FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1961 NOVA DIKLENICA 2.688.292,81 2.245.098,83 26.619,87 146.065,00 0,00 1.183,51 0,00 5.107.260,02
2. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 0,00 0,00 3.015.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.884,16
3. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.893.039,17 0,00 -1,54 458.780,34 0,00 0,00 0,00 2.351.817,97
4. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 873.663,69 -2.510,60 279.416,32 762.054,74 0,00 11.905,23 0,00 1.924.529,38
5. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 83.162,93 0,00 360.368,82 895.447,64 0,00 0,00 0,00 1.338.979,39
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 384.172,75 298.790,49 23.258,50 137.512,08 116.029,19 0,00 0,00 959.763,01
7. JOSIP PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 122.507,22 0,00 55.240,45 671.198,14 0,00 0,00 0,00 848.945,81
8. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 106.513,71 0,00 6.353,08 655.510,60 0,00 0,00 0,00 768.377,39
9. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -11.906,70 0,00 0,00 778.235,13 0,00 0,00 0,00 766.328,43
10. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 132.595,93 0,00 0,00 496.285,11 0,00 11.433,85 0,00 640.314,89
11. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 607.416,02 0,00 0,00 0,00 0,00 607.416,02
12. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 2.517,69 0,00 446,29 600.176,61 0,00 0,00 0,00 603.140,59
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 157.781,44 0,00 41.804,29 396.553,48 0,00 0,00 0,00 596.139,21
14. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 155.731,42 0,00 142.347,71 267.211,34 0,00 -17,59 0,00 565.272,88
15. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 668,49 539.045,68 0,00 0,00 0,00 539.714,17
16. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 210.607,80 328.536,21 0,00 0,00 0,00 539.144,01
17. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 988,80 0,00 66.178,47 457.634,27 0,00 0,00 0,00 524.801,54
18. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 211.816,02 0,00 49.414,92 255.670,36 0,00 0,00 0,00 516.901,30
19. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 27.410,72 0,00 0,00 460.820,11 0,00 488.230,83
20. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 544,26 0,00 9.813,77 463.328,60 0,00 0,00 0,00 473.686,63
21. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 66.788,71 0,00 119.964,56 277.648,61 0,00 0,00 0,00 464.401,88
22. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 434,21 444.475,87 0,00 0,00 0,00 444.910,08
23. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 46.758,84 0,00 -368,86 388.414,55 0,00 0,00 0,00 434.804,53
24. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 73.335,66 0,00 16.399,84 321.992,29 0,00 21.792,12 0,00 433.519,91
25. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 55.534,63 0,00 146,92 365.202,73 0,00 0,00 0,00 420.884,28
26. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -12.388,47 0,00 741,37 424.575,40 0,00 0,00 0,00 412.928,30
27. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 87.368,05 0,00 94.159,30 227.739,57 0,00 0,00 0,00 409.266,92
28. BOŽIDAR ZAGOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 216.490,68 -3.173,32 5.076,01 145.327,07 0,00 0,00 0,00 363.720,44
29. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 349.673,54 0,00 0,00 0,00 349.651,24
30. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 9.105,12 0,00 10.555,35 327.444,81 0,00 0,00 0,00 347.105,28
31. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 93.098,24 0,00 11.942,16 224.982,49 0,00 0,00 0,00 330.022,89
32. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -85,18 323.162,80 0,00 0,00 0,00 323.077,62
33. DARKO ĆASAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 -62,28 319.497,87 0,00 0,00 0,00 319.435,59
34. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 75.806,25 0,00 98.862,96 131.403,06 0,00 0,00 0,00 306.072,27
35. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 67.088,07 0,00 57.814,04 164.353,86 0,00 0,00 0,00 289.255,97
36. SAŠA FILIPIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1981 DARUVAR 28.521,46 0,00 28.972,40 226.411,78 0,00 0,00 0,00 283.905,64
37. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 442,72 0,00 -2.491,90 280.661,47 0,00 0,00 0,00 278.612,29
38. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 19.599,20 0,00 3.420,19 253.498,57 0,00 0,00 0,00 276.517,96
39. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 30.667,27 0,00 9.159,61 234.820,14 0,00 0,00 0,00 274.647,02
40. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 49.337,94 0,00 167.962,94 53.823,90 0,00 0,00 0,00 271.124,78
41. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 45.586,39 0,00 89.288,66 130.167,06 0,00 97,91 0,00 265.140,02
42. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 256.170,51 0,00 0,00 0,00 256.170,51
43. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.224,96 0,00 5.099,15 245.391,06 0,00 0,00 0,00 254.715,17
44. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.588,97 239.485,03 0,00 748,94 0,00 243.822,94
45. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 0,00 237.516,01 0,00 0,00 0,00 237.453,93
46. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 12.181,66 0,00 17.195,35 206.090,26 0,00 0,00 0,00 235.467,27
47. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.217,76 232.964,67 0,00 0,00 0,00 228.757,61
48. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 85.048,38 0,00 22.126,77 120.194,57 0,00 0,00 0,00 227.369,72
49. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 870,81 185.523,91 0,00 38.753,81 0,00 225.148,53
50. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 123.109,86 0,00 92.514,15 0,00 215.624,01
51. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -1.614,36 0,00 120.047,78 77.200,56 0,00 15.546,88 0,00 211.180,86
52. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK -1.805,72 0,00 13.578,67 198.000,10 0,00 0,00 0,00 209.773,05
53. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.935,36 0,00 1.108,18 204.032,93 0,00 0,00 0,00 209.076,47
54. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 4.551,57 195.836,77 0,00 0,00 0,00 200.388,34
55. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 202.871,53 0,00 0,00 0,00 199.883,39
56. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 3.840,97 0,00 855,09 194.645,11 0,00 0,00 0,00 199.341,17
57. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.642,16 196.330,70 0,00 0,00 0,00 199.052,47
58. RADMILA BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR -46,75 0,00 -1.156,24 199.627,21 0,00 0,00 0,00 198.424,22
59. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 436,45 0,00 0,00 193.593,95 0,00 0,00 0,00 194.030,40
60. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 180.171,57 0,00 0,00 0,00 180.171,57
61. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 54.613,52 122.551,69 0,00 0,00 0,00 177.164,17
62. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 172.546,19 0,00 0,00 0,00 164.366,21
63. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 159.070,46 0,00 0,00 0,00 159.070,46
64. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 148.545,00 0,00 0,00 0,00 148.545,00
65. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 146.168,91 0,00 0,00 0,00 146.168,91
66. MARIJA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1941 MALA MLINSKA 0,00 0,00 0,00 144.386,91 0,00 0,00 0,00 144.386,91
67. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 356,23 0,00 0,00 137.448,74 0,00 137.804,97
68. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 32.746,19 0,00 29.600,30 -15,36 0,00 70.664,14 0,00 132.995,27
69. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 130.792,84 0,00 0,00 0,00 130.792,84
70. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 0,00 0,00 599,84 129.610,38 0,00 0,00 0,00 130.210,22
71. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 10.499,85 0,00 1.285,22 42.639,85 0,00 74.694,36 0,00 129.119,28
72. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 21.713,45 0,00 8.509,86 97.350,17 0,00 0,00 0,00 127.573,48
73. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 35.153,48 91.090,07 0,00 0,00 0,00 126.243,55
74. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 -177,99 121.038,67 0,00 0,00 0,00 120.860,68
75. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -2,24 119.830,71 0,00 0,00 0,00 119.828,47
76. ZDRAVKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 28,23 103.151,66 0,00 0,00 0,00 103.179,89
77. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 99.697,47 0,00 3.011,14 0,00 102.678,69
78. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK -7.336,86 0,00 103,90 109.131,13 0,00 0,00 0,00 101.898,17