FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.238.969,43 1.873.817,67 21.843,18 120.682,13 0,00 695,29 0,00 4.256.007,70
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.254.324,07 0,00 -1,54 275.383,37 0,00 0,00 0,00 1.529.705,90
3. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 854.131,17 -132.521,88 249.940,03 359.032,34 0,00 -1.205,00 0,00 1.329.376,66
4. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 69.070,49 0,00 321.309,87 736.957,79 0,00 0,00 0,00 1.127.338,15
5. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 191.561,14 0,00 48.217,88 689.291,81 0,00 0,00 0,00 929.070,83
6. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 25.320,55 0,00 6.996,15 811.105,99 0,00 0,00 0,00 843.422,69
7. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 60.933,79 0,00 160.664,46 575.399,46 0,00 0,00 0,00 796.997,71
8. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 304.201,50 200.773,17 8.698,89 71.720,61 93.420,54 0,00 0,00 678.814,71
9. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 110.825,06 0,00 45.137,89 490.173,72 0,00 0,00 0,00 646.136,67
10. MIRKO RADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 288.137,75 -2.112,58 14.915,36 341.269,86 0,00 -92,21 0,00 642.118,18
11. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 95.462,26 0,00 30.503,29 500.552,06 0,00 0,00 0,00 626.517,61
12. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 91.070,00 0,00 5.557,99 518.333,98 0,00 0,00 0,00 614.961,97
13. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 31.195,65 563.968,58 0,00 0,00 0,00 595.164,23
14. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 176.373,26 0,00 130.432,79 283.564,45 0,00 0,00 0,00 590.370,50
15. FRANE NIKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1926 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 581.645,11 0,00 0,00 0,00 581.645,11
16. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 6.274,80 0,00 14.132,85 529.314,58 0,00 0,00 0,00 549.722,23
17. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 164.993,82 0,00 32.367,25 336.187,08 0,00 0,00 0,00 533.548,15
18. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 118.356,76 0,00 0,00 372.442,26 0,00 10.141,05 0,00 500.940,07
19. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 7.474,85 0,00 4.638,59 468.618,38 0,00 0,00 0,00 480.731,82
20. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 27.893,04 0,00 0,00 433.080,34 0,00 0,00 0,00 460.973,38
21. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 BJELOVAR 0,00 0,00 -588,75 458.475,59 0,00 0,00 0,00 457.886,84
22. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 9.531,11 0,00 3.768,71 429.165,61 0,00 0,00 0,00 442.465,43
23. IVO LUKETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1950 GRUBIŠNO POLJE 225.238,25 0,00 36.911,17 170.560,57 0,00 0,00 0,00 432.709,99
24. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 9.859,47 416.696,66 0,00 0,00 0,00 426.556,13
25. TOMISLAV MEŠTROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 418.927,64 0,00 0,00 0,00 418.927,64
26. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 188.596,91 0,00 14.782,62 210.476,49 0,00 0,00 0,00 413.856,02
27. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 7.959,90 385.778,11 1.524,71 0,00 0,00 395.262,72
28. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 146.241,04 0,00 8.145,21 238.073,92 0,00 0,00 0,00 392.460,17
29. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 845,29 0,00 52.114,19 337.337,52 0,00 0,00 0,00 390.297,00
30. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 73.663,96 0,00 31.260,53 284.636,13 0,00 0,00 0,00 389.560,62
31. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 388.734,39 0,00 0,00 0,00 388.734,39
32. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 49.733,11 0,00 -368,86 339.060,91 0,00 0,00 0,00 388.425,16
33. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 46.333,42 0,00 1.880,60 328.653,10 0,00 0,00 0,00 376.867,12
34. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 62.713,94 0,00 14.059,52 269.820,36 0,00 18.843,36 0,00 365.437,18
35. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 496,31 361.257,59 0,00 0,00 0,00 361.753,90
36. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 452,86 0,00 5.507,57 340.377,68 0,00 0,00 0,00 346.338,11
37. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 -210,39 344.290,80 0,00 0,00 0,00 344.080,41
38. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 10.683,32 0,00 1.323,93 326.814,48 0,00 0,00 0,00 338.821,73
39. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -381,48 336.662,66 0,00 0,00 0,00 336.281,18
40. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 29,27 332.216,87 0,00 0,00 0,00 332.246,14
41. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 30.867,09 0,00 -226,73 285.083,19 0,00 -6,15 0,00 315.717,40
42. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 63.147,44 0,00 69.927,13 165.752,88 0,00 0,00 0,00 298.827,45
43. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -438,79 0,00 488,70 281.752,31 0,00 0,00 0,00 281.802,22
44. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 266.749,44 0,00 0,00 0,00 266.749,44
45. DRAGAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1966 ĐULOVAC 18.859,80 0,00 2.648,22 241.380,17 0,00 0,00 0,00 262.888,19
46. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 37.454,29 0,00 73.577,51 131.745,66 0,00 0,00 0,00 242.777,46
47. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 242.020,93 0,00 0,00 0,00 241.998,63
48. BRANKO BARTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 GAREŠNICA 4,15 0,00 0,00 240.240,04 0,00 0,00 0,00 240.244,19
49. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 234.935,81 0,00 0,00 0,00 234.935,81
50. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 54.786,75 0,00 45.720,12 130.931,68 0,00 0,00 0,00 231.438,55
51. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 78.405,77 0,00 10.285,02 141.517,26 0,00 0,00 0,00 230.208,05
52. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 57.209,23 155.891,97 0,00 0,00 0,00 213.101,20
53. ILIJA SIVONJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1987 DEŽANOVAC 87.668,89 0,00 0,00 50.942,74 0,00 72.121,34 0,00 210.732,97
54. MILAN HOLIČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 3.590,12 205.042,06 0,00 0,00 0,00 208.632,18
55. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 60.554,01 0,00 51.311,28 86.337,04 0,00 83,02 0,00 198.285,35
56. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 31.795,36 0,00 14.380,32 150.909,86 0,00 0,00 0,00 197.085,54
57. IVICA IVESA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1970 VRBOVAC 28.491,08 0,00 -0,01 164.228,64 0,00 0,00 0,00 192.719,71
58. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 42.061,79 0,00 1.401,10 145.009,52 0,00 1.859,98 0,00 190.332,39
59. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 402,99 0,00 -2.491,90 190.873,74 0,00 0,00 0,00 188.784,83
60. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 16.245,86 0,00 3.164,77 164.138,09 0,00 0,00 0,00 183.548,72
61. MARKO NIKOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1984 BJELOVAR 51.517,12 0,00 10.155,34 110.109,70 0,00 8.109,76 0,00 179.891,92
62. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 25.226,88 0,00 7.209,21 145.964,78 0,00 0,00 0,00 178.400,87
63. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 94.337,41 69.042,91 0,00 12.169,85 0,00 173.935,81
64. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 2.056,49 171.313,75 0,00 0,00 0,00 173.323,49
65. JASENKA BRULIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 43.444,97 0,00 -608,88 128.881,94 0,00 0,00 0,00 171.718,03
66. DUBRAVKA ŠIBARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 0,00 0,00 201,88 170.800,07 0,00 0,00 0,00 171.001,95
67. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 162.659,17 0,00 0,00 0,00 162.659,17
68. VELIMIR MUJEZINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 1.790,49 159.501,33 0,00 0,00 0,00 161.291,82
69. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 17.750,85 0,00 4.717,08 135.050,67 0,00 0,00 0,00 157.518,60
70. IVICA CULETA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1956 ČAZMA 14.633,11 0,00 4.058,07 135.955,84 0,00 0,00 0,00 154.647,02
71. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 995,21 0,00 0,00 148.207,25 0,00 0,00 0,00 149.202,46
72. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 2.896,98 146.015,98 0,00 0,00 0,00 148.912,96
73. ANTON FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 0,00 0,00 11.241,26 137.471,23 0,00 0,00 0,00 148.712,49
74. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 60.483,93 0,00 45.681,98 39.333,43 0,00 0,00 0,00 145.499,34
75. JOZA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1984 PREDAVAC 0,00 0,00 5.944,30 135.799,07 0,00 0,00 0,00 141.743,37
76. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 26.022,31 115.175,91 0,00 0,00 0,00 141.198,22
77. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 137.978,00 0,00 0,00 0,00 137.961,37
78. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 5.175,73 130.684,24 0,00 0,00 0,00 135.859,97
79. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.003,00 139.205,65 0,00 0,00 0,00 134.783,83
80. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 -1,65 56.672,81 0,00 77.949,76 0,00 134.620,92
81. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 811,99 100.938,54 0,00 32.063,12 0,00 133.813,65
82. IVAN BILAVČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1982 ĐULOVAC 40.943,06 65.165,53 2.248,37 25.286,03 0,00 -120,12 0,00 133.522,87
83. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 121.324,61 0,00 10.932,63 0,00 0,00 0,00 0,00 132.257,24
84. DRAŽEN BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 547,75 0,00 5.912,56 123.734,57 0,00 0,00 0,00 130.194,88
85. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 126.805,19 0,00 0,00 0,00 126.805,19
86. ĐURĐICA BERTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1976 ŠTEFANJE 12.214,67 0,00 8.444,26 102.409,06 0,00 0,00 0,00 123.067,99
87. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.224,92 0,00 913,69 115.897,62 0,00 0,00 0,00 120.036,23
88. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 342,35 0,00 0,00 118.515,61 0,00 0,00 0,00 118.857,96
89. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 5.876,91 109.997,96 0,00 0,00 0,00 114.954,48
90. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 105.858,89 0,00 0,00 0,00 105.858,89
91. FEĐRI NEZIRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR 30.451,00 0,00 115,59 72.979,10 0,00 0,00 0,00 103.545,69
92. GORAN PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1977 GOLUBINJAK 2.448,52 0,00 3.915,39 96.419,19 0,00 621,52 0,00 103.404,62
93. KRISTIJAN VELIKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1978 DONJI MIKLOUŠ 803,88 0,00 13.369,06 86.052,82 0,00 0,00 0,00 100.225,76
94. BOJAN MATIJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1989 BJELOVAR -3.748,33 0,00 66.233,57 37.592,48 0,00 0,00 0,00 100.077,72