FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 2.627.134,49 2.194.563,00 25.969,71 142.610,09 0,00 1.183,51 0,00 4.991.460,80
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 2.909.701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909.701,02
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.642.432,36 0,00 -1,54 426.560,38 0,00 0,00 0,00 2.068.991,20
4. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 81.244,78 0,00 355.052,43 878.111,30 0,00 0,00 0,00 1.314.408,51
5. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 375.834,41 289.987,59 22.549,35 133.385,47 112.951,88 0,00 0,00 934.708,70
6. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 119.159,25 0,00 57.259,32 651.081,37 0,00 0,00 0,00 827.499,94
7. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 104.650,34 0,00 6.244,86 641.075,26 0,00 0,00 0,00 751.970,46
8. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -6.621,06 0,00 0,00 758.168,13 0,00 0,00 0,00 751.547,07
9. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 130.657,81 0,00 0,00 483.664,66 0,00 11.257,88 0,00 625.580,35
10. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 592.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.619,00
11. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.467,25 0,00 438,90 585.427,88 0,00 0,00 0,00 588.334,03
12. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 154.126,59 0,00 40.435,02 388.329,33 0,00 0,00 0,00 582.890,94
13. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 161.823,53 0,00 167.349,22 249.413,82 0,00 -17,59 0,00 578.568,98
14. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 51.304,20 -2.510,60 41.521,23 422.223,96 0,00 11.405,55 0,00 523.944,34
15. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 645,05 522.015,30 0,00 0,00 0,00 522.660,35
16. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 204.146,74 318.419,98 0,00 0,00 0,00 522.566,72
17. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 969,27 0,00 64.264,15 445.496,46 0,00 0,00 0,00 510.729,88
18. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 205.670,96 0,00 43.452,14 249.518,94 0,00 0,00 0,00 498.642,04
19. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 25.506,77 0,00 0,00 446.536,61 0,00 472.043,38
20. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 531,82 0,00 9.273,90 450.829,53 0,00 0,00 0,00 460.635,25
21. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 74.337,92 0,00 121.631,72 260.520,14 0,00 0,00 0,00 456.489,78
22. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 11,90 428.030,64 0,00 0,00 0,00 428.042,54
23. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 71.889,92 0,00 16.081,29 314.891,06 0,00 21.390,76 0,00 424.253,03
24. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 45.807,28 0,00 -368,86 377.317,77 0,00 0,00 0,00 422.756,19
25. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 53.591,15 0,00 141,78 356.569,27 0,00 0,00 0,00 410.302,20
26. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 94.714,44 0,00 84.852,22 223.319,05 0,00 0,00 0,00 402.885,71
27. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -9.781,14 0,00 720,15 411.233,84 0,00 0,00 0,00 402.172,85
28. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 8.754,67 0,00 10.203,66 348.022,19 0,00 0,00 0,00 366.980,52
29. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 339.256,74 0,00 0,00 0,00 339.234,44
30. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 117.766,38 0,00 29.191,35 189.280,59 0,00 0,00 0,00 336.238,32
31. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 91.098,42 0,00 11.716,60 217.511,75 0,00 0,00 0,00 320.326,77
32. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 65.413,71 0,00 56.167,91 159.804,69 0,00 0,00 0,00 281.386,31
33. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 27.687,05 0,00 27.958,74 218.212,46 0,00 0,00 0,00 273.858,25
34. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 56.894,53 0,00 16.760,71 197.591,75 0,00 0,00 0,00 271.246,99
35. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 437,31 0,00 -2.491,90 272.024,62 0,00 0,00 0,00 269.970,03
36. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 73.720,70 0,00 80.299,92 115.747,64 0,00 0,00 0,00 269.768,26
37. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 19.142,77 0,00 3.385,42 244.822,97 0,00 0,00 0,00 267.351,16
38. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 49.379,81 0,00 84.339,54 126.513,52 0,00 95,88 0,00 260.328,75
39. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 47.833,29 0,00 159.547,79 52.203,40 0,00 0,00 0,00 259.584,48
40. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 29.926,77 0,00 8.943,10 219.341,99 0,00 0,00 0,00 258.211,86
41. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.183,01 0,00 4.402,54 242.042,20 0,00 0,00 0,00 250.627,75
42. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 247.417,62 0,00 0,00 0,00 247.417,62
43. BOŽIDAR ZAGOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 139.920,92 14.834,17 6.401,79 81.443,16 0,00 0,00 0,00 242.600,04
44. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.494,78 230.998,80 0,00 724,32 0,00 235.217,90
45. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 0,00 231.120,53 0,00 0,00 0,00 231.058,45
46. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 90.891,29 0,00 20.424,60 117.414,53 0,00 0,00 0,00 228.730,42
47. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.188,53 224.457,08 0,00 0,00 0,00 220.220,79
48. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 862,80 178.246,85 0,00 37.843,13 0,00 216.952,78
49. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 117.651,31 0,00 90.531,76 0,00 208.183,07
50. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 116.548,29 72.938,71 0,00 15.087,22 0,00 202.959,86
51. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.838,66 0,00 1.081,71 196.272,66 0,00 0,00 0,00 201.193,03
52. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -310,84 198.751,55 0,00 0,00 0,00 198.393,96
53. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 195.689,24 0,00 0,00 0,00 192.701,10
54. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK -1.805,72 0,00 13.243,84 180.509,88 0,00 0,00 0,00 191.948,00
55. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.581,34 188.815,78 0,00 0,00 0,00 191.476,73
56. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 423,64 0,00 0,00 189.953,54 0,00 0,00 0,00 190.377,18
57. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 3.557,39 183.144,88 0,00 0,00 0,00 186.702,27
58. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.777,74 178.812,16 0,00 0,00 0,00 185.589,90
59. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 2.370,66 0,00 827,19 180.781,60 0,00 0,00 0,00 183.979,45
60. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 173.014,51 0,00 0,00 0,00 173.014,51
61. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 52.903,49 119.038,15 0,00 0,00 0,00 171.940,60
62. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 32.311,69 140.760,98 0,00 0,00 0,00 171.572,67
63. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 165.190,09 0,00 0,00 0,00 157.010,11
64. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC -3.907,32 0,00 0,00 154.872,35 0,00 0,00 0,00 150.965,03
65. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 30.071,59 0,00 962,73 42.882,13 0,00 72.820,18 0,00 146.736,63
66. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 37.178,29 0,00 924,53 105.308,11 0,00 0,00 0,00 143.410,93
67. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 142.103,57 0,00 0,00 0,00 142.103,57
68. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 139.521,23 0,00 0,00 0,00 139.521,23
69. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 343,43 0,00 0,00 134.414,30 0,00 134.757,73
70. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -48,37 131.471,85 0,00 0,00 0,00 131.423,48
71. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 31.836,46 0,00 26.072,14 -15,36 0,00 68.922,23 0,00 126.815,47
72. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 0,00 0,00 84,02 124.774,48 0,00 0,00 0,00 124.858,50
73. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1971 PAULOVAC 0,00 0,00 0,00 124.815,42 0,00 0,00 0,00 124.815,42
74. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 32.899,56 88.953,42 0,00 0,00 0,00 121.852,98
75. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 -11,92 116.855,24 0,00 0,00 0,00 116.843,32
76. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 21.089,53 0,00 8.291,64 80.676,33 0,00 0,00 0,00 110.057,50
77. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK -9.845,16 0,00 72,38 111.687,43 0,00 0,00 0,00 101.914,65
78. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 97.330,23 0,00 2.965,27 0,00 100.265,58