628.425,40 0,00 0,00 0,00 2.064.833,95
5. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 269.770,77 0,00 177.226,14 195.462,43 0,00 952.585,95 0,00 1.595.045,29
6. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.531,52 0,00 179.454,93 1.046.713,08 0,00 0,00 0,00 1.228.699,53
7. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 727.534,75 492.619,69 0,00 0,00 0,00 1.220.154,44
8. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 234.228,48 0,00 780.451,45 181.428,82 0,00 0,00 0,00 1.196.108,75
9. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 559.526,48 294.101,91 -133,58 313.791,32 0,00 -24,41 0,00 1.167.261,72
10. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 302.438,49 0,00 252.264,20 588.019,53 0,00 13.456,96 0,00 1.156.179,18
11. ŽELJKO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 176.585,89 0,00 99.900,37 777.167,65 0,00 17.912,19 0,00 1.071.566,10
12. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 174.481,27 -3.226,33 167.279,20 707.676,23 0,00 0,00 0,00 1.046.210,37
13. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 26.110,84 0,00 94.909,91 886.993,53 0,00 0,00 0,00 1.008.014,28
14. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 948.588,43 0,00 8.138,13 43.057,18 0,00 0,00 0,00 999.783,74
15. DANIJEL ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1985 OKUČANI 412.727,99 0,00 124.611,11 409.247,23 0,00 0,00 0,00 946.586,33
16. EMIL ČEVIZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 351.742,47 0,00 11.099,62 516.763,83 0,00 0,00 0,00 879.605,92
17. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 278.254,62 0,00 60.921,01 519.567,94 0,00 0,00 0,00 858.743,57
18. ŽELJKO PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 277.895,35 572.678,40 0,00 0,00 0,00 850.573,75
19. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 841.190,81 0,00 0,00 0,00 845.947,88
20. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 45.396,55 0,00 -958,17 782.387,25 -566,00 0,00 0,00 826.259,63
21. MILAN KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 216.219,63 0,00 47.742,99 551.968,71 0,00 123,67 0,00 816.055,00
22. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 242.048,45 247.248,59 68.661,59 219.324,88 0,00 0,00 0,00 777.283,51
23. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 306.371,95 177.890,60 -1.039,64 285.736,17 0,00 0,00 0,00 768.959,08
24. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 199.644,42 0,00 68.742,59 475.939,31 0,00 0,00 0,00 744.326,32
25. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 155.286,92 0,00 139.235,98 407.601,45 0,00 24.934,06 0,00 727.058,41
26. STANKO DROPULJA BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1970 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 146.965,54 562.981,29 0,00 0,00 0,00 709.946,83
27. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 87.989,70 0,00 5.967,21 595.235,40 0,00 0,00 0,00 689.192,31
28. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 82.017,46 0,00 75.015,42 518.896,41 0,00 0,00 0,00 675.929,29
29. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 55.640,60 615.976,49 0,00 0,00 0,00 671.617,09
30. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 29.841,30 624.641,09 0,00 0,00 0,00 654.482,39
31. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.867,89 634.643,36 0,00 0,00 0,00 644.511,25
32. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 319.773,45 7.308,35 314.777,72 0,00 0,00 0,00 638.642,38
33. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 56.794,12 0,00 3.084,99 564.541,76 0,00 0,00 0,00 624.420,87
34. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 190.273,04 0,00 9.330,56 419.676,52 0,00 0,00 0,00 619.280,12
35. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 20.947,64 0,00 35.384,63 559.077,53 0,00 0,00 0,00 615.409,80
36. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 64.745,64 0,00 89.409,39 456.479,48 0,00 0,00 0,00 610.634,51
37. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 27.412,63 0,00 7.308,98 560.785,17 0,00 0,00 0,00 595.506,78
38. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 69.450,64 0,00 71.510,73 453.226,35 0,00 0,00 0,00 594.187,72
39. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 51.044,14 542.852,57 0,00 0,00 0,00 593.896,71
40. EVA MIKEŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 ZAVRŠJE 0,00 0,00 51.735,19 531.935,49 0,00 0,00 0,00 583.670,68
41. NENAD MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.929,02 576.215,23 0,00 0,00 0,00 582.144,25
42. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 4.078,89 0,00 54.471,83 508.494,38 0,00 0,00 0,00 567.045,10
43. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 18.950,91 0,00 68.043,93 473.424,49 0,00 0,00 0,00 560.419,33
44. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 265.402,97 0,00 80.546,01 214.181,66 0,00 0,00 0,00 560.130,64
45. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 240.166,04 318.424,79 0,00 0,00 0,00 556.434,03
46. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 34.461,19 519.828,40 0,00 0,00 0,00 554.289,59
47. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 72.290,67 477.843,85 0,00 0,00 0,00 550.134,52
48. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 158.987,01 4.319,73 65.453,40 312.950,21 0,00 845,38 0,00 542.555,73
49. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.918,30 529.013,36 0,00 0,00 0,00 536.931,66
50. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 55.516,10 481.129,96 0,00 0,00 0,00 536.646,06
51. STJEPAN PIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 22.350,73 0,00 1.377,32 512.737,85 0,00 0,00 0,00 536.465,90
52. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 55.516,08 478.252,59 0,00 0,00 0,00 533.768,67
53. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 23.260,38 486.119,55 0,00 0,00 0,00 509.379,93
54. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 66.587,67 0,00 28.897,19 412.903,65 0,00 0,00 0,00 508.388,51
55. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 37.981,85 464.345,83 0,00 0,00 0,00 502.155,04
56. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 21.922,40 477.149,66 0,00 0,00 0,00 499.072,06
57. STANKO VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 142.570,48 0,00 4.856,00 301.770,49 0,00 46.968,74 0,00 496.165,71
58. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 47.209,20 0,00 103.693,07 338.390,30 0,00 3.069,80 0,00 492.362,37
59. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 41.086,83 449.774,21 0,00 135,09 0,00 490.996,13
60. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 189.967,68 -294,85 6.085,24 294.079,08 0,00 0,00 0,00 489.837,15
61. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.097,11 483.102,24 0,00 0,00 0,00 486.199,35
62. ŽELJKA ŠPEHAR MIŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 137.488,20 0,00 29.909,25 310.679,82 0,00 0,00 0,00 478.077,27
63. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 17.038,25 0,00 28.326,57 426.773,47 0,00 0,00 0,00 472.138,29
64. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 49.384,73 402.119,57 0,00 0,00 0,00 451.504,30
65. ANKICA ŠARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 6.945,81 0,00 17.221,12 426.323,87 0,00 0,00 0,00 450.490,80
66. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 58.091,14 389.905,99 0,00 0,00 0,00 447.997,13
67. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 54.942,34 390.618,59 0,00 0,00 0,00 445.560,93
68. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.125,29 0,00 3.241,64 434.433,49 0,00 0,00 0,00 441.800,42
69. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 40.422,22 382.057,81 0,00 0,00 0,00 422.480,03
70. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 179.486,86 241.112,78 0,00 0,00 0,00 420.599,64
71. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 47.566,52 0,00 24.411,69 346.853,98 0,00 0,00 0,00 418.832,19
72. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,15 407.602,02 0,00 0,00 0,00 408.278,17
73. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 92.471,95 312.198,27 0,00 0,00 0,00 404.670,22
74. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 21.738,98 380.884,66 0,00 0,00 0,00 402.623,64
75. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.488,39 385.891,37 0,00 6.775,41 0,00 401.155,17
76. MARIO KOLAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 113.792,96 0,00 18.743,22 258.855,18 0,00 0,00 0,00 391.391,36
77. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 16.387,91 143.284,41 8.035,20 149.407,80 0,00 68.300,27 0,00 385.415,59
78. RENATA MARKULJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 26.122,21 355.485,18 0,00 0,00 0,00 381.607,39
79. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.692,08 0,00 649,68 379.039,50 0,00 0,00 0,00 381.381,26
80. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 1.455,29 378.000,58 0,00 0,00 0,00 379.455,87
81. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.450,28 367.452,07 0,00 0,00 0,00 376.902,35
82. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 19.797,12 356.115,87 0,00 0,00 0,00 375.910,65
83. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 39.951,17 333.967,88 0,00 0,00 0,00 373.919,05
84. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 159.916,07 9.817,20 -627,03 201.589,85 0,00 0,00 0,00 370.696,09
85. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 4.768,27 364.643,14 0,00 0,00 0,00 369.411,41
86. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.852,08 354.761,50 0,00 0,00 0,00 363.613,58
87. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 211.922,02 0,00 891,33 147.652,50 0,00 0,00 0,00 360.465,85
88. VLATKO LIŠČUK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 142.004,01 0,00 12.124,04 204.323,45 0,00 0,00 0,00 358.451,50
89. RADMILA STANOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 48.428,73 0,00 18.258,84 287.203,64 0,00 0,00 0,00 353.891,21
90. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 1.444,36 352.342,13 0,00 0,00 0,00 353.786,49
91. IVANA STEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1980 NOVA GRADIŠKA 83.962,60 0,00 15.243,69 254.318,23 0,00 0,00 0,00 353.524,52
92. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 41.861,99 334.573,66 0,00 0,00 0,00 353.515,83
93. ZVONIMIR ĆIRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 252.322,79 -3.380,48 5.473,49 94.492,73 0,00 0,00 0,00 348.908,53
94. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 57.610,88 0,00 31.399,46 259.059,37 0,00 0,00 0,00 348.069,71
95. LIDIJA GLOTZ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1973 NOVA GRADIŠKA 20.411,59 0,00 786,71 323.693,77 1.104,87 0,00 0,00 345.996,94
96. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 46.826,65 0,00 83.522,63 215.450,30 0,00 0,00 0,00 345.799,58
97. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 26.128,75 318.388,00 0,00 0,00 0,00 344.516,75
98. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 79.520,05 0,00 -16,64 264.313,99 0,00 0,00 0,00 343.817,40
99. MIRKO RADMAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 21.850,86 0,00 5.913,55 295.307,68 18.254,47 0,00 0,00 341.326,56
100. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 14.140,05 0,00 90.119,81 235.839,66 0,00 0,00 0,00 340.099,52