FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.595.788,01 2.168.661,04 25.636,47 140.839,27 0,00 1.036,09 0,00 4.931.960,88
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 2.855.277,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.855.277,24
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.643.714,24 0,00 -1,54 410.689,41 0,00 0,00 0,00 2.054.402,11
4. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 80.261,64 0,00 352.327,54 864.542,43 0,00 0,00 0,00 1.297.131,61
5. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 67.441,77 0,00 199.917,18 665.583,85 0,00 0,00 0,00 932.942,80
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 370.096,58 285.475,69 22.185,88 131.270,37 111.374,61 0,00 0,00 920.403,13
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 117.443,27 0,00 55.277,40 632.845,12 0,00 0,00 0,00 805.565,79
8. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -3.503,53 0,00 0,00 747.882,85 0,00 0,00 0,00 744.379,32
9. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 103.695,28 0,00 6.189,39 628.993,26 0,00 0,00 0,00 738.877,93
10. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 129.664,43 0,00 0,00 472.512,85 0,00 11.167,70 0,00 613.344,98
11. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 584.421,33 0,00 0,00 0,00 0,00 584.421,33
12. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.441,39 0,00 435,11 573.185,23 0,00 0,00 0,00 576.061,73
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 151.484,49 0,00 38.820,33 384.114,07 0,00 0,00 0,00 574.418,89
14. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 30.234,44 0,00 0,00 538.075,46 1.709,88 0,00 0,00 570.019,78
15. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 11.575,76 0,00 9.898,86 515.086,53 0,00 0,00 0,00 536.561,15
16. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 633,03 505.360,97 0,00 0,00 0,00 505.994,00
17. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 163.812,69 0,00 102.916,48 238.382,74 0,00 -17,59 0,00 505.094,32
18. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 959,26 0,00 63.282,97 434.592,07 0,00 0,00 0,00 498.834,30
19. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 203.149,33 0,00 34.558,96 246.366,05 0,00 0,00 0,00 484.074,34
20. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 24.562,47 0,00 0,00 439.215,65 0,00 463.778,12
21. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 75.056,25 0,00 122.793,27 252.063,57 0,00 0,00 0,00 449.913,09
22. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 525,45 0,00 8.871,13 439.739,96 0,00 0,00 0,00 449.136,54
23. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 -202,98 419.832,05 0,00 0,00 0,00 419.629,07
24. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 71.148,91 0,00 15.918,02 311.251,31 0,00 21.185,04 0,00 419.503,28
25. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -5.032,67 -2.510,60 43.769,71 380.184,61 0,00 -1.205,00 0,00 415.206,05
26. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 45.319,56 0,00 -368,86 366.946,96 0,00 0,00 0,00 411.897,66
27. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 52.595,02 0,00 139,15 357.209,90 0,00 0,00 0,00 409.944,07
28. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 99.354,34 0,00 80.279,14 220.747,72 0,00 0,00 0,00 400.381,20
29. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 9.107,95 386.643,99 1.872,36 0,00 0,00 397.624,30
30. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -7.166,70 0,00 709,27 386.558,29 0,00 0,00 0,00 380.100,86
31. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 1.298,99 371.431,07 0,00 0,00 0,00 372.730,06
32. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 333.731,18 0,00 0,00 0,00 333.731,18
33. DARKO BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 115.365,89 0,00 3.141,06 214.635,07 0,00 0,00 0,00 333.142,02
34. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 117.969,92 0,00 28.369,25 186.752,01 0,00 0,00 0,00 333.091,18
35. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 329.234,45 0,00 0,00 0,00 329.212,15
36. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 90.073,42 0,00 11.600,99 208.999,43 0,00 0,00 0,00 310.673,84
37. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 64.555,52 0,00 55.324,19 157.473,04 0,00 0,00 0,00 277.352,75
38. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 27.259,38 0,00 27.439,19 209.326,71 0,00 0,00 0,00 264.025,28
39. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 434,54 0,00 -2.491,90 263.635,13 0,00 0,00 0,00 261.577,77
40. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 41.624,29 0,00 16.537,94 202.034,96 0,00 0,00 0,00 260.197,19
41. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 18.908,83 0,00 3.367,60 235.693,10 0,00 0,00 0,00 257.969,53
42. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 47.062,09 0,00 155.327,62 51.372,81 0,00 0,00 0,00 253.762,52
43. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 48.195,56 0,00 80.698,65 124.640,92 0,00 94,84 0,00 253.629,97
44. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 29.547,22 0,00 8.832,13 211.336,45 0,00 0,00 0,00 249.715,80
45. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.161,51 0,00 3.972,87 240.325,75 0,00 0,00 0,00 248.460,13
46. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 102.787,23 0,00 19.583,73 115.989,63 0,00 0,00 0,00 238.360,59
47. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 238.248,15 0,00 0,00 0,00 238.248,15
48. SLAVIMIR BRKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 TOMAŠICA 30.010,30 0,00 133.710,88 72.387,18 0,00 0,00 0,00 236.108,36
49. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 72.651,76 0,00 48.918,09 108.104,76 0,00 0,00 0,00 229.674,61
50. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.446,51 221.966,01 0,00 711,71 0,00 226.124,23
51. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -705,02 0,00 0,00 224.027,06 0,00 0,00 0,00 223.322,04
52. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.173,56 215.413,33 0,00 0,00 0,00 211.162,07
53. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 858,70 169.833,79 0,00 37.376,35 0,00 208.068,84
54. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 110.890,86 0,00 89.515,70 0,00 200.406,56
55. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -314,40 197.654,38 0,00 0,00 0,00 197.293,23
56. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 114.754,64 66.791,66 0,00 14.851,63 0,00 194.783,57
57. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.789,10 0,00 1.068,14 187.611,99 0,00 0,00 0,00 192.469,23
58. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 188.045,33 0,00 0,00 0,00 185.057,19
59. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK -1.805,72 0,00 13.072,22 172.126,52 0,00 0,00 0,00 183.393,02
60. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.550,17 180.280,84 0,00 0,00 0,00 182.910,62
61. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 417,07 0,00 0,00 181.898,00 0,00 0,00 0,00 182.315,07
62. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 18.547,88 0,00 812,89 161.384,06 0,00 0,00 0,00 180.744,83
63. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 3.067,37 176.792,82 0,00 0,00 0,00 179.860,19
64. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.678,33 172.802,80 0,00 0,00 0,00 179.481,13
65. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 32.354,72 138.818,49 0,00 0,00 0,00 169.673,21
66. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 51.828,16 117.237,30 0,00 0,00 0,00 169.064,42
67. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 164.662,96 0,00 0,00 0,00 164.662,96
68. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 156.736,50 0,00 0,00 0,00 148.556,52
69. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 29.787,57 0,00 805,30 42.485,60 0,00 71.859,58 0,00 144.938,05
70. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 141.246,69 0,00 0,00 0,00 141.246,69
71. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 36.625,40 0,00 913,44 97.827,55 0,00 0,00 0,00 135.366,39
72. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 134.118,83 0,00 0,00 0,00 134.118,83
73. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 340,38 0,00 0,00 132.859,01 0,00 133.199,39
74. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 131.430,76 0,00 0,00 0,00 131.430,76
75. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 1.977,08 128.300,10 0,00 0,00 0,00 130.277,18
76. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 31.370,18 0,00 24.337,55 -15,36 0,00 68.029,42 0,00 123.721,79
77. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 0,00 0,00 0,00 121.994,10 0,00 0,00 0,00 121.994,10
78. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 31.781,52 87.858,29 0,00 0,00 0,00 119.639,81
79. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1971 PAULOVAC 0,00 0,00 0,00 117.068,51 0,00 0,00 0,00 117.068,51
80. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 862,45 114.774,44 0,00 0,00 0,00 115.636,89
81. BOŽIDAR ZAGOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 101.818,15 9.195,17 -1.884,09 5.647,67 0,00 0,00 0,00 114.776,90
82. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 20.769,74 0,00 8.179,79 74.481,33 0,00 0,00 0,00 103.430,86