FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.657.713,65 2.219.830,92 26.294,79 144.337,55 0,00 1.183,51 0,00 5.049.360,42
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 2.962.792,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.792,59
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.640.424,40 0,00 -1,54 442.553,95 0,00 0,00 0,00 2.082.976,81
4. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 857.619,40 -2.510,60 274.917,81 714.611,73 0,00 11.655,39 0,00 1.856.293,73
5. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 82.203,85 0,00 357.710,63 887.736,82 0,00 0,00 0,00 1.327.651,30
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 381.431,78 294.389,04 22.903,93 135.448,79 114.490,54 0,00 0,00 948.664,08
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 120.833,23 0,00 54.455,19 662.759,89 0,00 0,00 0,00 838.048,31
8. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 105.582,02 0,00 6.298,97 649.250,29 0,00 0,00 0,00 761.131,28
9. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -9.249,79 0,00 0,00 768.201,63 0,00 0,00 0,00 758.951,84
10. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 131.626,87 0,00 0,00 490.932,24 0,00 11.345,86 0,00 633.904,97
11. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 599.621,84 0,00 0,00 0,00 0,00 599.621,84
12. MARIJO PUŠKARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 KANIŠKA IVA 641.071,11 -2.717,54 -694,63 -28.932,09 0,00 -10.081,95 0,00 598.644,90
13. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.492,47 0,00 442,60 593.759,59 0,00 0,00 0,00 596.694,66
14. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 156.704,01 0,00 41.118,25 392.441,40 0,00 0,00 0,00 590.263,66
15. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 656,77 532.150,60 0,00 0,00 0,00 532.807,37
16. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 208.361,68 324.435,44 0,00 0,00 0,00 532.797,12
17. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 979,04 0,00 65.221,31 452.522,72 0,00 0,00 0,00 518.723,07
18. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 208.743,49 0,00 46.411,59 252.594,65 0,00 0,00 0,00 507.749,73
19. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 26.453,11 0,00 0,00 453.678,36 0,00 480.131,47
20. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 538,04 0,00 9.679,03 458.036,39 0,00 0,00 0,00 468.253,46
21. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 65.581,25 0,00 118.330,58 269.025,62 0,00 0,00 0,00 452.937,45
22. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 13,13 435.014,23 0,00 0,00 0,00 435.027,36
23. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 46.283,06 0,00 -368,86 383.823,51 0,00 0,00 0,00 429.737,71
24. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 72.612,79 0,00 16.240,56 318.441,65 0,00 21.591,44 0,00 428.886,44
25. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 54.562,89 0,00 144,35 360.886,01 0,00 0,00 0,00 415.593,25
26. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -12.388,47 0,00 730,77 419.023,92 0,00 0,00 0,00 407.366,22
27. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 92.041,25 0,00 89.470,59 225.231,17 0,00 0,00 0,00 406.743,01
28. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 345.422,49 0,00 0,00 0,00 345.400,19
29. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 8.929,89 0,00 10.379,51 323.001,74 0,00 0,00 0,00 342.311,14
30. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 92.098,33 0,00 11.829,38 222.204,47 0,00 0,00 0,00 326.132,18
31. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 48,03 320.004,80 0,00 0,00 0,00 320.052,83
32. DARKO ĆASAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 -62,28 316.038,07 0,00 0,00 0,00 315.975,79
33. BOŽIDAR ZAGOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 144.315,61 25.850,53 6.183,17 117.282,24 0,00 0,00 0,00 293.631,55
34. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 74.763,48 0,00 92.623,85 123.505,88 0,00 0,00 0,00 290.893,21
35. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 66.250,89 0,00 56.990,97 162.079,28 0,00 0,00 0,00 285.321,14
36. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 28.104,26 0,00 28.465,57 223.269,46 0,00 0,00 0,00 279.839,29
37. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 440,01 0,00 -2.491,90 277.153,10 0,00 0,00 0,00 275.101,21
38. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 52.618,09 0,00 16.978,03 204.545,42 0,00 0,00 0,00 274.141,54
39. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 19.370,98 0,00 3.402,80 250.118,11 0,00 0,00 0,00 272.891,89
40. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 30.297,02 0,00 9.051,35 226.601,60 0,00 0,00 0,00 265.949,97
41. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 48.585,61 0,00 163.738,78 53.013,66 0,00 0,00 0,00 265.338,05
42. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 46.517,49 0,00 87.998,27 128.340,29 0,00 96,89 0,00 262.952,94
43. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 252.751,42 0,00 0,00 0,00 252.751,42
44. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.203,98 0,00 4.748,17 243.716,62 0,00 0,00 0,00 252.668,77
45. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.541,87 236.199,24 0,00 736,63 0,00 240.477,74
46. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 0,00 234.318,26 0,00 0,00 0,00 234.256,18
47. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 86.678,68 0,00 21.270,05 118.804,55 0,00 0,00 0,00 226.753,28
48. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.203,14 229.668,24 0,00 0,00 0,00 225.446,56
49. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 866,80 182.842,73 0,00 38.298,47 0,00 222.008,00
50. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 121.190,65 0,00 91.522,95 0,00 212.713,60
51. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 118.298,03 75.879,69 0,00 15.317,05 0,00 207.880,41
52. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.887,01 0,00 1.094,95 201.110,14 0,00 0,00 0,00 206.092,10
53. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK -1.805,72 0,00 13.411,25 189.185,52 0,00 0,00 0,00 200.791,05
54. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -309,69 199.778,27 0,00 0,00 0,00 199.421,83
55. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 200.090,45 0,00 0,00 0,00 197.102,31
56. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.611,75 193.530,58 0,00 0,00 0,00 196.221,94
57. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 430,04 0,00 0,00 194.981,09 0,00 0,00 0,00 195.411,13
58. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 3.625,99 188.251,79 0,00 0,00 0,00 191.877,78
59. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC -1.193,88 0,00 841,15 180.504,48 0,00 0,00 0,00 180.151,75
60. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 177.550,39 0,00 0,00 0,00 177.550,39
61. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 53.961,48 120.794,92 0,00 0,00 0,00 174.755,36
62. ANKA ŠIRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 ILOVSKI KLOKOČEVAC 99.247,88 -2.593,90 99.459,35 -22.629,39 0,00 0,00 0,00 173.483,94
63. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 169.825,48 0,00 0,00 0,00 161.645,50
64. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 156.971,42 0,00 0,00 0,00 156.971,42
65. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 37.717,65 0,00 935,35 112.907,98 0,00 0,00 0,00 151.560,98
66. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 146.281,62 0,00 0,00 0,00 146.281,62
67. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 143.802,42 0,00 0,00 0,00 143.802,42
68. MARIJA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1941 MALA MLINSKA 0,00 0,00 0,00 141.731,77 0,00 0,00 0,00 141.731,77
69. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 23.362,78 0,00 1.122,57 42.255,78 0,00 73.757,27 0,00 140.498,40
70. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 690,39 0,00 0,00 135.931,52 0,00 136.621,91
71. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 32.291,33 0,00 27.823,01 -15,36 0,00 69.793,18 0,00 129.892,16
72. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 128.761,48 0,00 0,00 0,00 128.761,48
73. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 0,00 0,00 339,43 126.933,48 0,00 0,00 0,00 127.272,91
74. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 34.019,89 90.021,74 0,00 0,00 0,00 124.041,63
75. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 119,81 118.605,98 0,00 0,00 0,00 118.725,79
76. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 21.401,49 0,00 8.400,75 83.664,07 0,00 0,00 0,00 113.466,31
77. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -8,39 112.105,71 0,00 0,00 0,00 112.097,32
78. IVAN ĆIBARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1989 ŠKODINOVAC -1.770,12 0,00 128.772,03 -12.383,66 0,37 -5.439,72 0,00 109.178,90
79. ZDRAVKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 102.026,28 0,00 0,00 0,00 102.026,28
80. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 98.513,85 0,00 2.988,20 0,00 101.472,13
81. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK -7.336,86 0,00 88,14 108.510,91 0,00 0,00 0,00 101.262,19
82. RADOVAN DOŽUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1956 ČAZMA 15.713,71 0,00 6.251,10 78.157,41 0,00 0,00 0,00 100.122,22