FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DRAŽENKO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.083.106,07 617.645,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.751,26
2. IVO SAČER VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 KELEMEN 2.055.016,54 124.922,42 161.897,70 347.381,49 0,00 5.907,24 0,00 0,00 2.695.125,39
3. STANKO MIKULIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 400.673,25 1.597,63 82.516,47 1.187.853,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672.640,99
4. ŽELIMIR PAJKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 12.289,61 0,00 -1.851,25 1.237.773,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.211,83
5. BRANKO PLEŠKO VARAŽDINSKA,IVANEC 1975 IVANEC 65.582,74 0,00 326.785,22 799.842,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.210,23
6. STJEPAN KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1947 OŠTRICE 518.251,35 30.217,37 83.946,77 520.697,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.113,00
7. ZLATKO PAKŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1960 TRNOVEC 232.129,58 0,00 1.371,59 894.470,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.971,92
8. DAVOR ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1977 PRILES 450.303,42 29.566,17 78.488,87 516.347,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.705,49
9. MARIJAN BLAGAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1945 SELNIK 370.502,21 0,00 55.302,51 449.188,86 0,00 0,00 0,00 0,00 874.993,58
10. DUBRAVKA LIBER VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1966 SRAČINEC 0,00 0,00 -4.596,03 778.235,31 0,00 32.559,81 0,00 0,00 806.199,09
11. MARIJAN GLADOVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 170.451,02 0,00 47.300,93 585.043,81 0,00 0,00 0,00 0,00 802.795,76
12. SLAVKO PUŠKADIJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 REMETINEC 133.115,12 0,00 7.257,79 637.247,23 0,00 0,00 0,00 0,00 777.620,14
13. BRANKO SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 IVANEC 118.100,10 0,00 288.407,92 264.362,95 0,00 -192,09 0,00 0,00 670.678,88
14. STJEPAN LONJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 69.998,05 0,00 24.561,59 539.813,59 0,00 0,00 0,00 0,00 634.373,23
15. KRUNOSLAV KEZELE VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1950 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 51.425,96 581.699,18 0,00 0,00 0,00 0,00 633.125,14
16. BISERKA OREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 37.272,72 0,00 10.244,27 581.497,29 0,00 0,00 0,00 0,00 629.014,28
17. KRUNOSLAV BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 53.055,33 0,00 0,00 565.229,93 0,00 0,00 0,00 0,00 618.285,26
18. VLADIMIR WERTHEIM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1947 KUĆAN MAROF 3.715,60 0,00 11.915,27 572.473,80 0,00 0,00 0,00 0,00 588.104,67
19. DRAGUTIN BEDEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 VARAŽDINSKE TOPLICE 10.951,43 0,00 355.518,07 205.045,47 0,00 14.670,67 0,00 0,00 586.185,64
20. TOMISLAV ERCEG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 101.454,12 0,00 72.628,44 399.521,89 0,00 0,00 0,00 0,00 573.604,45
21. IVAN KRANJČIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 TRNOVEC 123.960,86 0,00 67.359,48 360.412,97 0,00 0,00 0,00 0,00 551.733,31
22. JOSIP KUŠIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1958 LJUBEŠĆICA 112.775,09 0,00 3.696,42 410.198,70 0,00 0,00 0,00 0,00 526.670,21
23. IVICA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 KAŠTELANEC 2.575,86 0,00 11.358,80 459.194,89 0,00 0,00 0,00 0,00 473.129,55
24. ŠTEFANIJA KATANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.111,55 465.751,12 0,00 0,00 0,00 0,00 472.862,67
25. MIRJANA BERNARDIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1973 PRILES 149.224,07 0,00 107.080,79 214.274,17 0,00 0,00 0,00 0,00 470.579,03
26. MIROSLAV NOVAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1950 LUDBREG 132.321,97 0,00 119.102,97 215.726,81 0,00 0,00 0,00 0,00 467.151,75
27. MIRJANA BORAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1963 RADOVEC 12.110,24 0,00 7.032,36 439.318,72 0,00 0,00 0,00 0,00 458.461,32
28. ZVONKO RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 PRESEČNO 1.187,20 0,00 1.033,76 447.330,76 0,00 0,00 0,00 0,00 449.551,72
29. DANIJEL REMENAR VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1982 PETKOVEC TOPLIČKI 211.476,89 0,00 94.411,78 140.685,52 0,00 0,00 0,00 0,00 446.574,19
30. IDA KUKULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 14.201,65 0,00 22.735,98 407.165,22 0,00 0,00 0,00 0,00 444.102,85
31. MARIJAN PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 85.035,65 0,00 158.553,89 171.460,37 0,00 0,00 0,00 0,00 415.049,91
32. MIRKO KOROTAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 82.757,72 0,00 156.511,40 173.873,93 0,00 0,00 0,00 0,00 413.143,05
33. VANJA POLANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 165.211,48 0,00 22.933,57 217.925,04 0,00 0,00 0,00 0,00 406.070,09
34. STJEPAN BUHIN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 MARGEČAN 0,00 0,00 11.218,31 392.543,31 0,00 1.783,03 0,00 0,00 405.544,65
35. RENATO RADOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1982 BEDNJA -4.803,86 0,00 280.000,07 126.419,79 0,00 981,28 0,00 0,00 402.597,28
36. ZVONKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1966 PIHOVEC 170.769,83 0,00 4.951,15 225.450,46 0,00 0,00 0,00 0,00 401.171,44
37. MARIO ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 121.439,68 0,00 5.187,90 268.412,27 0,00 0,00 0,00 0,00 395.039,85
38. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 12.446,77 0,00 11.685,53 338.536,18 0,00 12.057,05 0,00 0,00 374.725,53
39. STJEPAN ČIKULIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1967 JELENŠČAK 5.627,83 0,00 4.219,76 354.368,44 0,00 0,00 0,00 0,00 364.216,03
40. MANUELA STRAH VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1986 LUNJKOVEC 0,00 0,00 41.529,12 318.485,04 0,00 0,00 0,00 0,00 360.014,16
41. SILVIJA ŠIMUNEC ILIJAZI VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 VARAŽDIN BREG 106.223,85 0,00 56.687,08 186.694,46 0,00 0,00 0,00 0,00 349.605,39
42. VERA KRANJČEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 BARTOLOVEC 9.470,26 0,00 5.864,14 330.019,01 0,00 0,00 0,00 0,00 345.353,41
43. GORDANA ĆUS VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 GORNJI KUĆAN 44.979,94 0,00 35.588,02 250.015,64 0,00 0,00 0,00 0,00 330.583,60
44. MLADEN JURČEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VITEZ 32.970,43 0,00 44.118,81 251.823,61 0,00 0,00 0,00 0,00 328.912,85
45. MARKO HRELJAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 103.442,36 0,00 -1.026,54 226.309,45 0,00 0,00 0,00 0,00 328.725,27
46. JANKO MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 IVANEC 0,00 0,00 43.187,83 284.416,09 0,00 0,00 0,00 0,00 327.603,92
47. MILJENKO ĐURIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 34.564,09 0,00 -7.703,82 279.514,92 0,00 0,00 0,00 0,00 306.375,19
48. INA PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1990 VARAŽDIN 34.156,13 0,00 158.191,00 113.033,72 0,00 0,00 0,00 0,00 305.380,85
49. JOSIP ŠEBIJAN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1969 LUKA LUDBREŠKA 5.080,54 0,00 80.346,94 218.962,58 0,00 0,00 0,00 0,00 304.390,06
50. JOSIP ŠERBETAR VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1953 MALI BUKOVEC 32.374,67 17.154,02 -0,59 249.169,45 0,00 0,00 0,00 0,00 298.697,55
51. VERICA ŠILEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1965 TRNOVEC 90.476,19 0,00 135.525,94 58.879,45 0,00 0,00 0,00 0,00 284.881,58
52. MLADEN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN -20.296,89 0,00 450,55 302.090,54 0,00 0,00 0,00 0,00 282.244,20
53. DRAŽEN VRBANIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 APATIJA 0,00 0,00 597,56 281.447,10 0,00 0,00 0,00 0,00 282.044,66
54. RUŽICA STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 KARLOVEC LUDBREŠKI 103.002,80 0,00 79.257,74 96.134,15 0,00 0,00 0,00 0,00 278.394,69
55. IVICA ROŠ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1968 JALES BREZNIČKI 39.949,05 0,00 -6.332,64 241.748,91 0,00 0,00 0,00 0,00 275.365,32
56. ANDRIJA BOSILJ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1959 SRAČINEC 0,00 0,00 5.572,36 262.451,82 0,00 0,00 0,00 0,00 268.024,18
57. MIRJANA MIKAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 0,00 0,00 -518,23 264.924,94 0,00 0,00 0,00 0,00 264.406,71
58. DRAŽENKA BEŠVIR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 13.961,19 245.702,25 0,00 0,00 0,00 0,00 259.663,44
59. GABI HUSNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1974 ŽAROVNICA 0,02 0,00 6.205,58 250.537,31 0,00 0,00 0,00 0,00 256.742,91
60. MARINKO MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1989 SLANJE 26.582,64 0,00 1.775,89 225.072,73 0,00 1.048,93 0,00 0,00 254.480,19
61. HRVOJE KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 63.656,07 0,00 168.415,25 20.022,16 0,00 0,00 0,00 0,00 252.093,48
62. TIHOMIR KUKULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 -1.732,98 244.749,87 0,00 0,00 0,00 0,00 243.016,89
63. ŽELJKO SIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1958 GRANA 9.984,94 0,00 17.504,05 214.751,75 0,00 0,00 0,00 0,00 242.240,74
64. TIHOMIR KRPETA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 GORNJI KNEGINEC 223,58 0,00 207.937,41 23.202,59 0,00 0,00 0,00 0,00 231.363,58
65. KRISTJAN SAMBOL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 119.631,84 0,00 0,00 109.972,65 0,00 0,00 0,00 0,00 229.604,49
66. DAMIR DARABOŠ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1955 LUDBREG 128.064,72 0,00 9.057,50 92.333,84 0,00 0,00 0,00 0,00 229.456,06
67. ĐURĐICA GLAVICA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN -400,57 0,00 171.185,59 53.788,25 0,00 3,11 0,00 0,00 224.576,38
68. IVAN KOŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 ŠIJANEC -103,57 0,00 796,37 219.142,51 0,00 0,00 0,00 0,00 219.835,31
69. ĐURĐICA JAMBRIŠKO VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 TRNOVEC 0,00 0,00 44.316,96 173.873,58 0,00 0,00 0,00 0,00 218.190,54
70. DAVORIN JARNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1966 BEDNJA 7.499,29 0,00 4.761,20 205.100,17 0,00 0,00 0,00 0,00 217.360,66
71. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 25.433,83 0,00 5.248,45 184.361,51 0,00 0,00 0,00 0,00 215.043,79
72. MARKO NJEGOVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 69.032,67 84.080,56 6.822,14 54.893,10 0,00 0,00 0,00 0,00 214.828,47
73. SINIŠA TOMIŠA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1973 TRNOVEC 18.519,87 0,00 16.555,87 179.102,67 0,00 0,00 0,00 0,00 214.178,41
74. MLADEN KOVAČ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 KLJUČ 0,00 0,00 9.415,74 204.301,11 0,00 0,00 0,00 0,00 213.716,85
75. MILJENKO KAPUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.328,91 207.890,42 0,00 0,00 0,00 0,00 213.219,33
76. MARIJAN RODEŠ VARAŽDINSKA,VINICA 1968 MARČAN 39.699,45 0,00 -216,22 171.067,76 0,00 0,00 0,00 0,00 210.550,99
77. IVICA LEVANIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1975 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 8.604,84 197.068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 205.673,74
78. RUŽICA ZELJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 38.116,79 166.795,49 0,00 0,00 0,00 0,00 204.912,28
79. IVICA FURJAN VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 JARKI 5.830,64 0,00 9.222,63 183.673,46 0,00 0,00 0,00 0,00 198.726,73
80. STJEPAN JAMBREŠIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 KORETINEC 0,00 0,00 5.017,21 185.450,01 0,00 0,00 0,00 0,00 190.467,22
81. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 76.489,07 0,00 338,49 90.952,13 0,00 22.158,43 0,00 0,00 189.938,12
82. ANTE ŠTULJAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1958 REMETINEC 0,00 0,00 4.788,12 185.071,15 0,00 0,00 0,00 0,00 189.859,27
83. VLASTA CIKAČ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.927,71 186.730,52 0,00 0,00 0,00 0,00 189.658,23
84. RADE MAKOVEC ŠTEFINJAK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1969 BIKOVEC 0,00 0,00 1.855,36 185.366,19 0,00 0,00 0,00 0,00 187.221,55
85. DAVOR MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 10.396,47 0,00 1.999,25 173.260,21 0,00 0,00 0,00 0,00 185.655,93
86. TAJANA KOVAČ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 34.873,99 0,00 17.099,21 132.188,98 0,00 0,00 0,00 0,00 184.162,18
87. BOJANA PAUN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1984 TRNOVEC 0,00 0,00 11.625,71 169.806,85 0,00 0,00 0,00 0,00 181.432,56
88. JASMINKA ZGREBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 19.150,46 161.536,09 0,00 0,00 0,00 0,00 180.686,55
89. DAVOR KELIŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 24.275,40 155.695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 179.970,87
90. BRANKO GECI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 IVANEC 0,00 0,00 38.691,05 126.164,18 0,00 14.843,07 0,00 0,00 179.698,30
91. NENAD BARILA VARAŽDINSKA,BERETINEC 1970 ČREŠNJEVO 0,00 0,00 0,00 178.182,91 0,00 0,00 0,00 0,00 178.182,91
92. BOŽIDAR KRANJČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SRAČINEC 0,00 0,00 3.678,37 173.872,69 0,00 0,00 0,00 0,00 177.551,06
93. DAVOR PAHIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 12.448,74 164.186,78 0,00 0,00 0,00 0,00 176.635,52
94. RENATO KIŠ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1962 TRNOVEC 0,00 0,00 1.642,99 173.434,72 0,00 0,00 0,00 0,00 175.077,71
95. DAVOR KRALJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.884,50 173.078,53 0,00 0,00 0,00 0,00 174.963,03
96. SLAVKO PETRINJAK VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 PETRIJANEC 0,00 0,00 5.134,38 169.807,38 0,00 0,00 0,00 0,00 174.941,76
97. VLADO GRABAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1961 VRBNO 0,00 0,00 48.065,69 120.688,53 0,00 0,00 0,00 0,00 168.754,22
98. ŠTEFANIJA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1960 BABINEC 0,00 0,00 22.337,58 140.389,74 0,00 1.685,33 0,00 0,00 164.412,65
99. ĐURĐICA DŽAFERI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 HRAŠĆICA 0,00 0,00 21.872,69 140.389,48 0,00 0,00 0,00 0,00 162.262,17
100. BORIS NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1971 STAŽNJEVEC 73.044,73 -9.379,13 31.999,77 66.050,60 0,00 0,00 0,00 0,00 161.715,97