FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 1.511.921,69 451.662,31 2.376.699,20 1.044.699,78 0,00 26.511,17 0,00 0,00 5.411.494,15
2. DUŠAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1961 NOVA DIKLENICA 2.836.158,82 2.367.282,23 24.955,73 148.125,73 0,00 1.296,60 0,00 0,00 5.377.819,11
3. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 CHIESINA UZZANESE 0,00 0,00 3.272.609,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272.609,26
4. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 2.018.469,43 0,00 -1,54 537.549,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.017,59
5. BOŽIDAR ZAGOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 750.717,96 147.740,10 8.405,08 243.814,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.678,03
6. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 410.921,45 320.073,76 24.973,07 147.488,81 0,00 0,00 0,00 0,00 903.457,09
7. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 114.366,99 0,00 6.614,73 685.782,51 0,00 0,00 0,00 0,00 806.764,23
8. VLADO PJEVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR -22.178,70 0,00 0,00 826.752,28 0,00 0,00 0,00 0,00 804.573,58
9. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 137.281,84 0,00 0,00 547.686,91 0,00 11.859,29 0,00 0,00 696.828,04
10. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 49.826,42 0,00 91.479,68 526.447,31 0,00 0,00 0,00 0,00 667.753,41
11. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 632.174,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.174,20
12. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 166.244,60 0,00 45.185,63 416.437,49 0,00 0,00 0,00 0,00 627.867,72
13. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 170.704,24 0,00 139.982,76 312.257,41 0,00 -17,59 0,00 0,00 622.926,82
14. IVICA ZADRO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 TROJSTVENI MARKOVAC 1,69 0,00 -378,66 -3.502,49 607.083,67 0,00 0,00 0,00 603.204,21
15. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 226.632,80 0,00 64.934,36 270.543,04 0,00 0,00 0,00 0,00 562.110,20
16. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 1.036,03 0,00 34.529,19 510.908,65 0,00 0,00 0,00 0,00 546.473,87
17. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 66.016,35 0,00 127.785,36 321.077,47 0,00 0,00 0,00 0,00 514.879,18
18. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 13.111,56 0,00 0,00 489.394,71 0,00 0,00 502.506,27
19. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 49.059,48 0,00 -368,86 436.040,47 0,00 0,00 0,00 0,00 484.731,09
20. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 76.831,11 0,00 17.170,01 339.161,34 0,00 22.762,51 0,00 0,00 455.924,97
21. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 60.233,51 0,00 0,00 386.076,36 0,00 0,00 0,00 0,00 446.309,87
22. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 0,00 0,00 0,00 431.372,35 0,00 0,00 0,00 0,00 431.372,35
23. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 69.783,84 0,00 118.430,58 239.868,98 0,00 0,00 0,00 0,00 428.083,40
24. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 80.848,61 0,00 136.747,16 171.636,99 0,00 0,00 0,00 0,00 389.232,76
25. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 DARUVAR 97.933,32 0,00 12.487,50 263.851,64 0,00 0,00 0,00 0,00 374.272,46
26. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 9.952,43 0,00 14.488,79 348.929,33 0,00 0,00 0,00 0,00 373.370,55
27. ZVONKO BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 KAJGANA -291,23 0,00 341.573,20 -59,15 0,00 0,00 0,00 0,00 341.222,82
28. RUŽA FRČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1962 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 1.762,33 337.340,90 0,00 0,00 0,00 0,00 339.103,23
29. DARKO ĆASAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 232,54 336.227,66 0,00 0,00 0,00 0,00 336.460,20
30. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA 54.919,08 0,00 161.406,80 83.587,64 0,00 16.658,21 0,00 0,00 316.571,73
31. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 71.136,26 0,00 61.793,98 175.352,63 0,00 0,00 0,00 0,00 308.282,87
32. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -536,32 303.911,70 0,00 0,00 0,00 0,00 303.375,38
33. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 20.702,73 0,00 3.504,25 269.844,84 0,00 0,00 0,00 0,00 294.051,82
34. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 52.975,81 0,00 182.936,70 57.741,86 0,00 0,00 0,00 0,00 293.654,37
35. VLADIMIR MALIGEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 87.800,56 0,00 6.294,12 188.249,79 0,00 0,00 0,00 0,00 282.344,47
36. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 46.867,18 0,00 95.528,39 139.000,41 0,00 102,81 0,00 0,00 281.498,79
37. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 272.703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 272.703,60
38. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 25.294,79 0,00 6.463,27 234.422,32 0,00 0,00 0,00 0,00 266.180,38
39. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR -27.447,74 0,00 792,70 279.823,67 0,00 0,00 0,00 0,00 253.168,63
40. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 0,00 252.978,73 0,00 0,00 0,00 0,00 252.916,65
41. ALEN HABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BREZOVAC 77.144,80 0,00 62.988,63 95.168,79 0,00 14.806,32 0,00 0,00 250.108,54
42. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR -5.424,82 0,00 1.288,43 248.904,74 0,00 0,00 0,00 0,00 244.768,35
43. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 1.277,99 0,00 922,58 238.226,85 0,00 0,00 0,00 0,00 240.427,42
44. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 7.182,45 228.008,46 0,00 0,00 0,00 0,00 235.190,91
45. ALEKSANDAR BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 GALOVAC -2.988,14 0,00 0,00 237.911,98 0,00 0,00 0,00 0,00 234.923,84
46. GORANKA VUJČETIĆ PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 KUPINOVAC 81.671,57 0,00 26.329,35 126.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.916,92
47. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 20.938,54 0,00 0,00 212.397,17 0,00 0,00 0,00 0,00 233.335,71
48. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 467,41 0,00 0,00 231.916,53 0,00 0,00 0,00 0,00 232.383,94
49. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK 5.689,54 0,00 -1.350,30 214.458,19 0,00 0,00 0,00 0,00 218.797,43
50. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.789,20 209.870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 212.739,51
51. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 58.795,40 149.602,74 0,00 0,00 0,00 0,00 208.398,14
52. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 60.210,27 129.769,83 0,00 0,00 0,00 0,00 189.979,06
53. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 185.702,20 0,00 0,00 0,00 0,00 177.522,22
54. SLAVKO MARTAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1952 ORLOVAC 0,00 0,00 36,49 177.052,40 -2,45 0,00 0,00 0,00 177.086,44
55. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 4.161,68 0,00 561,53 172.216,66 0,00 0,00 0,00 0,00 176.939,87
56. MILAN JERBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 PUPELICA 17.084,94 0,00 -1.668,93 160.326,77 0,00 1.125,92 0,00 0,00 176.868,70
57. DARKO VNOUČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 27.504,11 11.566,30 -11,19 137.281,86 0,00 0,00 0,00 0,00 176.341,08
58. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 169.220,53 0,00 0,00 0,00 0,00 169.220,53
59. JURICA AUGUSTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1981 DIŠNIK 0,00 0,00 3.816,69 164.166,67 0,00 808,46 0,00 0,00 168.791,82
60. DRAŽEN LUKČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 161.645,09 -977,39 376,93 7.088,71 0,00 0,00 0,00 0,00 168.133,34
61. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 0,00 0,00 8.204,36 152.057,40 0,00 0,00 0,00 0,00 160.261,76
62. MIROSLAV KRIŽAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1963 SAMARICA 0,00 0,00 85,09 0,00 156.631,55 0,00 0,00 0,00 156.716,64
63. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1976 KOZAREVAC RAČANSKI 0,00 0,00 826,69 152.065,64 0,00 0,00 0,00 0,00 152.892,33
64. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,23
65. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 0,00 151.272,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.272,53
66. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 34.945,70 0,00 38.791,98 -15,36 0,00 74.875,65 0,00 0,00 148.597,97
67. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 -2.491,90 150.263,59 0,00 0,00 0,00 0,00 147.771,69
68. PETAR FOČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 2.146,08 0,00 0,00 144.785,28 0,00 0,00 146.931,36
69. GORAN PETRIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 142.140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 142.140,52
70. DARKO DONAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1966 HERCEGOVAC 0,00 0,00 0,00 141.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 141.121,60
71. DARKO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1983 KRIŽ GORNJI 51.840,80 0,00 137,08 -10,47 89.015,81 0,00 0,00 0,00 140.983,22
72. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 140.615,59 0,00 0,00 0,00 0,00 140.615,59
73. TIHOMIR BEDEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1979 MAGLENČA 11.611,33 0,00 2.135,69 44.470,67 0,00 79.225,67 0,00 0,00 137.443,36
74. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 23.221,93 0,00 9.037,46 105.135,69 0,00 0,00 0,00 0,00 137.395,08
75. BOŽIDAR VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1985 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 39.559,93 96.255,98 0,00 0,00 0,00 0,00 135.815,91
76. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 MOZZECANE 0,00 0,00 401,15 131.784,93 0,00 0,00 0,00 0,00 132.186,08
77. JASNA SIJERAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1956 VELIKI ZDENCI 37.029,69 0,00 -456,20 93.935,62 0,00 0,00 0,00 0,00 130.509,11
78. IVAN ŠOLENIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1968 DRLJANOVAC -199,34 0,00 5.321,44 118.571,11 0,00 0,00 0,00 0,00 123.693,21
79. NIKOLA SARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1934 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 122.446,05 0,00 0,00 0,00 0,00 122.446,05
80. MIROSLAV MALEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1977 VELIKI ZDENCI 16.121,43 0,00 0,00 100.411,84 0,00 0,00 0,00 0,00 116.533,27
81. ŽELJKO BOROVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 RAJIĆ 0,00 0,00 9.372,98 99.426,82 0,00 1.149,80 0,00 0,00 109.949,60
82. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 968,85 108.547,63 0,00 0,00 0,00 0,00 109.516,48
83. ZDRAVKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 439,54 108.593,43 0,00 0,00 0,00 0,00 109.032,97
84. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 105.420,91 0,00 3.122,04 0,00 0,00 108.513,03
85. IVICA PAVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1983 DARUVAR 0,00 0,00 15.396,51 90.027,33 0,00 0,00 0,00 0,00 105.423,84
86. MATO DEBELJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1947 DRAŽICA 0,00 0,00 12,96 102.630,60 105,09 0,00 0,00 0,00 102.748,65
87. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -260,31 100.832,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100.571,85