FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.542.308,23 31.356,96 51.152,33 1.548.888,55 0,00 0,00 0,00 4.173.706,07
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 488.583,62 210.924,50 2.531.693,10 154.926,33 0,00 0,00 0,00 3.386.127,55
3. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 283.625,64 0,00 198.168,14 205.129,38 0,00 1.011.340,55 0,00 1.698.263,71
4. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 248.143,28 0,00 960.665,37 192.388,84 0,00 0,00 0,00 1.401.197,49
5. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 807.279,07 543.547,64 0,00 0,00 0,00 1.350.826,71
6. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.722,93 0,00 188.679,76 1.127.011,23 0,00 0,00 0,00 1.318.413,92
7. DARKO POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 324.114,87 0,00 285.184,17 644.019,35 0,00 14.679,96 0,00 1.267.998,35
8. MATO STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 849.070,84 310.123,73 5.336,75 70.576,39 0,00 0,00 0,00 1.235.107,71
9. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 179.895,01 -3.226,33 179.025,10 758.836,86 0,00 0,00 0,00 1.114.530,64
10. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 992.223,05 0,00 12.941,79 90.454,26 0,00 0,00 0,00 1.095.619,10
11. ĐURĐICA JURKOVIĆ-JURIŠINAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 28.517,79 0,00 122.090,95 940.893,89 0,00 0,00 0,00 1.091.502,63
12. ZVJEZDAN PALENKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 128.666,15 0,00 734.897,15 154.107,19 0,00 24.999,21 0,00 1.042.669,70
13. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 293.146,22 0,00 64.281,81 573.970,72 0,00 0,00 0,00 931.398,75
14. MLADEN STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 4.757,07 0,00 0,00 875.490,70 0,00 0,00 0,00 880.247,77
15. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 47.711,28 0,00 281,60 831.204,36 -566,00 0,00 0,00 878.631,24
16. TOMISLAV HOLENDA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1982 BILI BRIG 331.253,39 190.833,32 -1.039,64 331.787,25 0,00 0,00 0,00 852.834,32
17. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 251.657,75 262.591,20 72.282,05 232.371,12 0,00 0,00 0,00 818.902,12
18. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 167.979,42 0,00 146.563,34 459.044,80 0,00 26.024,17 0,00 799.611,73
19. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 212.807,50 0,00 51.972,61 533.235,79 0,00 0,00 0,00 798.015,90
20. DAMIR DUGANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 96.020,70 0,00 9.050,51 650.223,57 0,00 0,00 0,00 755.294,78
21. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 87.732,56 0,00 81.924,33 570.594,33 0,00 0,00 0,00 740.251,22
22. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 61.687,33 670.865,27 0,00 0,00 0,00 732.552,60
23. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 34.579,36 684.302,18 0,00 0,00 0,00 718.881,54
24. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 339.706,84 10.677,05 360.399,99 0,00 0,00 0,00 707.566,74
25. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.433,21 689.833,53 0,00 0,00 0,00 700.266,74
26. PEJO ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 202.221,59 0,00 10.104,60 482.994,35 0,00 0,00 0,00 695.320,54
27. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 61.469,41 0,00 3.223,08 620.095,20 0,00 0,00 0,00 684.787,69
28. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 83.590,94 0,00 92.494,62 503.148,22 0,00 0,00 0,00 679.233,78
29. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 22.216,53 0,00 40.747,25 613.091,56 0,00 0,00 0,00 676.055,34
30. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 58.681,92 596.188,38 0,00 0,00 0,00 654.870,30
31. RUŽICA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 72.370,33 0,00 79.005,12 503.403,23 0,00 0,00 0,00 654.778,68
32. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 28.848,20 0,00 10.392,28 615.014,35 0,00 0,00 0,00 654.254,83
33. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 396.111,03 0,00 74.728,57 169.717,98 0,00 0,00 0,00 640.557,58
34. MARKO REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 SREDANCI 4.299,43 0,00 60.323,72 560.230,74 0,00 0,00 0,00 624.853,89
35. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 170.978,78 4.565,33 70.456,52 377.894,11 0,00 899,23 0,00 624.793,97
36. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.045,09 571.984,92 0,00 0,00 0,00 619.030,01
37. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 20.271,44 0,00 73.630,56 521.527,86 0,00 0,00 0,00 615.429,86
38. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 252.595,07 363.076,28 0,00 0,00 0,00 613.514,55
39. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 79.404,09 528.719,50 0,00 0,00 0,00 608.123,59
40. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 61.449,38 529.375,81 0,00 0,00 0,00 590.825,19
41. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 278.179,13 0,00 86.678,18 223.464,87 0,00 0,00 0,00 588.322,18
42. ROBERT HAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1970 REŠETARI 69.770,34 0,00 30.783,53 461.435,23 0,00 0,00 0,00 561.989,10
43. IVAN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 KOMARNICA 0,00 0,00 24.441,28 537.530,13 0,00 0,00 0,00 561.971,41
44. RUDOLF KOHON BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -172,64 0,00 42.119,22 514.745,24 0,00 0,00 0,00 556.691,82
45. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 205.546,27 -294,85 8.841,81 338.770,11 0,00 0,00 0,00 552.863,34
46. RATKO CRNOBRNJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.924,07 527.860,56 0,00 0,00 0,00 550.784,63
47. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 50.275,41 0,00 110.696,73 385.034,63 0,00 3.259,27 0,00 549.266,04
48. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 45.442,05 499.702,59 0,00 140,44 0,00 545.285,08
49. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.368,19 534.157,73 0,00 0,00 0,00 537.525,92
50. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 17.956,51 0,00 32.803,96 476.438,47 0,00 0,00 0,00 527.198,94
51. LJUBO PRKAČIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 349.751,41 -772,35 0,00 166.991,77 0,00 4.376,00 0,00 520.346,83
52. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 55.162,36 450.237,75 0,00 0,00 0,00 505.400,11
53. STJEPAN ĐOGAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 64.946,66 437.538,34 0,00 0,00 0,00 502.485,00
54. IVAN PEĆI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 60.853,21 438.279,79 0,00 0,00 0,00 499.133,00
55. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 304.649,50 0,00 1.110,08 183.445,12 0,00 0,00 0,00 489.204,70
56. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.297,11 0,00 4.400,54 473.542,27 0,00 0,00 0,00 482.239,92
57. GORAN CVENČEK BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 OKUČANI 0,00 0,00 199.834,15 281.396,11 0,00 0,00 0,00 481.230,26
58. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 45.641,30 429.268,14 0,00 0,00 0,00 474.909,44
59. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 49.866,48 0,00 26.310,19 393.042,02 0,00 0,00 0,00 469.218,69
60. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.215,72 464.493,81 0,00 0,00 0,00 466.709,53
61. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 104.619,71 355.908,82 0,00 0,00 0,00 460.528,53
62. VLADO DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 BAĆIN DOL 0,00 0,00 676,28 454.572,89 0,00 0,00 0,00 455.249,17
63. DAVOR MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1971 DAVOR 0,00 0,00 24.490,19 428.178,81 0,00 0,00 0,00 452.669,00
64. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.881,47 429.033,39 0,00 7.294,51 0,00 444.209,37
65. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.793,43 0,00 862,35 426.022,10 0,00 0,00 0,00 428.677,88
66. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 1.654,75 425.617,65 0,00 0,00 0,00 427.272,40
67. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 22.439,52 402.352,48 0,00 0,00 0,00 424.789,66
68. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.007,64 414.264,80 0,00 0,00 0,00 424.272,44
69. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 44.938,26 379.272,41 0,00 0,00 0,00 424.210,67
70. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 169.290,82 10.427,87 -487,33 239.562,55 0,00 0,00 0,00 418.793,91
71. DRAŽEN VINCEK BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1974 ORIOVAC 0,00 0,00 5.157,81 411.405,74 0,00 0,00 0,00 416.563,55
72. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 54.044,45 382.189,93 0,00 0,00 0,00 413.314,56
73. SAŠA VRDOLJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 17.741,96 151.108,12 8.483,15 158.282,08 0,00 72.166,77 0,00 407.782,08
74. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 49.433,47 0,00 100.053,31 256.116,23 0,00 0,00 0,00 405.603,01
75. RENATA MARKULJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 30.823,43 373.349,79 0,00 0,00 0,00 404.173,22
76. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 1.593,07 398.871,01 0,00 0,00 0,00 400.464,08
77. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 60.686,92 0,00 36.331,66 301.053,07 0,00 0,00 0,00 398.071,65
78. DAMIR KVOČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1952 NOVA GRADIŠKA 32.574,49 0,00 77.182,36 286.647,66 0,00 0,00 0,00 396.404,51
79. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 26.990,34 367.461,74 0,00 0,00 0,00 394.452,08
80. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 30.829,97 363.016,14 0,00 0,00 0,00 393.846,11
81. ANKA HOLOD BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 84.929,91 0,00 -44,80 296.323,41 0,00 0,00 0,00 381.208,52
82. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 58.527,81 0,00 85.100,99 232.425,06 0,00 0,00 0,00 376.053,86
83. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 11.783,93 362.894,06 0,00 0,00 0,00 374.677,99
84. IVICA FUČEK BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1952 BRODSKI STUPNIK 48.380,17 0,00 24.306,50 301.166,08 0,00 0,00 0,00 373.852,75
85. DRAGO PANTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.455,30 365.057,82 0,00 0,00 0,00 370.513,12
86. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 49.946,74 316.368,01 0,00 0,00 0,00 366.314,75
87. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 14.771,74 0,00 103.846,65 247.656,21 0,00 0,00 0,00 366.274,60
88. ANTUN CRNOGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD -34.272,99 0,00 241.735,11 128.150,57 0,00 30.296,73 0,00 365.909,42
89. ANTUN MIKOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1959 REŠETARI 43.512,35 0,00 8.960,33 306.995,72 0,00 0,00 0,00 359.468,40
90. JANKO KURAJA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1956 GORNJA VRBA 51.302,25 0,00 63.930,71 240.067,79 0,00 0,00 0,00 355.300,75
91. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 6.869,50 346.770,89 0,00 0,00 0,00 353.640,39
92. MIRKO RADMAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 23.095,50 0,00 9.269,27 296.731,29 20.036,02 0,00 0,00 349.132,08
93. ŽELJKO ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 645,36 0,00 5.597,79 342.886,32 0,00 0,00 0,00 349.129,47
94. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 20.893,37 322.394,34 0,00 0,00 0,00 343.287,71
95. DARKO HODAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.467,50 337.293,14 0,00 0,00 0,00 342.760,64
96. ISTOK KAPOV BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 24.297,27 316.951,63 0,00 0,00 0,00 341.248,90
97. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 37.243,86 300.776,67 0,00 0,00 0,00 338.020,53
98. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 2.500,97 0,00 30.906,26 301.567,87 0,00 206,04 0,00 335.181,14
99. RONALD MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 9.263,37 320.966,50 0,00 0,00 0,00 330.229,87
100. ČEZIBAN GUSHANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.780,91 318.377,75 0,00 0,00 0,00 324.158,66