FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.513.724,10 2.100.850,67 24.764,06 136.203,38 0,00 1.036,09 0,00 4.776.578,30
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 2.711.819,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711.819,62
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.560.544,01 0,00 -1,54 375.992,89 0,00 0,00 0,00 1.936.535,36
4. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 77.687,81 0,00 345.193,85 831.156,91 0,00 0,00 0,00 1.254.038,57
5. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 65.945,02 0,00 190.245,92 663.930,89 0,00 0,00 0,00 920.121,83
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 355.075,16 273.663,72 21.234,32 125.733,18 107.245,40 0,00 0,00 882.951,78
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 112.950,87 0,00 50.873,87 588.720,46 0,00 0,00 0,00 752.545,20
8. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -1.033,59 0,00 0,00 712.884,15 0,00 0,00 0,00 711.850,56
9. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 101.194,96 0,00 6.044,17 599.500,42 0,00 0,00 0,00 706.739,55
10. IVO LUKETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1950 GRUBIŠNO POLJE 306.012,53 0,00 69.310,44 268.856,59 0,00 0,00 0,00 644.179,56
11. MARIJO PUŠKARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 KANIŠKA IVA 624.161,19 -22,09 -248,53 -40.014,47 0,00 -37,10 0,00 583.839,00
12. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 127.063,80 0,00 0,00 445.455,28 0,00 10.931,58 0,00 583.450,66
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 160.584,81 0,00 37.708,51 373.078,68 0,00 0,00 0,00 571.372,00
14. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 562.345,07 0,00 0,00 0,00 0,00 562.345,07
15. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.373,71 0,00 425,19 543.271,93 0,00 0,00 0,00 546.070,83
16. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 30.850,96 0,00 0,00 509.885,30 0,00 0,00 0,00 540.736,26
17. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 241.140,26 0,00 85.661,35 210.483,05 0,00 -17,59 0,00 537.267,07
18. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 11.105,51 0,00 8.241,66 497.480,48 0,00 0,00 0,00 516.827,65
19. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 933,05 0,00 60.714,29 408.182,11 0,00 0,00 0,00 469.829,45
20. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 601,58 465.377,73 0,00 0,00 0,00 465.979,31
21. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 83.329,48 0,00 35.722,97 344.068,19 0,00 0,00 0,00 463.120,64
22. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 194.903,71 0,00 28.939,34 238.111,88 0,00 0,00 0,00 461.954,93
23. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 22.486,86 0,00 0,00 420.049,66 0,00 442.536,52
24. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 82.402,02 0,00 116.008,12 231.733,16 0,00 0,00 0,00 430.143,30
25. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 508,76 0,00 8.009,18 412.845,28 0,00 0,00 0,00 421.363,22
26. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 69.208,97 0,00 15.490,59 301.722,72 0,00 20.646,48 0,00 407.068,76
27. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 399.683,82 0,00 0,00 0,00 399.683,82
28. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 101.793,64 0,00 72.954,72 214.016,05 0,00 0,00 0,00 388.764,41
29. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 44.042,73 0,00 -368,86 341.933,94 0,00 0,00 0,00 385.607,81
30. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 49.987,21 0,00 132,25 332.265,68 0,00 0,00 0,00 382.385,14
31. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.843,91 362.333,35 1.792,40 0,00 0,00 372.969,66
32. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR 571,52 0,00 680,78 359.717,43 0,00 0,00 0,00 360.969,73
33. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 496,54 353.011,79 0,00 0,00 0,00 353.508,33
34. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 323.014,89 0,00 0,00 0,00 323.014,89
35. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 114.236,09 0,00 26.509,08 180.132,27 0,00 0,00 0,00 320.877,44
36. DARKO BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 111.708,96 0,00 3.087,52 196.009,62 0,00 0,00 0,00 310.806,10
37. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 305.133,84 0,00 0,00 0,00 305.111,54
38. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -7.910,93 -2.510,60 41.753,20 271.512,49 0,00 -1.205,00 0,00 301.639,16
39. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 87.390,00 0,00 11.298,33 188.851,92 0,00 0,00 0,00 287.540,25
40. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 63.761,12 211.012,76 0,00 0,00 0,00 274.773,88
41. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 62.308,83 0,00 53.115,37 151.368,85 0,00 0,00 0,00 266.793,05
42. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 71.058,17 0,00 73.660,77 114.835,72 0,00 92,12 0,00 259.646,78
43. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 427,28 0,00 -2.491,90 243.480,34 0,00 0,00 0,00 241.415,72
44. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 42.223,66 0,00 15.954,73 182.875,81 0,00 0,00 0,00 241.054,20
45. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 18.296,38 0,00 3.320,96 213.928,91 0,00 0,00 0,00 235.546,25
46. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 28.553,60 0,00 8.541,61 192.101,03 0,00 0,00 0,00 229.196,24
47. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 99.111,44 0,00 17.778,88 112.259,31 0,00 0,00 0,00 229.149,63
48. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 26.139,73 0,00 5.493,09 188.201,58 0,00 0,00 0,00 219.834,40
49. SLAVIMIR BRKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 TOMAŠICA 28.986,83 0,00 126.595,33 62.220,70 0,00 0,00 0,00 217.802,86
50. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 216.380,19 0,00 0,00 0,00 216.380,19
51. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.320,12 200.455,85 0,00 678,68 0,00 204.454,65
52. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 649,99 0,00 0,00 202.546,89 0,00 0,00 0,00 203.196,88
53. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 69.853,30 0,00 39.578,54 90.233,25 0,00 0,00 0,00 199.665,09
54. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 41.869,71 0,00 775,43 154.089,92 0,00 0,00 0,00 196.735,06
55. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -319,50 193.705,79 0,00 0,00 0,00 193.339,54
56. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 847,96 149.946,15 0,00 36.154,38 0,00 186.948,49
57. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.134,32 186.833,07 0,00 0,00 0,00 182.542,57
58. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 95.000,78 0,00 86.855,67 0,00 181.856,45
59. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 110.058,93 52.507,42 0,00 14.234,85 0,00 175.186,84
60. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.659,35 0,00 1.032,62 167.075,97 0,00 0,00 0,00 171.767,94
61. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 169.476,45 0,00 0,00 0,00 169.459,82
62. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 169.842,35 0,00 0,00 0,00 166.854,21
63. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.418,09 157.067,46 0,00 0,00 0,00 163.485,55
64. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 30.467,42 133.733,13 0,00 0,00 0,00 162.700,55
65. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.468,56 160.074,09 0,00 0,00 0,00 162.622,26
66. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 48.954,93 112.522,74 0,00 0,00 0,00 161.476,63
67. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 399,89 0,00 0,00 160.851,86 0,00 0,00 0,00 161.251,75
68. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 144.936,31 0,00 0,00 0,00 144.936,31
69. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 142.831,44 0,00 0,00 0,00 142.831,44
70. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 29.044,03 0,00 492,36 41.447,59 0,00 69.344,76 0,00 140.328,74
71. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 136.232,52 0,00 0,00 0,00 136.232,52
72. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 143.042,73 0,00 0,00 0,00 134.862,75
73. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 -356,45 0,00 0,00 128.787,32 0,00 128.430,87
74. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 30.149,48 0,00 20.722,59 -15,36 0,00 65.692,08 0,00 116.548,79
75. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 35.177,93 0,00 884,41 80.381,12 0,00 0,00 0,00 116.443,46
76. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 115.352,43 0,00 0,00 0,00 115.352,43
77. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 29.321,87 84.991,28 0,00 0,00 0,00 114.313,15
78. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 112.387,67 0,00 0,00 0,00 112.387,67
79. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 99.597,78 0,00 11.965,21 0,00 0,00 0,00 0,00 111.562,99
80. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 42.923,75 0,00 68.143,68 -26,84 0,00 0,00 0,00 111.040,59
81. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 601,74 109.688,95 0,00 0,00 0,00 110.290,69
82. IVICA MIROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VIŠNJEVAC 9.923,95 0,00 1.441,12 79.319,12 0,00 14.296,11 0,00 104.980,30
83. SAŠA FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1977 BJELOVAR 0,00 0,00 1.853,29 100.370,53 0,00 0,00 0,00 102.223,82