FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.376.095,62 1.987.126,64 23.300,95 128.428,58 0,00 865,69 0,00 4.515.817,48
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.451.287,90 0,00 -1,54 323.402,49 0,00 0,00 0,00 1.774.688,85
3. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 73.371,27 0,00 333.230,03 783.623,13 0,00 0,00 0,00 1.190.224,43
4. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 63.434,82 0,00 175.170,65 619.236,17 0,00 0,00 0,00 857.841,64
5. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 329.882,90 253.853,98 19.638,46 116.446,80 100.320,33 0,00 0,00 820.142,47
6. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 88.444,74 0,00 41.469,09 543.666,42 0,00 0,00 0,00 673.580,25
7. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 96.110,79 0,00 5.800,64 558.494,93 0,00 0,00 0,00 660.406,36
8. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 183.652,24 0,00 135.383,26 316.442,49 0,00 0,00 0,00 635.477,99
9. FRANE NIKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1926 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 624.731,98 0,00 0,00 0,00 624.731,98
10. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 8.404,78 0,00 0,00 612.534,74 0,00 0,00 0,00 620.939,52
11. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 175.535,41 0,00 36.616,94 371.443,36 0,00 0,00 0,00 583.595,71
12. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 122.702,32 0,00 0,00 408.533,96 0,00 10.535,59 0,00 541.771,87
13. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 540.516,40 0,00 0,00 0,00 0,00 540.516,40
14. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 8.147,97 0,00 5.482,39 508.463,50 0,00 0,00 0,00 522.093,86
15. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI -29.754,57 0,00 539.254,35 -1.616,55 0,00 -3.186,39 0,00 504.696,84
16. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.260,19 0,00 408,56 501.561,22 0,00 0,00 0,00 504.229,97
17. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 29.369,30 0,00 0,00 471.064,51 0,00 0,00 0,00 500.433,81
18. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 10.316,87 0,00 4.489,51 463.046,38 0,00 0,00 0,00 477.852,76
19. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.401,10 422.364,38 1.658,32 0,00 0,00 432.423,80
20. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 78.487,89 0,00 33.487,66 320.288,77 0,00 0,00 0,00 432.264,32
21. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 889,09 0,00 56.406,38 372.346,95 0,00 0,00 0,00 429.642,42
22. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 425.278,89 0,00 0,00 0,00 425.278,89
23. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 181.075,07 0,00 16.181,92 224.268,93 0,00 0,00 0,00 421.525,92
24. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 548,85 412.633,38 0,00 0,00 0,00 413.182,23
25. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 153.049,67 0,00 8.514,29 249.181,05 0,00 0,00 0,00 410.745,01
26. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 19.322,21 0,00 0,00 387.906,59 0,00 407.228,80
27. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 65.955,52 0,00 14.773,75 285.742,37 0,00 19.743,28 0,00 386.214,92
28. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 480,75 0,00 6.720,71 376.197,14 0,00 0,00 0,00 383.398,60
29. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 -841,50 371.097,52 0,00 0,00 0,00 370.256,02
30. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 29,27 366.757,98 0,00 0,00 0,00 366.787,25
31. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 33.287,27 0,00 -226,73 315.920,53 0,00 0,00 0,00 348.981,07
32. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 41.901,36 0,00 -368,86 301.152,35 0,00 0,00 0,00 342.684,85
33. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -202,56 328.207,50 0,00 0,00 0,00 328.004,94
34. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -2.048,78 0,00 633,02 323.159,53 0,00 0,00 0,00 321.743,77
35. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 106.853,71 0,00 26.202,00 169.030,39 0,00 0,00 0,00 302.086,10
36. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 273.171,58 0,00 0,00 0,00 273.149,28
37. BRANKO BARTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 GAREŠNICA 4,31 0,00 0,00 272.395,33 0,00 0,00 0,00 272.399,64
38. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 39.553,45 0,00 77.815,12 154.716,40 0,00 0,00 0,00 272.084,97
39. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 82.889,67 0,00 10.790,75 163.519,36 0,00 0,00 0,00 257.199,78
40. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 58.540,91 0,00 49.410,98 141.131,59 0,00 0,00 0,00 249.083,48
41. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 60.479,18 183.053,88 0,00 0,00 0,00 243.533,06
42. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 56.196,23 0,00 5.883,94 175.144,58 0,00 2.010,76 0,00 239.235,51
43. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.010,82 0,00 3.480,49 228.222,27 0,00 0,00 0,00 235.713,58
44. MIRKO RADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 8.455,29 -2.112,58 -7,57 216.404,00 0,00 -92,21 0,00 222.646,93
45. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 65.796,48 0,00 62.579,84 92.743,83 0,00 87,56 0,00 221.207,71
46. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 415,11 0,00 -2.491,90 216.834,43 0,00 0,00 0,00 214.757,64
47. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 17.269,25 0,00 3.242,72 185.884,97 0,00 0,00 0,00 206.396,94
48. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 26.887,20 0,00 8.054,40 167.347,13 0,00 0,00 0,00 202.288,73
49. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 24.262,00 0,00 5.104,38 161.229,44 0,00 0,00 0,00 190.595,82
50. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 188.162,32 0,00 0,00 0,00 188.162,32
51. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -43,78 187.054,88 0,00 0,00 0,00 186.964,35
52. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 65.160,05 0,00 48.577,67 64.108,96 0,00 0,00 0,00 177.846,68
53. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.108,17 172.838,06 0,00 623,28 0,00 176.569,51
54. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 318,98 0,00 0,00 174.979,31 0,00 0,00 0,00 175.298,29
55. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 829,94 125.049,47 0,00 34.105,01 0,00 159.984,42
56. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 75.507,23 0,00 82.394,58 0,00 157.901,81
57. ARDIAN PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1987 LETIČANI 16.828,65 0,00 11.402,98 127.202,76 0,00 0,00 0,00 155.434,39
58. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.068,54 159.575,22 0,00 0,00 0,00 155.218,94
59. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 154.790,97 0,00 0,00 0,00 154.774,34
60. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 28.955,59 125.204,51 0,00 0,00 0,00 154.160,10
61. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -4.615,93 -2.510,60 31.033,76 127.222,18 0,00 -1.205,00 0,00 149.924,41
62. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 149.517,62 0,00 0,00 0,00 149.517,62
63. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 102.183,80 35.706,96 0,00 13.200,46 0,00 149.476,86
64. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 5.981,64 141.717,57 0,00 0,00 0,00 147.699,21
65. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.441,74 0,00 973,04 141.091,93 0,00 0,00 0,00 145.506,71
66. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 371,07 0,00 0,00 144.562,33 0,00 0,00 0,00 144.933,40
67. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.331,71 134.642,14 0,00 0,00 0,00 137.053,46
68. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 27.797,05 0,00 95,46 39.731,54 0,00 65.127,18 0,00 132.751,23
69. DRAŽEN BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR -1.768,11 0,00 3.584,76 127.333,85 0,00 0,00 0,00 129.150,50
70. IVAN BILAVČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1982 ĐULOVAC 63.005,72 2.708,11 2.443,34 55.897,13 0,00 -120,12 0,00 123.934,18
71. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 111.416,16 0,00 11.447,98 0,00 0,00 2,36 0,00 122.866,50
72. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.958,73 0,00 121.958,73
73. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 120.467,07 0,00 0,00 0,00 120.467,07
74. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 120.309,62 0,00 0,00 0,00 120.309,62
75. DRAŽEN PAJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1977 LAMINAC 0,00 0,00 0,14 117.246,35 0,00 0,00 0,00 117.246,49
76. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 116.596,22 0,00 0,00 0,00 116.596,22
77. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 14.803,97 0,00 412,07 98.290,49 0,00 0,00 0,00 113.506,53
78. MIRJANA KAPITAN BOŽIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 5.683,53 0,00 2.151,45 102.271,66 0,00 0,00 0,00 110.106,64
79. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 117.966,73 0,00 -1,08 0,00 109.785,67
80. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 25.578,38 81.683,04 0,00 0,00 0,00 107.261,42
81. DRAGAN PIL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 STARI PAVLJANI 0,00 0,00 -248,95 261,11 106.698,81 0,00 0,00 106.710,97
82. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 28.102,25 0,00 15.418,80 -15,36 0,00 61.772,15 0,00 105.277,84
83. SAŠA BUKAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 2.858,19 0,00 12.336,32 89.510,77 0,00 0,00 0,00 104.705,28
84. SILVESTER VRESK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 GALOVAC 19.566,55 1.784,48 8.377,20 74.604,46 0,00 0,00 0,00 104.332,69
85. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 16.429,88 0,00 29.554,76 57.819,59 0,00 -17,59 0,00 103.786,64
86. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 229,21 102.592,34 0,00 0,00 0,00 102.821,55