FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NIKOLA DADIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1961 DONJE DUBRAVE 747.799,87 0,00 156.322,18 964.075,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868.197,57
2. JASNA LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1960 RIBARIĆI 792.121,05 -2.131,78 98.426,16 752.282,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640.697,98
3. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 671.592,78 0,00 1.114,41 816.082,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.790,06
4. PREDRAG PAVLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 1.318.576,30 0,00 0,00 -42,40 0,00 0,00 1.318.533,90
5. DRAGICA KOSOVAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARASI 375.314,41 0,00 323.051,62 281.150,01 0,00 226.614,82 0,00 0,00 1.206.130,86
6. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 LAPOVAC 809.438,47 0,00 12.402,64 358.856,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.697,32
7. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 211.498,12 0,00 36.714,83 914.466,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.679,20
8. NENAD ADAM FRANUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 503.271,52 0,00 635,71 535.127,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.035,15
9. KREŠIMIR TONŽETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 41.594,79 0,00 29.097,93 946.650,33 4.063,24 0,00 0,00 0,00 1.021.406,29
10. ALEKSANDRA GOLIJANIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC -1.233,49 0,00 13.678,04 918.883,50 0,00 9.574,31 0,00 0,00 940.902,36
11. ANTONY TONI PERIŠIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 57.202,38 0,00 615.078,71 205.660,18 0,00 0,00 0,00 0,00 877.941,27
12. IVICA NERALIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1964 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 127,57 0,00 828.656,65 0,00 0,00 0,00 828.784,22
13. DRAGAN PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1958 OGULIN 251.013,24 0,00 49.372,16 431.200,04 0,00 0,00 0,00 0,00 731.585,44
14. PERICA MAMULA KARLOVAČKA,OGULIN 1962 JASENAK 0,00 0,00 -40,45 692.648,83 0,00 0,00 0,00 0,00 692.608,38
15. DRAGOMIR ŠIRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 137.154,26 0,00 38.055,78 506.051,38 0,00 0,00 0,00 0,00 681.261,42
16. STANISLAVA RAIČ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1944 KARLOVAC 0,00 0,00 65.685,78 604.900,67 0,00 -2.269,36 0,00 0,00 668.317,09
17. DARKO PAVELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 167.308,87 0,00 18.037,80 441.182,12 0,00 0,00 0,00 0,00 626.528,79
18. MARIJAN ŠEKETA KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 SVETI PETAR MREŽNIČKI 0,00 0,00 0,00 614.496,82 0,00 0,00 0,00 0,00 614.496,82
19. MARKO MATKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1965 OGULIN 193.897,77 0,00 673,90 383.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 578.331,63
20. TOMISLAV KUŠEĆEK KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1987 DRAGANIĆ -80,01 0,00 498.132,89 67.230,33 0,00 0,00 0,00 0,00 565.283,21
21. VESNA MAMIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1974 DRAGANIĆ -78,77 0,00 2.412,98 555.199,84 0,00 0,00 0,00 0,00 557.534,05
22. ANTON KIRASIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1959 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 549.678,27 0,00 0,00 0,00 0,00 549.678,27
23. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 538.874,50 0,00 7.221,18 -13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 546.081,85
24. JANKO ŠTAJCER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 REČICA 64.692,13 0,00 21.708,48 425.271,44 0,00 233,09 0,00 0,00 511.905,14
25. DRAŽEN MANJEROVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 48.181,11 0,00 9.662,56 335.810,52 111.048,37 0,00 0,00 0,00 504.702,56
26. TOMISLAV ČADEŽ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 310.134,36 0,00 189.435,40 4.791,81 0,00 0,00 0,00 0,00 504.361,57
27. TIHOMIR PENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 221.586,93 0,00 1.794,60 271.549,21 0,00 -13,86 0,00 0,00 494.916,88
28. NERMIN DIZDAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 TUŠILOVIĆ 0,00 0,00 0,00 480.677,44 0,00 0,00 0,00 0,00 480.677,44
29. NENAD PRODANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1951 KORANSKI BRIJEG 33.145,33 0,00 641,62 444.435,10 0,00 0,00 0,00 0,00 478.222,05
30. ZLATKO MATEŠIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1966 MALIK 248,64 0,00 0,00 473.544,90 0,00 0,00 0,00 0,00 473.793,54
31. VLADIMIR CRNOGORAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 -3.099,03 467.534,10 0,00 0,00 0,00 0,00 464.435,07
32. MARA KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 447.862,62 0,00 0,00 0,00 0,00 447.862,62
33. MLADEN POPIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 440.602,57 0,00 2.738,51 0,00 0,00 443.341,08
34. SANJICA ŠTUBLJAR KARLOVAČKA,KAMANJE 1970 KAMANJE 0,00 0,00 379.842,38 37.110,56 0,00 0,00 0,00 0,00 416.952,94
35. MARICA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1962 OGULIN 130.611,59 0,00 71.578,88 176.862,91 0,00 0,00 0,00 0,00 379.053,38
36. DUBRAVKO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 BOŠT 0,00 0,00 0,00 364.480,22 0,00 0,00 0,00 0,00 364.480,22
37. ŽELJKO PRSTEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 31.959,40 0,00 3.979,93 318.445,25 0,00 0,00 0,00 0,00 354.384,58
38. DAMIR DOLINAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 112.338,91 0,00 2.779,66 235.191,06 0,00 0,00 0,00 0,00 350.309,63
39. ZDENKA KLOKOČKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 -0,68 326.187,95 0,00 0,00 0,00 0,00 326.187,27
40. IGOR PERAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 KARLOVAC 103.690,12 0,00 5.459,85 212.364,98 0,00 0,00 0,00 0,00 321.514,95
41. EDVARD PREBEG KARLOVAČKA,RAKOVICA 1978 OŠTARSKI STANOVI 8.627,47 0,00 0,00 297.391,40 0,00 0,00 0,00 0,00 306.018,87
42. DRAŽEN JANDRLIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1979 MODRUŠ 0,00 0,00 -571,26 306.178,39 0,00 0,00 0,00 0,00 305.607,13
43. NIKOLA TURKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1987 HRELJIN OGULINSKI 91.621,52 0,00 27.003,94 181.794,05 0,00 0,00 0,00 0,00 300.419,51
44. MARICA RADOČAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 217.786,78 78.774,41 0,00 0,00 0,00 0,00 296.561,19
45. KRUNOSLAV MARKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1971 PUŠKARIĆI 68.147,92 0,00 0,00 225.803,59 0,00 0,00 0,00 0,00 293.951,51
46. DARKO KOSIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1971 DRAGANIĆ 188.018,45 0,00 31.345,13 74.523,98 0,00 0,00 0,00 0,00 293.887,56
47. MILOŠ ČANKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1947 KARLOVAC 1,14 0,00 19.236,73 270.599,24 0,00 0,00 0,00 0,00 289.837,11
48. VATROSLAV CAHUN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 DONJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 288.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 288.858,57
49. PETAR MATEŠA KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1961 MATEŠKO SELO 0,00 0,00 39,11 285.674,88 0,00 0,00 0,00 0,00 285.713,99
50. MEHMED ŠAKANOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 VELIKA KLADUŠA -230,15 0,00 9.489,84 266.161,22 0,00 0,00 0,00 0,00 275.420,91
51. NIKOLA STRELJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1942 KARLOVAC 1.703,11 0,00 0,00 264.174,19 0,00 0,00 0,00 0,00 265.877,30
52. BRANKO BELOBABA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC -5.116,83 0,00 8.584,97 260.762,25 0,00 0,00 0,00 0,00 264.230,39
53. NIKOLA KARTALIJA KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1954 KARTALIJE 20.253,54 0,00 0,00 243.147,35 0,00 0,00 0,00 0,00 263.400,89
54. MLADEN ČASNI KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1965 PIŠČETKE 0,00 0,00 0,00 260.769,27 0,00 0,00 0,00 0,00 260.769,27
55. ŽELJKA MIŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 26.701,90 230.058,60 0,00 0,00 0,00 0,00 256.760,50
56. MARIO ŠPILJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 54.370,03 0,00 25.855,10 172.012,26 0,00 0,00 0,00 0,00 252.237,39
57. ANTUN ŽGANEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 241.203,59 0,00 0,00 0,00 0,00 241.203,59
58. ŽELJKO ZATEZALO KARLOVAČKA,OGULIN 1966 DONJE DUBRAVE 0,00 0,00 40.145,73 194.506,37 0,00 0,00 0,00 0,00 234.652,10
59. VLATKA LIPŠINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC -2,50 0,00 2.660,87 225.700,46 2,69 0,00 0,00 0,00 228.361,52
60. TOMISLAV PAPIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1974 LUČICA 3.474,39 0,00 1.433,92 221.041,32 0,00 0,00 0,00 0,00 225.949,63
61. IVAN BRAIM KARLOVAČKA,LASINJA 1944 LASINJA 20.486,36 0,00 45.433,59 157.333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 223.253,25
62. RENATO IVKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 53.351,83 56.037,65 0,00 86.545,81 0,00 0,00 195.935,29
63. LEPOSAVA HRKMAN KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1961 KRSTINJA 0,00 0,00 9.428,83 174.498,65 0,00 0,00 0,00 0,00 183.927,48
64. MARIO PAVINA KARLOVAČKA,OZALJ 1982 GRANDIĆ BREG 47.039,90 0,00 43.635,39 92.949,82 0,00 0,00 0,00 0,00 183.625,11
65. DUBRAVKO VRBANČIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1979 POLJE OZALJSKO 125.392,01 0,00 30.750,79 25.908,52 0,00 0,00 0,00 0,00 182.051,32
66. LIDIJA POGAČIĆ MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 64.260,67 0,00 37.218,21 74.712,92 0,00 0,00 0,00 0,00 176.191,80
67. DŽAFER ELSHANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 173.889,43 0,00 0,00 0,00 0,00 173.889,43
68. ALEN BROĐANAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 173.888,80 0,00 0,00 0,00 0,00 173.888,80
69. MILAN PERKIČ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1964 REŠETAREVO 0,00 0,00 0,00 173.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.888,00
70. NADA STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 173.887,82 0,00 0,00 0,00 0,00 173.887,82
71. MILE JANJANIN KARLOVAČKA,OGULIN 1955 DONJE DUBRAVE 0,00 0,00 0,00 173.882,72 0,00 0,00 0,00 0,00 173.882,72
72. SAMIR KUDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 173.881,70 0,00 0,00 0,00 0,00 173.881,70
73. MIHAJLO PERIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1967 HRELJIN OGULINSKI 0,00 0,00 -403,25 173.884,26 0,00 0,00 0,00 0,00 173.481,01
74. MIRSAD BAJRAMOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1973 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 173.402,78 0,00 0,00 0,00 0,00 173.402,78
75. BOŽIDAR JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC -0,59 0,00 0,00 172.876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 172.875,88
76. INES MARINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC -797,05 0,00 0,00 173.206,13 0,00 0,00 0,00 0,00 172.409,08
77. ALEN JAKŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 134.188,91 -987,55 -0,01 29.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00 162.503,25
78. MIJO FRKETIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1962 JARČE POLJE -7.913,23 0,00 0,00 165.625,33 0,00 0,00 0,00 0,00 157.712,10
79. ILIJA IVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 157.240,18 -135,68 0,00 0,00 0,00 157.104,50
80. MARIO CIGIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1985 JAŠKOVO 114.808,10 0,00 22.612,75 19.466,03 0,00 -0,05 0,00 0,00 156.886,83
81. VINKO PAVLIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 JOSIPDOL 117.242,09 2.494,74 -401,24 33.567,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152.903,19
82. IVAN HALAVANIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1982 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 151.015,91 0,00 0,00 0,00 0,00 151.015,91
83. BERNARDICA TOPOLNJAK KARLOVAČKA,LASINJA 1963 CRNA DRAGA 0,00 0,00 144.300,07 3.297,65 0,00 2.282,31 0,00 0,00 149.880,03
84. ZORAN BULIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1971 OGULIN 0,00 0,00 1.138,45 147.947,95 0,00 0,00 0,00 0,00 149.086,40
85. AZEMINA MRAOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 LAPOVAC 59.947,64 0,00 19.454,33 68.406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 147.808,09
86. RUDOLF PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 REČICA 41.001,55 0,00 45.034,50 61.420,45 0,00 0,00 0,00 0,00 147.456,50
87. VLADIMIR STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1981 GORNJE BUKOVLJE 0,00 0,00 0,00 146.124,66 0,00 0,00 0,00 0,00 146.124,66
88. NIKICA MARTINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1980 CEROVAC VUKMANIĆKI 0,00 0,00 145.589,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.589,42
89. ROBERT ŠPEHAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 141.164,72 0,00 0,00 0,00 0,00 141.164,72
90. GORAN ŠLAT KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1987 ERDELJ 0,00 0,00 0,00 140.900,15 0,00 0,00 0,00 0,00 140.900,15
91. BORIS BOJČIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1983 OGULIN 71.565,77 0,00 9.618,01 58.481,67 0,00 0,00 0,00 0,00 139.665,45
92. ANTON KESER KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1975 MODRUŠ 0,00 0,00 0,00 139.259,32 0,00 0,00 0,00 0,00 139.259,32
93. ŠTEFICA OSTOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 139.004,72 0,00 0,00 0,00 0,00 139.004,72
94. JANKO KRUŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 ZADOBARJE 59.561,12 0,00 40.886,11 38.121,29 0,00 0,00 0,00 0,00 138.568,52
95. ANDJELKO HRELIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1980 ZAVRŠJE NETRETIĆKO 0,00 0,00 21,85 137.737,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137.759,75
96. ANITA KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1976 RAKOVICA 20.017,80 0,00 728,52 114.728,98 0,00 0,00 0,00 0,00 135.475,30
97. VLADIMIR ŠTUBLJAR KARLOVAČKA,KAMANJE 1967 KAMANJE -3.583,69 0,00 120.032,54 16.681,63 0,00 0,00 0,00 0,00 133.130,48
98. MLADEN DOMJANČIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1972 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 126.750,99 0,00 -32,61 0,00 0,00 126.718,38
99. ANA BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1990 TOUNJ 0,00 0,00 -94,50 126.138,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126.044,15
100. NIKOLA PEČARIĆ KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1962 JUROVSKI BROD 7.914,48 0,00 0,00 112.728,52 0,00 0,00 0,00 0,00 120.643,00