FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. IVAN KUZMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 2.754.602,42 33.852,64 50.319,66 1.672.044,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510.819,31
2. TOMO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 304.578,27 207.187,58 2.682.617,27 171.235,02 0,00 0,00 0,00 0,04 3.365.618,18
3. DAVOR OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 76.092,63 866,25 2.690.620,44 325.045,20 0,00 89.108,07 0,00 0,00 3.181.732,59
4. BORO OREČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 301.883,51 0,00 231.409,87 217.868,41 0,00 1.088.767,01 0,00 0,00 1.839.928,80
5. STJEPAN BERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 116.964,68 0,00 1.053.178,20 402.019,72 0,00 12,95 0,00 0,00 1.572.175,55
6. ŽELJKO ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 266.480,10 0,00 944.699,69 206.831,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.011,67
7. MATO STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 919.685,44 332.537,35 18.633,54 76.959,27 -100,00 0,00 0,00 0,00 1.347.715,60
8. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 607.777,08 329.922,46 9.048,86 356.026,13 0,00 -24,41 0,00 0,00 1.302.750,12
9. ANTUN BARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1959 GORNJA BEBRINA 182.222,65 -3.226,33 193.679,54 826.256,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.931,90
10. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 312.770,27 0,00 67.266,14 659.996,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.032,62
11. NENAD VASILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 230.153,73 0,00 57.088,60 606.939,57 0,00 0,00 0,00 0,00 894.181,90
12. DRAŽEN GROZDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1965 BATRINA 2.975,15 0,00 8.637,67 855.214,34 0,00 0,00 0,00 0,00 866.827,16
13. ILIJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1962 TOMICA 254.745,99 282.809,60 77.053,07 249.563,38 0,00 0,00 0,00 0,00 864.172,04
14. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 598.367,64 0,00 62.221,47 198.433,39 0,00 0,00 0,00 0,00 859.022,50
15. MARIO TOLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 184.705,52 0,00 100.267,59 541.163,25 0,00 27.460,71 0,00 0,00 853.597,07
16. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD -3.217,14 365.974,94 12.543,74 419.501,36 0,00 0,00 0,00 0,00 794.802,90
17. ZDENKO ZEČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 LAZE 627.859,06 0,00 14.638,40 137.825,70 0,00 0,00 0,00 0,00 780.323,16
18. SILVIJA BRNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1953 NOVA GRADIŠKA 96.894,81 0,00 99.310,07 574.631,34 0,00 0,00 0,00 0,00 770.836,22
19. NENAD OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.819,87 761.543,34 0,00 0,00 0,00 0,00 769.363,21
20. ŽELJKO BANOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1955 BRODSKI STUPNIK 22.011,62 0,00 79.729,28 583.898,52 0,00 0,00 0,00 0,00 685.639,42
21. ZVONIMIR ČONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 53.980,98 614.267,95 0,00 0,00 0,00 0,00 668.248,93
22. LJUBO PRKAČIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 389.207,06 -772,35 0,00 182.989,39 0,00 80.014,45 0,00 0,00 651.438,55
23. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 226.614,23 -294,85 7.725,16 413.595,90 0,00 0,00 0,00 0,00 647.640,44
24. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 429.233,97 0,00 5.744,52 192.932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 627.911,09
25. GORAN BUZAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 510.592,70 0,00 17.327,59 98.617,22 105,09 536,76 0,00 0,00 627.179,36
26. ANTO LUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1944 DONJA DUBICA 0,00 0,00 19.391,55 606.247,11 0,00 0,00 0,00 0,00 625.638,66
27. FRANJO ZRAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 54.316,06 0,00 120.065,59 445.482,58 0,00 3.508,95 0,00 0,00 623.373,18
28. ZDRAVKO ALAR BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1960 SIBINJ 295.015,48 0,00 92.462,20 235.698,21 0,00 0,00 0,00 0,00 623.175,89
29. DRAGUTIN RAGUŽ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1954 SAPCI 186.781,48 0,00 56.608,31 378.316,45 0,00 0,00 0,00 0,00 621.706,24
30. ZLATKO KAPETANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 122.256,92 0,00 84.909,82 413.281,83 0,00 0,00 0,00 0,00 620.448,57
31. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 1.512,46 614.993,90 0,00 0,00 0,00 0,00 616.506,36
32. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 47.601,95 564.480,21 0,00 147,48 0,00 0,00 612.229,64
33. JETON SULEJMANI BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1973 BERAVCI 62.579,62 0,00 45.341,34 476.362,27 0,00 0,00 0,00 0,00 584.283,23
34. EMIL TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 NOVA GRADIŠKA 4.523,53 0,00 7.113,75 533.892,05 0,00 0,00 0,00 0,00 545.529,33
35. ZLATKO ŠOŠTARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 47.985,56 490.463,74 0,00 0,00 0,00 0,00 538.449,30
36. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 114.885,65 408.578,76 0,00 0,00 0,00 0,00 523.464,41
37. MARKO MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 DONJI ANDRIJEVCI 51.970,29 0,00 -689,56 466.044,51 -566,00 0,00 0,00 0,00 516.759,24
38. ŽELJKO VUKOJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 13.363,95 487.560,82 0,00 7.978,58 0,00 0,00 508.903,35
39. MIJO GLAVAŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 256.743,68 54.562,55 -2,44 194.501,56 0,00 0,00 0,00 0,00 505.805,35
40. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 62.139,60 443.918,83 8.297,24 0,00 0,00 0,00 491.435,85
41. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 25.872,03 462.263,13 0,00 0,00 0,00 0,00 488.132,82
42. DAMIR KVOČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1952 REŠETARI 35.925,30 0,00 75.122,71 363.422,12 0,00 0,00 0,00 0,00 474.470,13
43. BARIŠA KURTUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 52.868,71 0,00 112.396,07 306.667,27 0,00 0,00 0,00 0,00 471.932,05
44. GORAN ZEC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 PETANGE 0,00 0,00 34.452,64 420.807,33 0,00 0,00 0,00 0,00 455.259,97
45. NADA TAJZ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 269.675,06 0,00 4.037,27 173.538,59 0,00 0,00 0,00 0,00 447.250,92
46. JASIM NEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 TRNAKOVAC 0,00 0,00 2.306,01 433.737,90 0,00 7.990,10 0,00 0,00 444.034,01
47. ANKICA OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 298.090,97 141.492,18 0,00 0,00 0,00 0,00 439.583,15
48. ANTUN CRNOGATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD -34.272,99 0,00 266.552,72 169.694,10 0,00 33.629,41 0,00 0,00 435.603,24
49. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 11.707,10 422.416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 434.123,54
50. IVICA FUČEK BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1952 BRODSKI STUPNIK 51.782,14 0,00 26.689,95 355.388,41 0,00 0,00 0,00 0,00 433.860,50
51. BEDRI LUSHAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 255.353,01 177.495,11 0,00 0,00 0,00 0,00 432.848,12
52. STJEPAN ČIKULIN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 429.601,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.601,36
53. JOSIP BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1952 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 60.527,28 362.095,55 0,00 0,00 0,00 0,00 422.622,83
54. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 62.906,68 0,00 94.315,68 256.665,66 0,00 0,00 0,00 0,00 413.888,02
55. DRAGO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1964 GUNDINCI 347.511,62 0,00 -2.129,48 65.714,60 0,00 0,00 0,00 0,00 411.096,74
56. SLAVKO VOJNOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 9.569,03 0,00 3.483,64 392.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 405.454,17
57. ANA KORIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1955 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 2.853,18 397.705,27 0,00 0,00 0,00 0,00 400.558,45
58. DALIBOR KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD -5,02 0,00 -357,93 399.100,34 0,00 0,00 0,00 0,00 398.737,39
59. JOSIP DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1949 BERAVCI 15.604,17 0,00 114.486,72 263.228,01 0,00 0,00 0,00 0,00 393.318,90
60. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.986,53 389.002,23 0,00 0,00 0,00 0,00 391.988,76
61. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 4.115,10 0,00 293,72 380.052,86 0,00 0,00 0,00 0,00 384.461,68
62. DARKO HODAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.296,83 368.500,13 0,00 0,00 0,00 0,00 374.796,96
63. ŽELJKO BUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 51.225,07 0,00 1.922,95 320.282,05 0,00 0,00 0,00 0,00 373.430,07
64. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 2.681,43 0,00 30.542,30 325.833,80 0,00 217,53 0,00 0,00 359.275,06
65. MIRKO BROZIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 3.861,66 354.890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 358.751,86
66. TOMO KARAVIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 0,00 0,00 67.065,14 288.557,31 0,00 0,00 0,00 0,00 355.622,45
67. RADOJKA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1949 SLAVONSKI BROD 22.305,24 0,00 -940,72 331.923,81 0,00 0,00 0,00 0,00 353.288,33
68. ĐURO BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 50.275,51 0,00 2.900,60 295.462,02 0,00 0,00 0,00 0,00 348.638,13
69. ALEN RELKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1972 ZAPOLJE 87.841,09 0,00 121,03 257.978,34 0,00 0,00 0,00 0,00 345.940,46
70. JOSIP ŠTEFANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1983 PRVČA 99.636,46 0,00 -1.169,08 229.426,13 0,00 0,00 0,00 0,00 327.893,51
71. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.096,00 300.384,52 0,00 0,00 0,00 0,00 319.480,52
72. SAŠA KELLER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 26.958,17 0,00 43.227,52 245.680,69 0,00 0,00 0,00 0,00 315.866,38
73. PERO ILAK BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1945 GROMAČNIK 149.867,52 -3.711,59 18.326,00 145.357,32 0,00 0,00 0,00 0,00 309.839,25
74. RAIF MEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD -428,10 0,00 -178,30 300.067,11 0,00 0,00 0,00 0,00 299.460,71
75. GORAN TONKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 90.266,81 0,00 -1.441,63 191.348,63 0,00 0,00 0,00 0,00 280.173,81
76. STJEPAN ŠTIVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1949 SIČICE 143.296,38 0,00 9.504,65 119.069,19 94,71 0,00 0,00 0,00 271.964,93
77. SANDRA BUMBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 15.140,72 0,00 0,00 255.381,74 0,00 0,00 270.522,46
78. ZVONKO MIHALJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1959 LJUPINA 99.351,90 0,00 3.597,40 164.605,31 1.410,30 0,00 0,00 0,00 268.964,91
79. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 37.059,79 229.027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 266.087,26
80. ILIJA DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1966 SLOBODNICA 0,00 0,00 1.597,37 262.063,62 0,00 0,00 0,00 0,00 263.660,99
81. DAVOR PERKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 14.232,82 0,00 46.724,53 200.871,92 0,00 0,00 0,00 0,00 261.829,27
82. STJEPAN MESEŠ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1956 CERNIK 56.115,70 0,00 -3.042,34 198.553,83 0,00 0,00 0,00 0,00 251.627,19
83. DARKO ĆORIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1967 DONJI ANDRIJEVCI 132.797,70 0,00 3.065,34 112.216,98 0,00 3.237,80 0,00 0,00 251.317,82
84. DAMIR PAVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 4.532,82 0,00 33.186,88 191.392,03 0,00 0,00 0,00 0,00 229.111,73
85. MIROSLAV BLAŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1958 CERNIK 0,00 0,00 6.160,17 216.320,17 0,00 0,00 0,00 0,00 222.480,34
86. STJEPAN NINKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1940 BIJELA STIJENA 67.252,20 0,00 1.529,15 150.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 219.576,28
87. KATA JUNAČKO BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 48.825,89 0,00 744,29 158.863,49 0,00 -10,29 0,00 0,00 208.423,38
88. FRANJO ČUJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.476,20 206.130,02 0,00 0,00 0,00 0,00 207.606,22
89. DAMIR PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1974 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 29.174,46 177.494,50 0,00 0,00 0,00 0,00 206.668,96
90. VLADIMIR KAČUBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 30.933,77 175.476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 206.410,16
91. PEJO PIVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.328,01 197.021,44 0,00 0,00 0,00 0,00 200.349,45
92. MIHAEL MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1977 KOVAČEVAC 69.554,39 0,00 -939,25 129.156,99 0,00 0,00 0,00 0,00 197.772,13
93. SANDRA PAJVANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1977 BRODSKI STUPNIK 0,00 0,00 19.449,67 177.494,54 0,00 0,00 0,00 0,00 196.944,21
94. SELADIN RAMADANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.398,15 177.495,03 0,00 0,00 0,00 0,00 196.893,18
95. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.096,00 177.494,45 0,00 0,00 0,00 0,00 196.590,45
96. STANISLAV TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.089,07 177.494,45 0,00 0,00 0,00 0,00 196.583,52
97. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 19.096,01 176.678,02 0,00 0,00 0,00 0,00 195.774,03
98. DARKO KARAMAZAN BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1964 ŠUMEĆE 0,00 0,00 -1.814,19 197.516,22 0,06 0,00 0,00 0,00 195.702,09
99. ŽELJKO ŽAMARIJA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC 0,00 0,00 17.681,51 177.494,49 0,00 0,00 0,00 0,00 195.176,00
100. RUDOLF GARTNER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.398,18 175.475,67 0,00 0,00 0,00 0,00 194.873,85