FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NIKOLA KRPAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 STUPNO 118.407,25 0,00 6.990,66 3.767.596,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.892.994,87
2. ZORAN DROBAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 SISAK 178.151,95 0,00 142.444,97 1.066.713,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.310,60
3. IVAN GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1958 GORNJA LETINA 0,00 0,00 915.222,89 9.002,09 0,00 1.096,30 0,00 0,00 925.321,28
4. VLASTIMIR GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1985 GORNJA LETINA 574.796,01 0,00 64.412,88 214.041,14 0,00 0,00 0,00 0,00 853.250,03
5. ŽARKO KALIČANIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1965 KUTINA 115.413,62 0,00 405.657,65 287.666,25 0,00 0,00 0,00 0,00 808.737,52
6. DAMIR MILAKARA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1966 MOŠĆENICA 63.692,12 0,00 236.362,59 466.426,95 0,00 0,00 0,00 0,00 766.481,66
7. MATO KRAMARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1953 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 8.826,67 668.694,41 0,00 582,90 0,00 0,00 678.103,98
8. NENAD STOJANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 246.043,93 0,00 62.424,81 347.595,33 0,00 0,00 0,00 0,00 656.064,07
9. IVICA BLAŽINČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1947 PEŠĆENICA 0,00 0,00 1.731,53 643.647,07 0,00 0,00 0,00 0,00 645.378,60
10. JULIJA MAJER SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1957 PETRINJA 0,00 0,00 617.389,78 0,00 0,00 -47,37 0,00 0,00 617.342,41
11. ZLATKO KASIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1963 NOVSKA -12,56 0,00 2.986,58 602.789,17 0,00 0,00 0,00 0,00 605.763,19
12. LUKA PLEMENČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 SISAK 16.605,84 0,00 18.052,59 565.993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 600.651,66
13. MIROSLAV LIPAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1970 PETRINJA 0,00 0,00 9.938,63 586.845,57 0,00 0,00 0,00 0,00 596.784,20
14. ZORAN VUČUR-SIMON SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1970 VOLODER 0,00 0,00 114.437,25 476.550,09 0,00 0,00 0,00 0,00 590.987,34
15. TAJIB KARABAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1973 MOŠĆENICA 88.770,88 0,00 23.262,43 478.278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 590.312,01
16. DRAŽEN DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1964 SISAK 40.978,66 0,00 66.890,53 462.449,80 0,00 0,00 0,00 0,00 570.318,99
17. IVAN ŠTIMAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1953 KUTINA 780,25 0,00 165.413,56 390.234,51 0,00 0,00 0,00 0,00 556.428,32
18. ZVONKO STREJČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1949 KUTINA 8.284,25 0,00 43.475,11 498.374,64 0,00 0,00 0,00 0,00 550.134,00
19. IMET SULEJMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1951 SISAK 0,00 0,00 0,00 520.788,27 0,00 0,00 0,00 0,00 520.788,27
20. ZVONIMIR DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1939 SISAK 77.178,16 0,00 5.541,14 433.843,13 0,00 0,00 0,00 0,00 516.562,43
21. ROBERT HERGEŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 234.771,44 0,00 302,95 281.314,03 0,00 0,00 0,00 0,00 516.388,42
22. TIHOMIR BEŠLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 71.932,55 0,00 52.462,90 381.118,81 0,00 0,00 0,00 0,00 505.514,26
23. IVICA KATUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1972 BROČICE 228.995,50 0,00 65.508,24 204.772,88 0,00 0,00 0,00 0,00 499.276,62
24. ŽELJKO FRUK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1977 ODRA SISAČKA 108.358,35 0,00 30.987,52 355.344,04 0,00 0,00 0,00 0,00 494.689,91
25. NENAD PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 67.386,56 0,00 35.829,41 388.764,55 0,00 0,00 0,00 0,00 491.980,52
26. VESNA MAGLAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1960 TOPUSKO 3.408,71 0,00 2.525,34 482.131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 488.065,56
27. TOMISLAV PRANJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 TABORIŠTE 27.805,03 0,00 1.071,21 457.078,82 2,29 0,00 0,00 0,00 485.957,35
28. ŽELJKO LAZAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1961 PETRINJA 63.149,05 0,00 50.091,58 350.019,88 0,00 0,00 0,00 0,00 463.260,51
29. NINO HAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1974 KUTINA 103.109,44 0,00 48.343,16 299.599,31 0,00 0,00 0,00 0,00 451.051,91
30. PETAR ABRAMOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1938 PETRINJA 0,00 0,00 12.594,44 421.069,84 0,00 0,00 0,00 0,00 433.664,28
31. BOŽICA ŠOŠTARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1967 GLINA 55.925,56 0,00 5.523,69 371.402,95 0,00 0,00 0,00 0,00 432.852,20
32. DEJAN MIŠKATOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 NOVO SELO PALANJEČKO 28.098,26 0,00 22.784,75 378.148,72 0,00 0,00 0,00 0,00 429.031,73
33. JOSIP HADROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1960 ŽIRČICA -283,01 0,00 1.654,56 422.173,61 0,00 0,00 0,00 0,00 423.545,16
34. MARIJAN JAJČINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 NOVO PRAČNO 310.252,73 0,00 8.164,13 100.946,60 0,00 0,00 0,00 0,00 419.363,46
35. ALEKSANDAR RAĐENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 1.092,33 0,00 133.573,26 269.328,52 0,00 9.545,01 0,00 0,00 413.539,12
36. DAMIR MAJDAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1957 KUTINA 133.521,49 0,00 -35,52 279.159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 412.645,36
37. JOCO KORDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1955 KOMOGOVINA 117.648,33 0,00 6.497,25 257.010,31 0,11 0,00 0,00 0,00 381.156,00
38. ALEN MATEŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1964 PETRINJA 105.179,02 0,00 78.001,08 168.978,49 22.165,20 0,00 0,00 0,00 374.323,79
39. ŽELJKO LUČANIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1957 NOVSKA -2.231,81 0,00 2.629,22 368.314,54 0,00 0,00 0,00 0,00 368.711,95
40. MARKO VALENTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 48.097,83 0,00 113.161,58 201.219,82 0,00 2.089,68 0,00 0,00 364.568,91
41. MIŠO PILEPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1956 KUTINA 119.622,26 0,00 8.618,50 234.591,77 0,00 0,00 0,00 0,00 362.832,53
42. ILIJA BABIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 POPOVAČA 0,00 0,00 356.457,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.457,09
43. NIKOLA BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1963 EHNINGEN 6.595,44 0,00 0,00 349.640,78 0,00 0,00 0,00 0,00 356.236,22
44. LJILJANA KLINČAROVA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 0,00 0,00 31,42 351.856,84 0,00 1.480,33 0,00 0,00 353.368,59
45. DAMIR TARLE SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1968 GLINA 183.809,05 0,00 100.399,81 67.775,99 0,00 0,00 0,00 0,00 351.984,85
46. VLADO TOLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 PETRINJA 108.907,24 0,00 -77,13 240.645,46 1.327,19 0,00 0,00 0,00 350.802,76
47. ŽELJKO VRZAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1960 PETRINJA 9.987,28 0,00 5.131,66 331.899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 347.018,30
48. VLADO GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1966 ŠATORNJA 0,00 0,00 0,00 339.723,84 0,00 0,00 0,00 0,00 339.723,84
49. MIROSLAV ARBUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 32.610,01 0,00 21.716,74 283.767,57 0,00 0,00 0,00 0,00 338.094,32
50. TATJANA ROŽANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1961 SISAK 731,15 0,00 -1.274,77 334.905,54 0,00 0,00 0,00 0,00 334.361,92
51. PETAR PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 27.720,86 0,00 43.860,32 250.863,63 0,00 0,00 0,00 0,00 322.444,81
52. MILAN STOJAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 MADŽARI 3.245,92 0,00 -123,44 316.717,23 0,00 0,00 0,00 0,00 319.839,71
53. NIKOLINA MILUNIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1977 BOBOVAC 0,00 0,00 1.305,66 316.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.774,66
54. MIŠKO ANTOLIŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1968 OSEKOVO 0,00 0,00 9.342,67 308.367,81 0,00 0,00 0,00 0,00 317.710,48
55. IVAN PERKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 HRASTELNICA -393,45 0,00 256.671,87 60.822,60 0,00 0,00 0,00 0,00 317.101,02
56. STJEPAN STIPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 BUDAŠEVO 2.571,80 0,00 7.756,56 304.429,06 0,00 350,00 0,00 0,00 315.107,42
57. IVAN ERMAKORA SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 POPOVAČA 0,00 0,00 70,69 314.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.382,69
58. JOSIP DUMBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 CEPELIŠ 0,00 0,00 0,00 297.395,47 0,00 0,00 0,00 0,00 297.395,47
59. MIRKO SADŽAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 493,11 0,00 10.295,96 223.383,73 0,00 62.302,43 0,00 0,00 296.475,23
60. TOMISLAV ČEH SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK -3.638,64 0,00 -3.331,89 299.299,94 0,00 0,00 0,00 0,00 292.329,41
61. STJEPAN BUGARIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1951 SISAK 53.543,71 0,00 10.512,09 163.689,09 0,00 62.907,28 0,00 0,00 290.652,17
62. ŽELJKO BIRČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1975 LEKENIK 219.886,27 0,00 867,53 68.034,37 0,00 0,00 0,00 0,00 288.788,17
63. ZVONKO KUŠINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1964 NOVSKA 106.169,34 0,00 -25,11 175.601,10 0,00 0,00 0,00 0,00 281.745,33
64. SABINA LJEVAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1983 POPOVAČA 72.001,99 0,00 171.055,65 36.637,69 0,00 0,00 0,00 0,00 279.695,33
65. DAVOR KRAKAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 PETRINJA 35.456,80 0,00 11.773,69 223.729,35 0,00 4.945,77 0,00 0,00 275.905,61
66. LJUBICA CERJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC 1953 PUSKA 0,00 0,00 135,30 264.874,04 0,00 0,00 0,00 0,00 265.009,34
67. VITOMIR TURBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 11.019,65 0,00 593,76 251.509,46 0,00 0,00 0,00 0,00 263.122,87
68. FRANJO PEZIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1948 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 260.513,59 0,00 0,00 0,00 0,00 260.513,59
69. VLADIMIR GRUBEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1960 POTOK 0,00 0,00 4.188,92 253.847,79 0,00 0,00 0,00 0,00 258.036,71
70. IVAN OBRANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA 1971 VIDRENJAK 0,00 0,00 5.726,31 250.731,93 0,00 0,00 0,00 0,00 256.458,24
71. STEVO DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 SISAK 0,00 0,00 13.490,19 242.794,08 0,00 0,00 0,00 0,00 256.284,27
72. SNJEŽANA VUČINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 KRATEČKO 0,00 0,00 -1.401,57 257.004,86 0,00 0,00 0,00 0,00 255.603,29
73. DAVOR ŠTIMAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1970 JAMARICA 0,00 0,00 2.923,31 246.650,98 0,00 2.130,19 0,00 0,00 251.704,48
74. SENAD DUPANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1969 GORNJA GRAČENICA 16.534,63 0,00 52.696,44 182.108,89 0,00 0,00 0,00 0,00 251.339,96
75. ĐURO PRIBOLŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1954 REPUŠNICA 0,00 0,00 -165,00 238.006,87 0,00 5.975,98 0,00 0,00 243.817,85
76. TATJANA ŠEBEK MARKUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK 14.361,10 0,00 6.657,75 216.304,31 0,00 0,00 0,00 0,00 237.323,16
77. ZDENKO KLJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1958 BROČICE 39.288,42 0,00 3.677,88 193.666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 236.632,89
78. SAŠA ORLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1978 PETRINJA 2.354,88 0,00 0,00 233.453,88 0,00 0,00 0,00 0,00 235.808,76
79. DEJAN JEKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1984 GRABOVAC BANSKI -5.947,42 0,00 0,00 193.681,47 0,00 45.837,43 0,00 0,00 233.571,48
80. IGOR PIRJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 0,00 0,00 96.762,90 136.460,03 0,00 0,00 0,00 0,00 233.222,93
81. ŽELJKO JURIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1958 HRVATSKA KOSTAJNICA -1.942,56 0,00 5.402,02 229.157,21 0,00 0,00 0,00 0,00 232.616,67
82. JOZO PONJAVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1977 GERMERING 0,00 0,00 78.481,20 148.806,10 0,00 0,00 0,00 0,00 227.287,30
83. RADE GAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1955 TRGOVI 0,00 0,00 0,00 225.094,99 0,00 0,00 0,00 0,00 225.094,99
84. GORAN KAJGANA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 18.394,51 0,00 4.857,81 200.963,16 0,00 0,00 0,00 0,00 224.215,48
85. VLADO MIHOLJEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SELA 0,00 0,00 -59,17 220.089,70 0,00 0,00 0,00 0,00 220.030,53
86. BORISLAV PAPEŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1962 NOVA DRENČINA 874,50 0,00 0,00 216.107,81 0,00 0,00 0,00 0,00 216.982,31
87. MIRSAD BUŽIMKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1974 HRVATSKA KOSTAJNICA 56.737,83 0,00 4.152,34 153.878,45 0,00 0,00 0,00 0,00 214.768,62
88. DAMIR JURAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 SELA 0,00 0,00 371,40 213.112,13 0,00 0,00 0,00 0,00 213.483,53
89. NEVEN ŽUŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 0,00 0,00 152.418,32 0,00 0,00 60.215,53 0,00 0,00 212.633,85
90. MILJENKO ŠIPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA 1966 VELIKA LUDINA 78.736,79 0,00 59.684,32 73.657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 212.078,51
91. ŽELJKICA KUKURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 113,93 209.157,01 0,00 0,00 0,00 0,00 209.270,94
92. MARIO OBRANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA 1980 VIDRENJAK 0,00 0,00 96.203,04 85.426,76 0,00 26.831,46 0,00 0,00 208.461,26
93. BRANKO ĐERMANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 MOŠĆENICA 51.153,04 0,00 -329,48 156.720,58 0,00 0,00 0,00 0,00 207.544,14
94. BOŽICA CRNKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1948 SUNJA 0,00 0,00 132,26 204.645,31 0,00 0,00 0,00 0,00 204.777,57
95. LJILJANA RAJKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1972 STRELEČKO 29.000,14 0,00 11.031,90 144.156,53 0,00 15.452,74 0,00 0,00 199.641,31
96. BRANKA MISIRAČA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1959 HUSAIN 42.059,21 0,00 -1.538,22 141.702,51 0,00 16.442,94 0,00 0,00 198.666,44
97. VIBOR NIKOLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1981 SISAK 121.474,69 27.738,95 -5,40 52.284,42 0,00 -5.431,34 0,00 0,00 196.061,32
98. IVICA POKRIVAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1958 BATINA 185.995,64 0,00 -2.472,15 10.335,19 0,00 0,00 0,00 0,00 193.858,68
99. IVAN HRĐEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1944 MARTINSKA VES 0,00 0,00 224,51 192.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 192.711,67
100. DARKO MOVRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1964 NOVSKA -3.490,79 0,00 0,00 196.066,53 0,00 0,00 0,00 0,00 192.575,74