FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.285.180,45 1.912.002,38 22.334,45 123.292,66 0,00 865,69 0,00 4.343.675,63
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.373.862,01 0,00 -1,54 290.786,84 0,00 0,00 0,00 1.664.647,31
3. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 70.519,84 0,00 325.326,92 752.236,91 0,00 0,00 0,00 1.148.083,67
4. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 195.163,07 0,00 57.067,11 691.065,25 0,00 0,00 0,00 943.295,43
5. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 25.801,47 0,00 7.114,31 834.325,05 0,00 0,00 0,00 867.240,83
6. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 61.776,63 0,00 165.470,79 589.725,35 0,00 0,00 0,00 816.972,77
7. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 312.641,72 221.408,02 18.584,26 110.312,35 95.745,74 0,00 0,00 758.692,09
8. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 113.362,43 0,00 46.504,92 504.941,55 0,00 0,00 0,00 664.808,90
9. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 93.397,27 0,00 5.639,76 531.421,16 0,00 0,00 0,00 630.458,19
10. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 178.826,25 0,00 132.101,08 294.197,31 0,00 0,00 0,00 605.124,64
11. FRANE NIKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1926 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 595.718,31 0,00 0,00 0,00 595.718,31
12. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 6.380,24 0,00 14.328,95 542.779,55 0,00 0,00 0,00 563.488,74
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 164.455,25 0,00 33.906,15 347.621,38 0,00 0,00 0,00 545.982,78
14. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 514.797,66 0,00 0,00 0,00 0,00 514.797,66
15. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 119.821,20 0,00 0,00 384.158,12 0,00 10.274,01 0,00 514.253,33
16. MIRKO RADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR 311.248,52 -2.112,58 13.500,84 191.636,01 0,00 -92,21 0,00 514.180,58
17. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 7.701,69 0,00 5.205,21 481.559,35 0,00 0,00 0,00 494.466,25
18. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 28.390,53 0,00 0,00 445.433,95 0,00 0,00 0,00 473.824,48
19. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 9.795,91 0,00 4.257,63 440.308,27 0,00 0,00 0,00 454.361,81
20. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.012,95 428.942,34 0,00 0,00 0,00 438.955,29
21. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 193.240,10 0,00 16.584,82 215.124,49 0,00 0,00 0,00 424.949,41
22. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.108,58 397.660,63 1.569,74 0,00 0,00 407.338,95
23. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 75.289,61 0,00 32.011,06 296.204,01 0,00 0,00 0,00 403.504,68
24. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 860,05 0,00 53.560,64 348.688,66 0,00 0,00 0,00 403.109,35
25. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 400.602,82 0,00 0,00 0,00 400.602,82
26. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 50.611,94 0,00 -368,86 350.219,55 0,00 0,00 0,00 400.462,63
27. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 148.535,52 0,00 8.269,59 241.816,99 0,00 0,00 0,00 398.622,10
28. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 47.669,80 0,00 1.924,47 340.455,09 0,00 0,00 0,00 390.049,36
29. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 17.380,07 0,00 0,00 366.673,40 0,00 384.053,47
30. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 514,01 377.814,68 0,00 0,00 0,00 378.328,69
31. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 63.806,34 0,00 14.300,21 275.186,02 0,00 19.146,63 0,00 372.439,20
32. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 462,26 0,00 5.905,11 352.001,77 0,00 0,00 0,00 358.369,14
33. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 353.482,84 0,00 0,00 0,00 353.482,84
34. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 10.979,84 0,00 1.791,34 335.898,23 0,00 0,00 0,00 348.669,41
35. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 29,27 343.467,70 0,00 0,00 0,00 343.496,97
36. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 30.955,38 0,00 -226,73 295.545,58 0,00 0,00 0,00 326.274,23
37. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -660,36 314.443,64 0,00 0,00 0,00 313.783,28
38. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 64.294,99 0,00 72.742,80 173.681,68 0,00 0,00 0,00 310.719,47
39. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -2.129,21 0,00 501,67 294.706,66 0,00 0,00 0,00 293.079,12
40. MARKO SERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 57.188,27 0,00 13.634,10 199.761,97 0,00 0,00 0,00 270.584,34
41. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 38.161,70 0,00 75.005,57 139.108,55 0,00 0,00 0,00 252.275,82
42. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 252.071,64 0,00 0,00 0,00 252.049,34
43. BRANKO BARTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 GAREŠNICA 4,20 0,00 0,00 250.629,32 0,00 0,00 0,00 250.633,52
44. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 244.949,66 0,00 0,00 0,00 244.949,66
45. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 56.051,89 0,00 46.963,93 134.369,01 0,00 0,00 0,00 237.384,83
46. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 79.916,83 0,00 10.455,45 142.956,43 0,00 0,00 0,00 233.328,71
47. ILIJA SIVONJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1987 DEŽANOVAC 89.956,37 0,00 0,00 60.385,12 0,00 73.851,20 0,00 224.192,69
48. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 3.948,46 0,00 0,00 219.032,10 0,00 0,00 0,00 222.980,56
49. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 58.311,19 164.598,48 0,00 0,00 0,00 222.909,67
50. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 43.995,42 0,00 1.632,23 158.966,17 0,00 1.910,79 0,00 206.504,61
51. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 62.320,70 0,00 55.009,86 88.496,10 0,00 84,55 0,00 205.911,21
52. IVICA IVESA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1970 VRBOVAC 29.619,12 0,00 -0,01 173.300,31 0,00 0,00 0,00 202.919,42
53. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 407,07 0,00 -2.491,90 199.244,23 0,00 0,00 0,00 197.159,40
54. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 16.590,74 0,00 3.191,04 167.373,42 0,00 0,00 0,00 187.155,20
55. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 25.786,40 0,00 7.732,55 152.517,67 0,00 0,00 0,00 186.036,62
56. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 96.981,62 75.436,26 0,00 12.517,16 0,00 183.320,68
57. DUBRAVKA ŠIBARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 0,00 0,00 207,38 179.759,07 0,00 0,00 0,00 179.966,45
58. JASENKA BRULIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 39.149,65 0,00 -613,71 135.755,07 0,00 0,00 0,00 174.291,01
59. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 23.021,60 0,00 4.847,60 143.425,90 0,00 0,00 0,00 171.295,10
60. VELIMIR MUJEZINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 1.823,82 168.074,75 0,00 0,00 0,00 169.898,57
61. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 169.535,85 0,00 0,00 0,00 169.535,85
62. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -239,92 166.286,94 0,00 0,00 0,00 166.000,27
63. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 62.059,76 0,00 46.657,82 50.199,96 0,00 0,00 0,00 158.917,54
64. IVICA CULETA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1956 ČAZMA 9.332,99 0,00 4.148,68 144.648,99 0,00 0,00 0,00 158.130,66
65. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 2.968,15 154.608,00 0,00 0,00 0,00 157.576,15
66. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 26,27 0,00 0,00 156.782,41 0,00 0,00 0,00 156.808,68
67. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 26.993,69 119.570,65 0,00 0,00 0,00 146.564,34
68. IVO LUKETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1950 GRUBIŠNO POLJE 27,29 0,00 -1.544,17 144.855,96 0,00 0,00 0,00 143.339,08
69. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.025,09 147.714,65 0,00 0,00 0,00 143.314,92
70. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 143.286,06 0,00 0,00 0,00 143.269,43
71. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 818,04 108.616,91 0,00 32.751,23 0,00 142.186,18
72. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 62.641,77 0,00 79.447,65 0,00 142.089,42
73. DRAŽEN BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BJELOVAR -731,97 0,00 6.145,94 135.643,54 0,00 0,00 0,00 141.057,51
74. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 5.693,33 133.626,12 0,00 0,00 0,00 139.319,45
75. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 134.081,03 0,00 0,00 0,00 134.081,03
76. IVAN BILAVČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1982 ĐULOVAC 47.852,39 48.257,09 2.314,07 34.830,56 0,00 -120,12 0,00 133.133,99
77. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.297,99 0,00 933,69 123.941,07 0,00 0,00 0,00 128.172,75
78. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 352,03 0,00 0,00 126.846,34 0,00 0,00 0,00 127.198,37
79. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.241,30 117.856,03 0,00 0,00 0,00 120.176,94
80. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 108.040,44 0,00 11.106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 119.146,74
81. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 111.726,77 0,00 0,00 0,00 111.726,77
82. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK 27.154,44 0,00 310,74 79.841,41 0,00 0,00 0,00 107.306,59
83. BILJANA UGARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1983 MALI PAŠIJAN 993,52 0,00 0,00 105.127,15 0,00 0,00 0,00 106.120,67
84. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 105.705,22 0,00 0,00 0,00 105.705,22
85. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 104.055,43 0,00 0,00 0,00 104.055,43
86. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 23.204,84 78.506,79 0,00 0,00 0,00 101.711,63
87. MIRJANA KAPITAN BOŽIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 5.348,96 0,00 2.022,84 92.642,24 0,00 0,00 0,00 100.014,04