FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.290.606,16 -47.749,97 -1.016,82 -3.715,17 8.629.408,10 0,00 0,00 0,00 11.867.532,30
2. NIKOLA DADIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1961 DONJE DUBRAVE 727.973,17 0,00 152.052,07 936.945,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816.970,62
3. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 671.592,78 0,00 810,19 816.082,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.485,84
4. DRAGAN PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1958 OGULIN 326.186,98 0,00 117.006,15 956.831,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.024,72
5. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.368.212,89 69,39 3.049,45 -13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.318,64
6. JASNA LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1960 RIBARIĆI 537.062,07 -11.131,78 93.913,07 714.116,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.959,54
7. PREDRAG PAVLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 1.255.008,20 0,00 0,00 -42,40 0,00 0,00 1.254.965,80
8. DRAGICA KOSOVAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARASI 375.314,41 0,00 320.093,90 280.484,55 0,00 223.803,85 0,00 0,00 1.199.696,71
9. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 219.866,12 0,00 36.557,36 914.466,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.889,73
10. STANISLAVA RAIČ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1944 KARLOVAC 99.203,65 0,00 83.578,46 967.701,04 0,00 -2.269,36 0,00 0,00 1.148.213,79
11. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 LAPOVAC 783.733,15 0,00 13.991,43 343.725,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.450,32
12. KREŠIMIR TONŽETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 41.594,79 0,00 29.097,93 911.520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 982.213,52
13. ALEKSANDRA GOLIJANIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC -1.233,49 0,00 13.678,04 908.826,29 0,00 9.574,31 0,00 0,00 930.845,15
14. DRAGUTIN JANUS KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1960 KEIĆI 187.452,32 0,00 0,00 618.061,71 0,00 0,00 0,00 0,00 805.514,03
15. ANTONY TONI PERIŠIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 57.202,38 0,00 596.697,16 146.460,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800.360,34
16. IVICA NERALIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1964 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 352,07 0,00 795.925,89 0,00 0,00 0,00 796.277,96
17. HUSEIN LJUBIJANKIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1955 MALJEVAC -812,80 0,00 52.862,18 687.592,39 0,00 0,00 0,00 0,00 739.641,77
18. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 52.680,54 0,00 65.185,79 538.720,65 0,00 22.305,34 0,00 0,00 678.892,32
19. MARIJAN ŠEKETA KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 SVETI PETAR MREŽNIČKI 0,00 0,00 0,00 675.117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 675.117,19
20. PERICA MAMULA KARLOVAČKA,OGULIN 1962 JASENAK 0,00 0,00 0,00 651.672,42 0,00 0,00 0,00 0,00 651.672,42
21. DRAGOMIR ŠIRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 139.559,26 0,00 38.055,78 472.306,66 0,00 0,00 0,00 0,00 649.921,70
22. DARKO PAVELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 166.167,42 0,00 15.872,61 432.607,25 0,00 0,00 0,00 0,00 614.647,28
23. VESNA MAMIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1974 DRAGANIĆ -78,77 0,00 2.286,95 585.009,58 0,00 0,00 0,00 0,00 587.217,76
24. MARKO MATKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1965 OGULIN 192.191,96 0,00 201,52 383.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 576.153,44
25. SANJICA ŠTUBLJAR KARLOVAČKA,KAMANJE 1970 KAMANJE 0,00 0,00 475.504,04 86.649,03 0,00 0,00 0,00 0,00 562.153,07
26. DRAŽEN MANJEROVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 48.181,11 0,00 7.608,12 368.208,05 106.362,10 0,00 0,00 0,00 530.359,38
27. TIHOMIR PENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 247.684,58 0,00 3.258,32 264.356,03 0,00 -13,86 0,00 0,00 515.285,07
28. TOMISLAV ČADEŽ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 316.542,08 0,00 188.270,82 4.791,81 0,00 0,00 0,00 0,00 509.604,71
29. ANTON KIRASIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1959 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 508.581,70 0,00 0,00 0,00 0,00 508.581,70
30. MARA KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 485.132,14 0,00 0,00 0,00 0,00 485.132,14
31. NERMIN DIZDAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 TUŠILOVIĆ 0,00 0,00 0,00 480.782,06 0,00 0,00 0,00 0,00 480.782,06
32. ŽELJKO ZATEZALO KARLOVAČKA,OGULIN 1966 DONJE DUBRAVE 25.891,44 0,00 40.145,73 390.218,98 0,00 0,00 0,00 0,00 456.256,15
33. BRANKO BELOBABA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC -5.116,83 0,00 8.879,13 447.009,32 0,00 0,00 0,00 0,00 450.771,62
34. VLADIMIR CRNOGORAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 -6.379,35 453.457,66 0,00 0,00 0,00 0,00 447.078,31
35. JANKO ŠTAJCER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 REČICA 61.710,72 0,00 20.988,41 363.334,72 0,00 0,00 0,00 0,00 446.033,85
36. ZLATKO MATEŠIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1966 MALIK 241,77 0,00 0,00 438.413,73 0,00 0,00 0,00 0,00 438.655,50
37. MLADEN POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1969 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 430.545,38 0,00 2.738,51 0,00 0,00 433.283,89
38. ISMAIL IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1956 SLUNJ -5,58 0,00 621,97 388.021,48 0,00 0,00 0,00 0,00 388.637,87
39. TOMISLAV KUŠEĆEK KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1987 DRAGANIĆ -8.929,26 0,00 353.084,41 22.740,75 0,00 -2.649,07 0,00 0,00 364.246,83
40. DENIS MUIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 66.178,31 0,00 148.414,02 146.299,97 0,00 0,00 0,00 0,00 360.892,30
41. DUBRAVKO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 BOŠT 0,00 0,00 0,00 329.349,05 0,00 0,00 0,00 0,00 329.349,05
42. ŽELJKO PRSTEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 31.706,29 0,00 3.956,12 282.758,09 0,00 0,00 0,00 0,00 318.420,50
43. SVJETLANA ĐENEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 6.781,13 295.066,00 0,00 14.806,07 0,00 0,00 316.653,20
44. EDVARD PREBEG KARLOVAČKA,RAKOVICA 1978 OŠTARSKI STANOVI 8.627,47 0,00 0,00 299.644,84 0,00 0,00 0,00 0,00 308.272,31
45. IGOR PERAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 KARLOVAC 99.690,95 0,00 5.241,74 202.567,16 0,00 0,00 0,00 0,00 307.499,85
46. MARICA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1962 OGULIN 84.044,66 0,00 70.270,31 141.439,74 0,00 0,00 0,00 0,00 295.754,71
47. ZDENKA KLOKOČKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 -0,68 291.934,16 0,00 0,00 0,00 0,00 291.933,48
48. PETAR MATEŠA KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1961 MATEŠKO SELO 0,00 0,00 37,51 290.367,92 0,00 0,00 0,00 0,00 290.405,43
49. MILOŠ ČANKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1947 KARLOVAC 1,09 0,00 21.478,54 260.947,07 0,00 0,00 0,00 0,00 282.426,70
50. DARKO KOSIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1971 DRAGANIĆ 178.589,07 0,00 30.167,53 71.050,92 0,00 0,00 0,00 0,00 279.807,52
51. TOMISLAV PAPIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1974 LUČICA 3.304,57 0,00 6.257,14 265.737,24 0,00 0,00 0,00 0,00 275.298,95
52. DRAŽEN JANDRLIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1979 MODRUŠ 0,00 0,00 -571,26 271.847,68 0,00 0,00 0,00 0,00 271.276,42
53. NIKOLA STRELJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1942 KARLOVAC 1.703,11 0,00 0,00 264.174,19 0,00 0,00 0,00 0,00 265.877,30
54. PETAR KVAČICA KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1965 LIPOŠĆAKI 95.985,03 0,00 37.882,45 126.517,46 0,00 0,00 0,00 0,00 260.384,94
55. MARIO ŠPILJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 54.370,03 0,00 26.806,61 178.993,95 0,00 0,00 0,00 0,00 260.170,59
56. ŽELJKA MIŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 21.052,65 237.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 258.881,47
57. MARICA RADOČAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 205.453,24 51.010,94 0,00 0,00 0,00 0,00 256.464,18
58. ŽELJKO DRUŽAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,03 0,00 17.562,92 238.509,55 0,00 0,00 0,00 0,00 256.072,50
59. VATROSLAV CAHUN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 253.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 253.727,40
60. NIKOLA TURKOVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1987 JOSIPDOL 86.789,05 0,00 18.218,13 143.582,97 0,00 0,00 0,00 0,00 248.590,15
61. DAMIR DOLINAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 112.338,91 0,00 2.779,66 130.486,43 0,00 0,00 0,00 0,00 245.605,00
62. DANE KRIZMANIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1964 GRABOVAC 20.947,02 0,00 8.331,46 214.523,42 0,00 0,00 0,00 0,00 243.801,90
63. MEHMED ŠAKANOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 VELIKA KLADUŠA -230,15 0,00 9.326,22 231.041,49 0,00 0,00 0,00 0,00 240.137,56
64. IVAN BRAIM KARLOVAČKA,LASINJA 1944 LASINJA 30.977,79 0,00 50.147,92 157.184,04 0,00 0,00 0,00 0,00 238.309,75
65. NIKOLA KARTALIJA KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1954 KARTALIJE 19.491,88 0,00 0,00 208.135,24 0,00 0,00 0,00 0,00 227.627,12
66. MLADEN ČASNI KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1965 PIŠČETKE 0,00 0,00 0,00 225.112,94 0,00 0,00 0,00 0,00 225.112,94
67. ĐURĐICA VEJZOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 2.878,28 0,00 50.566,96 155.901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 209.346,39
68. ANTUN ŽGANEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 206.780,78 0,00 0,00 0,00 0,00 206.780,78
69. ROBERT ŠPEHAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 197.342,76 0,00 0,00 0,00 0,00 197.342,76
70. ZDENKO VRBANEK KARLOVAČKA,OZALJ 1975 ZORKOVAC VIVODINSKI 92.085,64 0,00 1.885,46 102.550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 196.521,33
71. RENATO IVKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 47.370,18 53.038,71 0,00 88.668,87 0,00 0,00 189.077,76
72. IVAN HALAVANIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1982 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 183.910,79 0,00 0,00 0,00 0,00 183.910,79
73. BOŽIDAR JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC -0,59 0,00 0,00 181.456,12 0,00 0,00 0,00 0,00 181.455,53
74. DŽAFER ELSHANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 174.618,28 0,00 0,00 0,00 0,00 174.618,28
75. ALEN BROĐANAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 174.617,65 0,00 0,00 0,00 0,00 174.617,65
76. MILE JANJANIN KARLOVAČKA,OGULIN 1955 DONJE DUBRAVE 0,00 0,00 0,00 174.613,04 0,00 0,00 0,00 0,00 174.613,04
77. SAMIR KUDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 174.610,52 0,00 0,00 0,00 0,00 174.610,52
78. MIHAJLO PERIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1967 HRELJIN OGULINSKI 0,00 0,00 -403,25 174.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 174.211,25
79. MIRSAD BAJRAMOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1973 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 174.141,39 0,00 0,00 0,00 0,00 174.141,39
80. INES MARINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC -797,05 0,00 0,00 174.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173.819,98
81. VLATKA LIPŠINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC -2,50 0,00 2.317,58 166.910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 169.225,43
82. MILAN PERKIČ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1964 REŠETAREVO 0,00 0,00 0,00 164.714,81 0,00 0,00 0,00 0,00 164.714,81
83. AZEMINA MRAOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 LAPOVAC 60.565,38 0,00 19.454,33 82.530,59 0,00 0,00 0,00 0,00 162.550,30
84. MARIO PAVINA KARLOVAČKA,OZALJ 1982 GRANDIĆ BREG 44.423,05 0,00 41.560,98 76.181,73 0,00 0,00 0,00 0,00 162.165,76
85. LEPOSAVA HRKMAN KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1961 KRSTINJA 0,00 0,00 7.885,42 152.574,57 0,00 0,00 0,00 0,00 160.459,99
86. LIDIJA POGAČIĆ MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 60.774,97 0,00 31.662,57 66.459,43 0,00 0,00 0,00 0,00 158.896,97
87. JANKO KRUŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 ZADOBARJE 77.295,34 0,00 38.772,47 36.120,39 0,00 0,00 0,00 0,00 152.188,20
88. MIJO FRKETIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1962 JARČE POLJE -7.913,23 0,00 0,00 158.383,82 0,00 0,00 0,00 0,00 150.470,59
89. BERNARDICA TOPOLNJAK KARLOVAČKA,LASINJA 1963 CRNA DRAGA 0,00 0,00 143.198,97 3.112,67 0,00 2.134,51 0,00 0,00 148.446,15
90. EJUP REDŽEPI KARLOVAČKA,SLUNJ 1961 SLUNJ 0,00 0,00 0,00 147.540,18 0,00 0,00 0,00 0,00 147.540,18
91. IVAN BEDE-JAKOVINAC KARLOVAČKA,OZALJ 1958 TRG 0,00 0,00 0,00 144.171,33 0,00 0,00 0,00 0,00 144.171,33
92. ZORAN BULIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1971 OGULIN 0,00 0,00 1.138,45 135.507,18 0,00 0,00 0,00 0,00 136.645,63
93. DUBRAVKO VRBANČIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1979 POLJE OZALJSKO 118.273,71 0,00 586,06 13.680,95 0,00 0,00 0,00 0,00 132.540,72
94. ZDRAVKO NEKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 392,04 129.272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 129.664,75
95. VLADIMIR ŠTUBLJAR KARLOVAČKA,KAMANJE 1967 KAMANJE -3.583,69 0,00 114.265,52 15.759,37 0,00 0,00 0,00 0,00 126.441,20
96. ILIJA IVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 125.531,21 -135,68 0,00 0,00 0,00 125.395,53
97. MILAN ŠPEHAR KARLOVAČKA,OGULIN 1978 PUŠKARIĆI 0,00 0,00 0,00 118.201,88 0,00 5.184,00 0,00 0,00 123.385,88
98. NADA STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 123.186,85 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,85
99. ŠTEFICA OSTOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 121.017,27 0,00 0,00 0,00 0,00 121.017,27
100. DAMIR GRAČAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 71.670,72 0,33 0,00 43.276,76 0,00 0,00 0,00 0,00 114.947,81