FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.422.306,64 2.025.311,35 23.792,21 131.039,09 0,00 865,69 0,00 4.603.314,98
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.475.416,90 0,00 -1,54 340.694,33 0,00 0,00 0,00 1.816.109,69
3. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 74.820,62 0,00 337.247,08 800.019,49 0,00 0,00 0,00 1.212.087,19
4. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 64.277,66 0,00 180.158,03 634.679,24 0,00 0,00 0,00 879.114,93
5. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 338.341,62 260.505,43 20.174,29 119.564,87 102.645,53 0,00 0,00 841.231,74
6. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 97.490,04 0,00 5.882,41 572.699,30 0,00 0,00 0,00 676.071,75
7. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 186.105,24 0,00 137.051,54 328.192,54 0,00 0,00 0,00 651.349,32
8. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 108.316,81 0,00 43.607,33 451.495,08 0,00 0,00 0,00 603.419,22
9. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 168.139,26 0,00 38.020,77 360.785,49 0,00 0,00 0,00 566.945,52
10. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 124.166,76 0,00 0,00 421.367,00 0,00 10.668,55 0,00 556.202,31
11. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 8.374,80 0,00 5.623,27 522.581,64 17.803,14 0,00 0,00 554.382,85
12. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 552.092,27 0,00 0,00 0,00 0,00 552.092,27
13. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI -5.768,30 0,00 551.568,57 -1.655,76 0,00 -10,09 0,00 544.134,42
14. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -192,59 0,00 0,00 526.792,59 0,00 0,00 0,00 526.600,00
15. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.298,30 0,00 414,14 516.002,37 0,00 0,00 0,00 518.714,81
16. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 29.866,79 0,00 0,00 484.535,35 0,00 0,00 0,00 514.402,14
17. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 236.165,69 0,00 103.898,80 167.448,49 0,00 -17,59 0,00 507.495,39
18. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 10.581,67 0,00 7.408,09 474.876,58 0,00 0,00 0,00 492.866,34
19. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 80.113,53 0,00 34.238,21 330.352,47 0,00 0,00 0,00 444.704,21
20. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 903,85 0,00 57.852,83 384.815,31 0,00 0,00 0,00 443.571,99
21. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 438.264,52 0,00 0,00 0,00 438.264,52
22. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 185.718,27 0,00 23.224,49 228.916,93 0,00 0,00 0,00 437.859,69
23. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 566,56 431.081,18 0,00 0,00 0,00 431.647,74
24. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 20.367,28 0,00 0,00 398.699,16 0,00 419.066,44
25. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 155.344,16 0,00 8.638,67 252.924,12 0,00 0,00 0,00 416.906,95
26. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 490,16 0,00 7.143,12 388.938,45 0,00 0,00 0,00 396.571,73
27. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 67.047,92 0,00 15.014,44 291.108,04 0,00 20.046,54 0,00 393.216,94
28. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 -210,27 380.964,23 0,00 0,00 0,00 380.753,96
29. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 379.126,04 0,00 0,00 0,00 379.126,04
30. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 35.237,25 0,00 -226,73 334.408,24 0,00 0,00 0,00 369.418,76
31. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 42.620,36 0,00 -368,86 312.625,82 0,00 0,00 0,00 354.877,32
32. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.549,78 340.079,69 1.703,34 0,00 0,00 350.332,81
33. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 1.240,08 336.074,47 0,00 0,00 0,00 337.314,55
34. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -2.048,78 0,00 649,06 335.870,51 0,00 0,00 0,00 334.470,79
35. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 109.332,46 0,00 27.235,03 172.758,03 0,00 0,00 0,00 309.325,52
36. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 284.339,54 0,00 0,00 0,00 284.317,24
37. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 40.260,86 0,00 79.243,19 163.024,60 0,00 0,00 0,00 282.528,65
38. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 84.400,73 0,00 10.961,18 172.461,28 0,00 0,00 0,00 267.823,19
39. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 59.806,05 0,00 50.654,79 144.568,90 0,00 0,00 0,00 255.029,74
40. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 61.581,15 192.877,62 0,00 0,00 0,00 254.458,77
41. MIRKO RADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 15.404,70 0,00 0,34 232.639,76 0,00 -92,21 0,00 247.952,59
42. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 67.563,18 0,00 66.496,21 94.902,91 0,00 89,09 0,00 229.051,39
43. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 419,20 0,00 -2.491,90 226.150,25 0,00 0,00 0,00 224.077,55
44. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 95.016,68 0,00 15.962,31 108.103,79 0,00 0,00 0,00 219.082,78
45. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 17.614,12 0,00 3.268,99 195.737,30 0,00 0,00 0,00 216.620,41
46. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 32.068,43 0,00 15.305,05 166.654,88 0,00 0,00 0,00 214.028,36
47. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 27.446,72 0,00 8.217,99 175.457,53 0,00 0,00 0,00 211.122,24
48. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 24.892,48 0,00 5.234,90 170.721,88 0,00 0,00 0,00 200.849,26
49. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 198.073,04 0,00 0,00 0,00 198.073,04
50. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -608,26 188.672,64 0,00 0,00 0,00 188.017,63
51. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 66.735,89 0,00 49.553,50 71.621,85 0,00 0,00 0,00 187.911,24
52. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.179,33 182.547,30 0,00 641,88 0,00 186.368,51
53. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 904,52 0,00 0,00 184.671,67 0,00 0,00 0,00 185.576,19
54. ARDIAN PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1987 LETIČANI 18.631,66 0,00 13.009,80 148.535,11 0,00 0,00 0,00 180.176,57
55. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -14.620,22 -2.510,60 39.506,84 156.196,14 0,00 -1.205,00 0,00 177.367,16
56. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 835,99 133.845,06 0,00 34.793,12 0,00 169.474,17
57. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 82.421,53 0,00 83.892,46 0,00 166.313,99
58. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.090,63 169.170,45 0,00 0,00 0,00 164.836,26
59. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 104.828,00 41.717,01 0,00 13.547,78 0,00 158.478,43
60. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 157.738,81 0,00 0,00 0,00 157.738,81
61. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 156.038,65 0,00 0,00 0,00 156.022,02
62. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 28.864,89 128.068,13 0,00 0,00 0,00 155.433,02
63. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.514,80 0,00 993,05 150.252,59 0,00 0,00 0,00 154.760,44
64. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.128,19 148.319,04 0,00 0,00 0,00 154.447,23
65. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 380,75 0,00 0,00 151.410,21 0,00 0,00 0,00 151.790,96
66. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.377,66 143.617,44 0,00 0,00 0,00 146.074,71
67. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 25.505,65 0,00 581,02 117.071,40 0,00 0,00 0,00 143.158,07
68. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 28.215,75 0,00 192,23 40.316,08 0,00 66.543,30 0,00 135.267,36
69. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 129.014,54 0,00 0,00 0,00 129.014,54
70. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 128.345,31 0,00 0,00 0,00 128.345,31
71. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 126.845,14 0,00 0,00 0,00 126.845,14
72. SAŠA BUKAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 5.108,70 0,00 14.867,96 105.150,44 0,00 0,00 0,00 125.127,10
73. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 113.131,99 0,00 11.621,65 0,00 0,00 2,43 0,00 124.756,07
74. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 124.251,54 0,00 124.251,65
75. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 126.822,05 0,00 -1,08 0,00 118.640,99
76. DRAŽEN BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 343,14 0,00 3.666,49 113.911,57 0,00 0,00 0,00 117.921,20
77. MIRJANA KAPITAN BOŽIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 4.851,14 0,00 2.788,40 106.750,05 0,00 0,00 0,00 114.389,59
78. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 26.810,51 83.297,48 0,00 0,00 0,00 110.107,99
79. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 28.789,64 0,00 17.150,36 -15,36 0,00 63.088,33 0,00 109.012,97
80. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 350,08 105.049,00 0,00 0,00 0,00 105.399,08
81. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK 3.184,64 0,00 392,56 101.163,29 0,00 0,00 0,00 104.740,49
82. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 40.778,54 0,00 61.498,83 -26,84 0,00 0,00 0,00 102.250,53
83. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 33.565,68 0,00 852,07 66.999,42 0,00 0,00 0,00 101.417,17
84. GORAN PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1977 GOLUBINJAK 7,17 0,00 3.222,69 97.311,18 0,00 681,09 0,00 101.222,13
85. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 100.500,36 0,00 0,00 0,00 100.500,36