FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.468.517,66 2.063.496,06 24.283,48 133.649,62 0,00 1.036,09 0,00 4.690.982,91
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.504.855,74 0,00 -1,54 358.282,14 0,00 0,00 0,00 1.863.136,34
3. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 76.269,97 0,00 341.264,13 816.591,34 0,00 0,00 0,00 1.234.125,44
4. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI 351.218,42 0,00 561.072,19 3.285,76 0,00 0,00 0,00 915.576,37
5. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 65.120,50 0,00 185.205,96 650.297,82 0,00 0,00 0,00 900.624,28
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 346.800,33 267.156,87 20.710,13 122.682,90 104.970,74 0,00 0,00 862.320,97
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 110.859,07 0,00 48.609,22 570.887,37 0,00 0,00 0,00 730.355,66
8. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 99.753,49 0,00 5.964,18 587.079,16 0,00 0,00 0,00 692.796,83
9. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -23,37 0,00 0,00 680.154,52 0,00 0,00 0,00 680.131,15
10. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 169.753,10 0,00 36.658,19 366.999,63 0,00 0,00 0,00 573.410,92
11. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 125.631,20 0,00 0,00 434.375,54 0,00 10.801,51 0,00 570.808,25
12. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 8.601,64 0,00 5.764,15 536.875,30 18.322,18 0,00 0,00 569.563,27
13. IVO LUKETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1950 GRUBIŠNO POLJE 232.986,69 0,00 68.169,03 261.705,67 0,00 0,00 0,00 562.861,39
14. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 549.525,83 0,00 0,00 0,00 0,00 549.525,83
15. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.336,42 0,00 419,73 530.619,03 0,00 0,00 0,00 533.375,18
16. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 30.364,28 0,00 0,00 498.181,65 0,00 0,00 0,00 528.545,93
17. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 246.937,23 0,00 81.945,77 180.118,04 0,00 -17,59 0,00 508.983,45
18. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 10.846,47 0,00 8.031,29 486.814,77 0,00 0,00 0,00 505.692,53
19. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 918,61 0,00 59.299,28 397.459,15 0,00 0,00 0,00 457.677,04
20. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 81.739,18 0,00 34.988,74 337.285,70 0,00 0,00 0,00 454.013,62
21. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 584,26 449.826,00 0,00 0,00 0,00 450.410,26
22. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 190.361,46 0,00 26.056,61 233.564,93 0,00 0,00 0,00 449.983,00
23. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 110.054,07 0,00 110.474,51 223.770,63 0,00 0,00 0,00 444.299,21
24. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 21.424,85 0,00 0,00 409.491,72 0,00 430.916,57
25. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 157.638,64 0,00 8.763,05 256.667,19 0,00 0,00 0,00 423.068,88
26. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 499,56 0,00 7.573,85 401.855,26 0,00 0,00 0,00 409.928,67
27. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 68.140,32 0,00 15.255,13 296.473,70 0,00 20.349,81 0,00 400.218,96
28. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 390.938,90 0,00 0,00 0,00 390.938,90
29. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 37.238,87 0,00 -226,73 351.670,82 0,00 0,00 0,00 388.682,96
30. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 99.832,16 0,00 70.341,89 210.307,78 0,00 0,00 0,00 380.481,83
31. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 43.339,36 0,00 -368,86 331.980,46 0,00 0,00 0,00 374.950,96
32. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 48.550,64 0,00 128,45 322.350,12 0,00 0,00 0,00 371.029,21
33. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 ŽDRALOVI 0,00 0,00 8.698,46 352.160,83 1.748,36 0,00 0,00 362.607,65
34. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR 446,22 0,00 665,09 348.757,06 0,00 0,00 0,00 349.868,37
35. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 1.439,20 345.785,43 0,00 0,00 0,00 347.224,63
36. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 111.811,22 0,00 25.544,32 176.485,66 0,00 0,00 0,00 313.841,20
37. DARKO BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 109.694,47 0,00 3.058,03 188.986,30 0,00 0,00 0,00 301.738,80
38. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 295.682,97 0,00 0,00 0,00 295.660,67
39. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 40.968,27 0,00 80.671,25 171.481,30 0,00 0,00 0,00 293.120,82
40. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 85.911,79 0,00 11.131,61 181.578,70 0,00 0,00 0,00 278.622,10
41. SLAVEN BEGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1974 BATINJANI 0,00 0,00 62.683,11 202.876,87 0,00 0,00 0,00 265.559,98
42. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 61.071,19 0,00 51.898,60 148.006,25 0,00 0,00 0,00 260.976,04
43. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 69.329,88 0,00 69.659,59 112.286,34 0,00 90,62 0,00 251.366,43
44. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI -4.358,87 -2.510,60 40.642,37 208.888,38 0,00 -1.205,00 0,00 241.456,28
45. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 423,28 0,00 -2.491,90 235.614,56 0,00 0,00 0,00 233.545,94
46. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 41.921,58 0,00 15.633,46 175.558,52 0,00 0,00 0,00 233.113,56
47. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 17.959,00 0,00 3.295,26 205.765,09 0,00 0,00 0,00 227.019,35
48. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 97.086,56 0,00 16.866,01 110.204,40 0,00 0,00 0,00 224.156,97
49. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 28.006,24 0,00 8.381,58 183.743,43 0,00 0,00 0,00 220.131,25
50. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 25.522,96 0,00 5.365,41 180.389,82 0,00 0,00 0,00 211.278,19
51. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 208.159,25 0,00 0,00 0,00 208.159,25
52. SLAVIMIR BRKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 TOMAŠICA 26.552,22 0,00 120.596,01 57.563,33 0,00 0,00 0,00 204.711,56
53. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 68.311,72 0,00 53.594,63 81.032,64 0,00 0,00 0,00 202.938,99
54. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.250,50 192.432,01 0,00 660,48 0,00 196.342,99
55. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR 633,10 0,00 0,00 194.539,55 0,00 0,00 0,00 195.172,65
56. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -464,28 191.322,36 0,00 0,00 0,00 190.811,33
57. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 842,04 142.816,11 0,00 35.481,23 0,00 179.139,38
58. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 89.484,32 0,00 85.390,35 0,00 174.874,67
59. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.112,72 178.930,86 0,00 0,00 0,00 174.618,76
60. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 36.733,22 0,00 754,80 136.328,35 0,00 0,00 0,00 173.816,37
61. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 107.472,21 47.875,55 0,00 13.895,09 0,00 167.628,49
62. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.587,87 0,00 1.013,05 159.588,77 0,00 0,00 0,00 164.189,69
63. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 163.393,23 0,00 0,00 0,00 163.376,60
64. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.274,73 155.028,51 0,00 0,00 0,00 161.303,24
65. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 163.051,77 0,00 0,00 0,00 160.063,63
66. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 29.487,71 130.931,76 0,00 0,00 0,00 158.919,47
67. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 47.714,79 109.925,64 0,00 0,00 0,00 157.639,39
68. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.423,61 152.768,23 0,00 0,00 0,00 155.271,45
69. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 390,42 0,00 0,00 153.083,64 0,00 0,00 0,00 153.474,06
70. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 137.894,96 0,00 0,00 0,00 137.894,96
71. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 28.634,44 0,00 340,31 40.900,58 0,00 67.959,42 0,00 137.834,75
72. DRAGUTIN ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 136.372,02 0,00 0,00 0,00 136.372,02
73. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 133.470,36 0,00 0,00 0,00 133.470,36
74. DRAŽEN VELJAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1975 ĆURLOVAC 0,00 0,00 0,00 129.494,84 0,00 0,00 0,00 129.494,84
75. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 135.854,26 0,00 0,00 0,00 127.674,28
76. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 340,38 0,00 0,00 126.544,35 0,00 126.884,73
77. MATO BURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 DAUTAN 114.847,82 0,00 11.795,32 0,00 0,00 0,00 0,00 126.643,14
78. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 28.062,83 84.911,93 0,00 0,00 0,00 112.974,76
79. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 29.477,03 0,00 18.921,85 -15,36 0,00 64.404,51 0,00 112.788,03
80. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 34.380,56 0,00 868,42 74.595,84 0,00 0,00 0,00 109.844,82
81. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 108.840,04 0,00 0,00 0,00 108.840,04
82. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 474,38 107.535,37 0,00 0,00 0,00 108.009,75
83. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 41.862,93 0,00 64.814,89 -26,84 0,00 0,00 0,00 106.650,98
84. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 105.722,85 0,00 0,00 0,00 105.722,85
85. GORAN PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1977 GOLUBINJAK 7,38 0,00 4.335,31 96.518,85 0,00 -8,82 0,00 100.852,72