FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.559.432,83 2.138.620,32 25.249,98 138.785,54 0,00 1.036,09 0,00 4.863.124,76
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 2.792.157,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.157,33
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.617.108,86 0,00 -1,54 394.084,58 0,00 0,00 0,00 2.011.191,90
4. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 79.121,40 0,00 349.167,24 849.870,18 0,00 0,00 0,00 1.278.158,82
5. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 66.778,69 0,00 195.380,06 681.701,27 0,00 0,00 0,00 943.860,02
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 363.441,93 280.242,86 21.764,33 128.817,35 109.545,33 0,00 0,00 903.811,80
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 115.453,08 0,00 53.185,06 613.496,99 0,00 0,00 0,00 782.135,13
8. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -2.268,55 0,00 0,00 735.954,14 0,00 0,00 0,00 733.685,59
9. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 102.587,61 0,00 6.125,06 616.045,52 0,00 0,00 0,00 724.758,19
10. IVO LUKETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1950 GRUBIŠNO POLJE 317.076,75 0,00 77.984,63 293.796,16 0,00 0,00 0,00 688.857,54
11. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 128.512,32 0,00 0,00 460.643,98 0,00 11.063,09 0,00 600.219,39
12. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 164.437,46 0,00 38.778,60 379.225,28 0,00 0,00 0,00 582.441,34
13. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 575.088,29 0,00 0,00 0,00 0,00 575.088,29
14. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.411,41 0,00 430,72 560.051,24 0,00 0,00 0,00 562.893,37
15. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 31.343,05 0,00 0,00 525.704,84 0,00 0,00 0,00 557.047,89
16. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 11.367,43 0,00 9.288,99 510.717,54 0,00 0,00 0,00 531.373,96
17. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 619,10 487.847,51 0,00 0,00 0,00 488.466,61
18. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 947,65 0,00 62.145,02 423.010,09 0,00 0,00 0,00 486.102,76
19. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 159.118,83 0,00 87.968,52 225.807,20 0,00 -17,59 0,00 472.876,96
20. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 199.496,43 0,00 27.387,39 242.709,37 0,00 0,00 0,00 469.593,19
21. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 23.571,48 0,00 0,00 430.724,91 0,00 454.296,39
22. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 75.864,27 0,00 120.660,30 243.156,77 0,00 0,00 0,00 439.681,34
23. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 518,05 0,00 8.454,58 427.943,26 0,00 0,00 0,00 436.915,89
24. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 70.289,50 0,00 15.728,67 307.030,05 0,00 20.946,46 0,00 413.994,68
25. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,14 410.978,73 0,00 0,00 0,00 410.978,87
26. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 44.753,91 0,00 -368,86 355.983,86 0,00 0,00 0,00 400.368,91
27. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 51.439,74 0,00 136,09 346.277,28 0,00 0,00 0,00 397.853,11
28. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 103.776,91 0,00 75.583,90 217.765,51 0,00 0,00 0,00 397.126,32
29. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 8.990,98 376.604,74 1.836,94 0,00 0,00 387.432,66
30. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -1.131,84 0,00 696,65 374.785,42 0,00 0,00 0,00 374.350,23
31. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 1.114,61 362.785,25 0,00 0,00 0,00 363.899,86
32. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -10.475,89 -2.510,60 42.876,37 325.556,00 0,00 -1.205,00 0,00 354.240,88
33. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 334.833,96 0,00 0,00 0,00 334.833,96
34. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 116.687,90 0,00 27.492,51 183.819,38 0,00 0,00 0,00 327.999,79
35. DARKO BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 113.745,83 0,00 3.117,34 206.483,57 0,00 0,00 0,00 323.346,74
36. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 318.675,55 0,00 0,00 0,00 318.653,25
37. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 88.884,63 0,00 11.466,91 200.191,79 0,00 0,00 0,00 300.543,33
38. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 63.560,21 0,00 54.345,65 154.768,83 0,00 0,00 0,00 272.674,69
39. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 72.805,66 0,00 77.752,35 117.413,43 0,00 93,63 0,00 268.065,07
40. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 26.763,36 0,00 26.836,63 200.085,96 0,00 0,00 0,00 253.685,95
41. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 43.243,67 0,00 16.279,57 193.647,02 0,00 0,00 0,00 253.170,26
42. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 431,32 0,00 -2.491,90 254.806,13 0,00 0,00 0,00 252.745,55
43. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 18.637,51 0,00 3.346,94 226.169,26 0,00 0,00 0,00 248.153,71
44. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 46.167,66 0,00 150.740,12 50.409,52 0,00 0,00 0,00 247.317,30
45. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 29.107,04 0,00 8.703,43 202.897,34 0,00 0,00 0,00 240.707,81
46. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 101.158,81 0,00 18.712,68 114.337,06 0,00 0,00 0,00 234.208,55
47. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 228.678,34 0,00 0,00 0,00 228.678,34
48. SLAVIMIR BRKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 TOMAŠICA 29.556,89 0,00 130.887,42 66.138,41 0,00 0,00 0,00 226.582,72
49. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 43.609,41 0,00 796,28 176.176,56 0,00 0,00 0,00 220.582,25
50. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.390,52 212.554,70 0,00 697,08 0,00 216.642,30
51. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 311,98 0,00 0,00 214.629,04 0,00 0,00 0,00 214.941,02
52. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 71.412,01 0,00 42.231,12 100.305,41 0,00 0,00 0,00 213.948,54
53. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.156,17 205.989,34 0,00 0,00 0,00 201.720,69
54. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 853,94 161.141,28 0,00 36.835,01 0,00 198.830,23
55. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -174,05 196.130,11 0,00 0,00 0,00 195.909,31
56. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 103.951,17 0,00 88.337,28 0,00 192.288,45
57. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 112.674,39 60.563,39 0,00 14.578,39 0,00 186.201,81
58. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.731,62 0,00 1.052,40 178.632,23 0,00 0,00 0,00 183.416,25
59. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 2.577,72 178.080,08 0,00 0,00 0,00 180.657,80
60. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 180.080,99 0,00 0,00 0,00 177.092,85
61. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK -1.805,72 0,00 14.060,06 163.236,48 0,00 0,00 0,00 175.490,82
62. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.514,02 171.446,97 0,00 0,00 0,00 174.040,60
63. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 409,46 0,00 0,00 172.692,26 0,00 0,00 0,00 173.101,72
64. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.563,04 165.132,63 0,00 0,00 0,00 171.695,67
65. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 31.465,97 136.565,62 0,00 0,00 0,00 166.531,59
66. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 50.618,23 115.148,71 0,00 0,00 0,00 165.765,90
67. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 156.041,76 0,00 0,00 0,00 156.041,76
68. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 152.735,24 0,00 0,00 0,00 152.735,24
69. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 29.458,18 0,00 648,79 42.025,75 0,00 70.745,49 0,00 142.878,21
70. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 147.996,99 0,00 0,00 0,00 139.817,01
71. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 139.025,37 0,00 0,00 0,00 139.025,37
72. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 3.172,35 128.142,59 0,00 0,00 0,00 131.314,94
73. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 131.055,21 0,00 131.055,10
74. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 35.984,15 0,00 900,58 90.216,52 0,00 0,00 0,00 127.101,25
75. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 125.923,05 0,00 0,00 0,00 125.923,05
76. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 123.112,42 0,00 0,00 0,00 123.112,42
77. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 30.829,40 0,00 22.568,17 -15,36 0,00 66.993,95 0,00 120.376,16
78. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 30.607,62 86.588,17 0,00 0,00 0,00 117.195,79
79. IVICA MIROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VIŠNJEVAC 10.163,27 0,00 1.477,68 87.900,39 0,00 14.655,12 0,00 114.196,46
80. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 732,65 112.541,49 0,00 0,00 0,00 113.274,14
81. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 101.038,16 0,00 12.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.175,16
82. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1971 PAULOVAC 0,00 0,00 0,00 109.148,55 0,00 0,00 0,00 109.148,55
83. GORAN PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1977 GOLUBINJAK 7,79 0,00 5.970,15 95.651,37 0,00 -0,01 0,00 101.629,30
84. MIRA KRANČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1960 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 4.373,61 95.717,07 0,00 0,00 0,00 100.090,68