FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.330.386,89 1.949.356,99 22.815,03 125.846,42 0,00 865,69 0,00 4.429.271,02
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.423.448,53 0,00 -1,54 306.657,22 0,00 0,00 0,00 1.730.104,21
3. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 71.937,68 0,00 329.256,64 765.814,36 0,00 0,00 0,00 1.167.008,68
4. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 198.686,70 0,00 59.426,47 719.676,63 0,00 0,00 0,00 977.789,80
5. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 62.601,15 0,00 170.275,49 602.370,28 0,00 0,00 0,00 835.246,92
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 320.898,46 242.361,46 19.108,45 113.362,63 98.020,40 0,00 0,00 793.751,40
7. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 115.844,65 0,00 47.842,23 518.018,84 0,00 0,00 0,00 681.705,72
8. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 94.746,53 0,00 5.719,75 542.854,30 0,00 0,00 0,00 643.320,58
9. MARIJO PUŠKARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 KANIŠKA IVA 666.759,09 -3.347,38 -305,86 -29.548,34 0,00 -3.105,43 0,00 630.452,08
10. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 181.225,92 0,00 133.733,10 303.229,50 0,00 0,00 0,00 618.188,52
11. FRANE NIKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1926 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 608.116,04 0,00 0,00 0,00 608.116,04
12. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 8.209,54 0,00 0,00 586.233,29 0,00 0,00 0,00 594.442,83
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 167.134,90 0,00 34.688,21 357.437,59 0,00 0,00 0,00 559.260,70
14. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI -6.116,54 0,00 544.991,73 -7.965,52 0,00 -3.186,39 0,00 527.723,28
15. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 527.031,13 0,00 0,00 0,00 0,00 527.031,13
16. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 121.253,80 0,00 0,00 394.249,74 0,00 10.404,08 0,00 525.907,62
17. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 7.923,59 0,00 5.343,03 492.908,15 0,00 0,00 0,00 506.174,77
18. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.222,49 0,00 403,03 485.686,41 0,00 0,00 0,00 488.311,93
19. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 28.877,21 0,00 0,00 456.149,48 0,00 0,00 0,00 485.026,69
20. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 10.054,95 0,00 4.372,93 450.365,90 0,00 0,00 0,00 464.793,78
21. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 197.782,35 0,00 15.714,26 219.671,44 0,00 0,00 0,00 433.168,05
22. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.254,03 407.915,31 1.613,78 0,00 0,00 417.783,12
23. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 76.879,91 0,00 32.745,29 306.150,89 0,00 0,00 0,00 415.776,09
24. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 874,49 0,00 54.975,65 358.423,49 0,00 0,00 0,00 414.273,63
25. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 51.471,66 0,00 -368,86 359.766,08 0,00 0,00 0,00 410.868,88
26. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 410.843,72 0,00 0,00 0,00 410.843,72
27. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 150.780,13 0,00 8.391,26 245.478,68 0,00 0,00 0,00 404.650,07
28. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 48.671,23 0,00 1.967,39 350.630,97 0,00 0,00 0,00 401.269,59
29. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 18.376,75 0,00 0,00 377.231,34 0,00 395.608,09
30. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 531,33 391.694,17 0,00 0,00 0,00 392.225,50
31. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 64.874,99 0,00 14.535,67 280.435,04 0,00 19.443,30 0,00 379.289,00
32. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 471,46 0,00 6.308,13 362.003,66 0,00 0,00 0,00 368.783,25
33. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 359.246,26 0,00 0,00 0,00 359.246,26
34. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 11.269,91 0,00 1.842,04 343.941,73 0,00 0,00 0,00 357.053,68
35. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 29,27 353.104,45 0,00 0,00 0,00 353.133,72
36. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 31.486,73 0,00 -226,73 303.522,96 0,00 0,00 0,00 334.782,96
37. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 65.417,60 0,00 75.566,84 180.279,29 0,00 0,00 0,00 321.263,73
38. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -75,81 318.923,54 0,00 0,00 0,00 318.847,73
39. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -1.032,44 0,00 617,15 308.996,01 0,00 0,00 0,00 308.580,72
40. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 260.534,38 0,00 0,00 0,00 260.512,08
41. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 38.853,73 0,00 76.402,59 145.152,53 0,00 0,00 0,00 260.408,85
42. BRANKO BARTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 GAREŠNICA 4,25 0,00 0,00 259.423,23 0,00 0,00 0,00 259.427,48
43. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 253.376,27 0,00 0,00 0,00 253.376,27
44. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 57.289,53 0,00 48.180,70 137.731,61 0,00 0,00 0,00 243.201,84
45. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 81.395,04 0,00 10.622,17 145.538,22 0,00 0,00 0,00 237.555,43
46. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 59.389,20 171.746,23 0,00 0,00 0,00 231.135,43
47. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 3.979,47 0,00 0,00 221.374,17 0,00 0,00 0,00 225.353,64
48. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 50.976,17 0,00 1.509,41 163.093,24 0,00 1.960,50 0,00 217.539,32
49. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 64.048,99 0,00 58.751,76 90.608,23 0,00 86,05 0,00 213.495,03
50. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 411,07 0,00 -2.491,90 206.273,91 0,00 0,00 0,00 204.193,08
51. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 16.928,12 0,00 3.216,74 174.549,12 0,00 0,00 0,00 194.693,98
52. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 26.333,76 0,00 7.892,58 157.445,48 0,00 0,00 0,00 191.671,82
53. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 23.638,37 0,00 4.975,28 150.249,52 0,00 0,00 0,00 178.863,17
54. VELIMIR MUJEZINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 1.856,43 175.092,29 0,00 0,00 0,00 176.948,72
55. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 176.768,67 0,00 0,00 0,00 176.768,67
56. JASENKA BRULIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 30.079,32 0,00 -642,71 141.403,39 0,00 0,00 0,00 170.840,00
57. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 63.601,34 0,00 47.612,44 55.087,09 0,00 0,00 0,00 166.300,87
58. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.037,77 161.643,70 0,00 0,00 0,00 164.681,47
59. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 26,27 0,00 0,00 163.801,62 0,00 0,00 0,00 163.827,89
60. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 27.965,39 122.372,02 0,00 0,00 0,00 150.337,41
61. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.046,69 154.669,14 0,00 0,00 0,00 150.291,01
62. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 823,96 114.758,83 0,00 33.424,38 0,00 149.007,17
63. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 67.322,15 0,00 80.912,97 0,00 148.235,12
64. IVAN BILAVČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1982 ĐULOVAC 55.548,90 43.110,86 2.378,35 44.956,22 0,00 -120,12 0,00 145.874,21
65. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 145.490,49 0,00 0,00 0,00 145.473,86
66. DRAŽEN BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR -2.127,48 0,00 6.291,52 136.919,14 0,00 0,00 0,00 141.083,18
67. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 5.836,69 134.208,99 0,00 0,00 0,00 140.045,68
68. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 140.039,89 0,00 0,00 0,00 140.039,89
69. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 99.568,34 27.318,73 0,00 12.856,92 0,00 138.129,63
70. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.369,47 0,00 953,26 130.440,15 0,00 0,00 0,00 134.762,88
71. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 361,50 0,00 0,00 133.626,42 0,00 0,00 0,00 133.987,92
72. MIRKO RADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR -67.686,17 -2.112,58 -281,30 199.869,55 0,00 -92,21 0,00 129.697,29
73. SILVESTER VRESK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 GALOVAC 38.804,80 11.126,96 8.147,35 69.325,99 0,00 0,00 0,00 127.405,10
74. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.286,25 124.173,76 0,00 0,00 0,00 126.539,62
75. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 109.718,98 0,00 11.276,19 0,00 0,00 -542,50 0,00 120.452,67
76. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 114.148,05 0,00 0,00 0,00 114.148,05
77. BILJANA UGARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1983 MALI PAŠIJAN 1.009,12 0,00 0,00 111.298,29 0,00 0,00 0,00 112.307,41
78. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 111.328,56 0,00 0,00 0,00 111.328,56
79. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 110.108,66 0,00 0,00 0,00 110.108,66
80. DRAŽEN PAJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1977 LAMINAC 0,00 0,00 0,13 105.878,62 0,00 0,00 0,00 105.878,75
81. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 23.713,37 80.086,14 0,00 0,00 0,00 103.799,51
82. MIRJANA KAPITAN BOŽIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 5.517,13 0,00 2.086,79 95.260,80 0,00 0,00 0,00 102.864,72
83. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 27.422,33 0,00 13.731,20 -15,36 0,00 60.470,28 0,00 101.608,45